Beszámoló ​P. Pióról 0 csillagozás

Karl Wagner: Beszámoló P. Pióról Karl Wagner: Beszámoló P. Pióról

Ezen írás fordíttatott egy „Páter Pio” tisztelő által az összes Bécsben és a külföldön élő magyarok részére. Az egyes germanizmusokat a fordításban szíveskedjék megbocsájtani.

Róla szól: Francesco Forgione

Tartalomjegyzék

>!
OMC, Bécs, 1967
82 oldal · puhatáblás
>!
Magánkiadás, Bécs
48 oldal · puhatáblás
>!
OMC, Bécs
80 oldal · puhatáblás

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

Szelén>!

Egy férfi elhagyta feleségét és két gyermekét, és egy másik asszonnyal élt három évig. Rákban megbetegedett. Mások rábeszélésére felvette az utolsó szentségeket, és utána meghalt. Mikor első felesége halála hírét megkapta, megkérdezte P. Piotól, hol van a lelke. Az atya elsápadt, reszketve és sírva mondta: „Megmondom neked, mert tudom, hogy el tudod viselni. Férjed lelke örökre elkárhozott. Az utolsó szentségek vételénél sok bűnt elhallgatott és nem gerjesztett magában bánatot. Isten irgalmassága ellen is vétkezett. Mindig azt mondta, most élvezni akarom az életemet, majd ha öreg leszek, megtérek." De Istennel nem lehet játékot űzni. Hányan halnak meg pillanatok alatt szívtrombózisban! Ha valaki e sorok olvasói közül nem hisz sem ördögben, sem pokolban, menjen el P. Piohoz, talán majd másképpen fog gondolkozni.
A három kereszt közül, melyek a Kálvária hegyen álltak, egyet ki kell választanod. Vagy ártatlanul halsz meg Krisztussal, vagy a bűnbánó latorral, vagy pedig a megátalkodott latorral. Magad választhatod ki magadnak az örök boldogságot vagy az örök kárhozatot.

32-33. oldal, P. Pio a túlvilágba néz (Magánkiadás, é. n.)

Szelén>!

Egy nap fiatalember lépett a sekrestyébe, mely már telve volt gyónni akaró férfiakkal. – „Páter, gyónni szeretnék.” A páter feléje fordult, áthatóan nézte s hangosan mondta: „Porco” (disznó – olyan kifejezés, melyet a finom érzésű páter különben nem használ). Iszonyattal, megszégyenülten ment ki az így megalázott a sekrestyéből. Egy másik atya, aki P. Piot állandóan kíséri, ijedt csodálkozással kérdezte: „Páter, hogy mondhatta ki ezt a rettenetes szót?” – „Ha nem mondtam volna ezt neki, mintegy az arcába vágva, örökké elkárhozott volna, mert vadházasságban él, ez nagy szörnyűség Isten szemében. De ez a megalázás jót tett neki. Egy pár nap múlva visszajön. A gyóntatószékben nem mondhattam volna neki ezt, és bűnbánat s jó szándék nélkül lépett volna a gyóntatószékbe, melyet feloldozás nélkül kellett volna elhagynia.”
Csakugyan, néhány nap múltán ismét eljött az ilyen keményen visszautasított férfi, a nyilvános megszégyenítés mélyen találta és lelkiismeretét felébresztette. Ez idő alatt Isten csodálatosan megérintette, úgyhogy az eddig annyira könnyelmű és az erkölcsi élet minden követelményén átgázoló ember mint kisgyermek sírva térdepelt a páter elé. Szelíd mosollyal és tárt karokkal fogadta az atya a megtért „tékozló fiút”. „Látod, fiam, az Üdvözítő most örül neked” – mondta neki. Bizonyára tudta azt is, hogy a fiatalember se nem evett, se nem ivott megrázkódtatásában, és hogy milyen nehezére esett egy már évek óta tartó bűnös viszony kötelékéből kiszabadulnia. Boldogan távozott a fiatalember a gyóntatószékből szilárdan elhatározva, hogy új életet fog kezdeni.

26-27. oldal, Néhány példa a „jó pásztorról” és arról, hogyan bánik bárányaival (Magánkiadás, é. n.)


Hasonló könyvek címkék alapján

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül
Lance Armstrong – Sally Jenkins: Bicikli életre-halálra
Johanna Walter: Ha hozzám érsz
Zemlényi Zoltán: Kitiltottak
Tomán Edina: Szívtangó
Zavodni Gréta Virág: A szívem ezerkétszázat ver egy perc alatt
Rados Virág: A visszakapott élet
Zemlényi Zoltán: Hoppárézimi!
Rupert Isaacson: Lóháton
Zemlényi Zoltán: Törj át az üvegfalon!