Naplóm, ​életem 4 csillagozás

Karinthy Frigyes: Naplóm, életem

Karinthy Frigyes gyermekkori naplói, néhány gyerekkori írása, felnőttkori naplói, noteszfeljegyzései, levelezésének egy része a nagyközönség előtt szinte teljesen ismeretlen. Útinaplói, újságcikkei, amelyek huszonöt-harminc évvel ezelőtt jelentek meg a lapok hasábjain, jórészt feledésbe vesztek. A repülésről szóló élménybeszámolói, elmefuttatásai vagy nem jelentek meg kötetben vagy csak (kevés kivétellel) a felszabadulás előtti időszakban. Természetesen olyan művek is bekerültek a kötetbe, amelyek jól ismertek, arra törekedtünk azonban, hogy számuk minél kisebb legyen. Így például kimaradtak a Pádi és Pasi, az Anyám, a Tibor című elbeszélései, amelyek témájuk szerint ide kívánkoztak volna, de az utóbbi években kötetben megjelentek.
A bevezető életrajzi vázlatot tartalmaz, a jegyzetanyag nemcsak az egyes Karinthy írások lelőhelyét tünteti fel, hanem az íróról készült értékes cikkeket, riportokat is közöl, amelyek eddig kötetben nem jelentek meg.

>!
Magvető, Budapest, 1964
876 oldal

Kedvencelte 2

Várólistára tette 8

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

>!
cippo IP
Karinthy Frigyes: Naplóm, életem

Mán aszittem, én ezt az életbe' be nem fejezem, mer' minden kapcsolódó tanulmányt, könyvet, számolatlan hosszabb-rövidebb cikket föl kellett habzsolnom, ami csak az utamba került. Ezt meg csak a szünetekben volt egy kevéske időm szopogatni, szinte lopva, mint valami eldugott-elspájzolt pralinét.
Mindazonáltal különösképpen melegen ajánlanám a gyerekkori zsengéket: az Utazás a Merkúrba, és Nászutazás a Föld középpontján keresztül című, a zabolátlan fantázájú, a moderneket megszégyenítő science fiction-öket, valamint a leveleket, s a kapcsolódó jegyzeteket. (Meg az összes korábban bekarcolt, belinkelt tanulmányt, ehheh.)
Szóval, drága Frici bácsi, te költő a XX. századból, innen, a XXi-ből üzenem, hogy a palackot kifogtam, a dugót kihúztam, a szellem elszabadult, úgyhogy Folytatása következik…

2 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
cippo IP

Cini, vigyázz magadra, mert minden percben betoppanhatok. Jól vagyok, csak egy nagy lyuk van a fejembe, hátul, ott szoktam tartani a zsebkendőmet.

Levelek - A nagy műtét, XI. Cinihez

>!
cippo IP

Nemi érdek. Mégiscsak hallatlan, hogy kezet csókolok, és vigyorogva udvariaskodok valakinek, akivel nem állnék szóba, szellemi ás társadalmi alacsonyabbrendűségére való tekintettel, ha férfi volna!

Noteszok, noteszlapok

1 hozzászólás
>!
cippo IP

Figyelmeztetlek, hogy amennyiben ebben a levélben feleségem testi és lelki kondíciójáról jókat olvasol, azokat suttyomban mind ő írta bele a levélbe, miután én vak vagyok, mint Milton, és diktálok neki (az orvosnő őnagysága most megkérdezte, hogy Miltont két l-el kell-e írni.) Dénes titkárom, ha meglátogat, a részleteket el fogja mondani. Tegnap vágyakozva néztem Pest felé, láttam a Kárpátok csúcsát és a regényed hatezredik oldalát. (Ennek semmi értelme, de azért szegénynek nics paralízise: Karinthyné)

Levelek - A nagy műtét, IV. Hatvany Lajosnak

>!
cippo IP

Azt írod, édes Bélám, hogy én Gyilkos című darabodból kizsebeltem egy krokira valót, és 26345. címen ki is árusítottam a P. N-ben. Meg hogy azt ismerjem el, fizessem ki, viszont, hogy mégse legyen akkora a szégyen, adsz nekem egy jó kifogást, hogy „tudat alatt” loptam. (Mi az Béla, már te is freudista lettél? Ó, mit szólna ehhez tisztességes családod, ha tudná?)
Béla, Béla, én sose bántottam a te tudatalattodat, mit akarsz te az enyémtől? De ha már így fordult, mit tehetek, megyek utánad a tudat alá, majd csak kiderül, melyikünké van jobban kivilágítva felülről.
Tehát tudatalatti tudatom következőket izeni kedves tudatlanodnak.
A 26345. számú krokim témáját nem tőled loptam, hanem Élet-nagydrámaírótól, ahogy nevezik. Sajnos, egy valóságos kivégzés alkalmából jegyeztem fel magamnak, ahol csaknem megtörtént (jelen voltam), éppen csak nem szólalt meg az elítélt, de impressziómat el is meséltem, a noteszemből.
Hogy akkor ez a jelenet hogy került mégis a Gyilkos-ba (poén nélkül, ahogy írod, bár e pillanatban nem emlékszem a darabbeli poénra).
Nagyon egyszerűen.
Mint hogy jól emlékszel, darabodat Beöthy megbízásából, én rendeztem.
Mármost, hogy a szóban forgó jelenet csattanója mi volt, azt én nem tudom hirtelenjében (magad is elismered, hogy ez a darabbeli csattanó nálam nem szerepel), de hogy ezt a jelenetet, a megismételt számmal, ha csakugyan benne volt az előadott darabban, én tettem belé, rendezés közben, arra édes Bélám, mérget vehetsz tudat alatt, tudat fölött, még azon túl is, ha a tudat felett van egy kis tartalék vágott dohányod, amivel előre megfontolhattad volna, vajon valószínű-e, hogy Karinthy úrnak szüksége legyen mástól lopni egy krokitémát, még ha az a más olyan derék gyerek is a mesterségben, mint te.

Levelek - A nagy műtét, XXVIII. Válasza Paulini Bélának

>!
cippo IP

Hogy hívnak? Mások így – X.Y. Magam így: én.

Noteszok, noteszlapok

>!
cippo IP

Jóság. Nem vagyok hajlandó rá, míg a komiszak malmára hajtom a vizet. Csak ott vagyok gyöngéd – ahol tudják, hogy nem vagyok gyönge.

Noteszok, noteszlapok

>!
cippo IP

Deczember 26. Hétfő.

… A jövő évben pediglen lesz a világ vége „Leonidász” csillag által elpusztulunk végre.
Talk csillagásztanár kiszámította, hogy 1899. (jövő év.) November 13 án a föld egy csillagba fog ütközni, és meg semmisül. Ez oszt szép dolog! Hát azér tanultam én, meg minden? Még az a jó a dologban hogy nem hiszek benne. Ah… dé-é…

Gyerekkor - Naplók - Napló (1)

>!
cippo IP

… számomra nem az a feltűnő, hogy az írók, kiket egykor hetykén és vitézül szurkáltam, még mindig így írnak, nem szégyellték el magukat a jól sikerült torzképtől (nyilván Kosztolányinak van igaza, az írói modor, még ha modorosságnak hat is, éppoly végzetesen fejezi ki a lelki arcot, mint orr és fül és szem a testit: nem lehet rajta változtatni) – hanem az, hogy én még mindig piszkálom őket ezért, dorgálom őket, mintha tehetnének róla.

Vallomás a Még mindig így írtok ti alkalmából, 638-39. o.


Hasonló könyvek címkék alapján

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló
Radnóti Miklós: Ikrek hava / Napló
Lázár Ervin: Napló
Fekete István – Fekete Istvánné: Napló / Hajnalodik / Keserves évek
Fáy Miklós: Kocsis Zoltán
Szarka Lajos: Simon Böske naplója
Vajda Jánosné Bartos Rozália: Emlékirataim
Fodor Zoltán: A Pireneusoktól a Kárpátokig
Kemény Simon: Napló
Haraszti Sándor: Befejezetlen számvetés