A ​gothai program kritikája 0 csillagozás

Karl Marx: A gothai program kritikája Karl Marx: A gothai program kritikája

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A marxizmus-leninizmus klasszikusainak kiskönyvtára

>!
Kossuth, Budapest, 1977
82 oldal · ISBN: 9630908611
>!
Idegennyelvű Irodalmi, Moszkva, 1947
56 oldal

Várólistára tette 2


Kiemelt értékelések

>!
moni79
Karl Marx: A gothai program kritikája

Marx ebben a könyvében a Németországi Szociáldemokrata Párt programját bírálja. Az írás rövidsége ellenére sok problémás pontra mutat rá és a kommunizmus több alapelvét is megfogalmazza.


Népszerű idézetek

>!
moni79

Amennyiben az ember a természethez, az összes munkaeszközök és munkatárgyak eredeti forrásához eleve tulajdonosként viszonylik s vele mint sajátjával rendelkezik, lesz munkája használati értékek, tehát gazdagság forrásává.

>!
moni79

A kommunista társadalom felsőbb fokán, miután az egyének már nincsenek szolgaian alárendelve a munkamegosztásnak és ezzel a szellemi és testi munka ellentéte is megszűnt; miután a munka nemcsak a megélhetés eszköze, de maga lett a legfőbb életszükségletté; miután az egyének mindenirányú fejlettségével a termelőerők is növekedtek és a kollektív gazdagság minden forrása bővebben buzog – csak akkor lehet majd a polgári jog szűk látóhatárát egészen átlépni s írhatja zászlajára a társadalom: Mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint!

>!
moni79

A fogyasztási cikkek mindenkori elosztása csak következménye a termelési feltételek megoszlásának. Az utóbbi megoszlás pedig magának a termelési módnak egyik jellemvonása.


Hasonló könyvek címkék alapján

P. A. Kropotkin: A kölcsönös segítség mint természettörvény
Guy Debord: A spektákulum társadalma
Reinhard Marx: A tőke
Susan George: Lugánói tanulmány 2.
Krausz Tamás (szerk.): Antikapitalista baloldal
Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés
Michael J. Sandel: Mi igazságos… és mi nem?
Adolf Hitler: Mein Kampf
Herbert Marcuse: Ész és forradalom
Wilhelm Röpke: Civitas humana