Kőbe ​zárt fájdalom 48 csillagozás

Michelangelo élete
Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

„Az életrajzi regény a reneszánsz világába vezeti az olvasót. Gyermekkorától követi nyomon a művész életútját: Firenze, a Mediciek, legfőként Lorenzo Magnifico udvara hagy mély nyomot a gyermekifjú lelkén. A Mediciek bukása után Róma következik, itt alkotja a Pietát, majd újra és újra visszatér Firenzébe. Élete nagy szerelmi élményétől felzaklatva, gyötrelmes tépelődések közepette faragja ki Dávid szobrát, majd pápai meghívásra végleg Rómában telepszik le, s hozzákezd II. Gyula pápa síremlékének elkészítéséhez – itt ér véget a regény. Michelangelo legviharosabb, legkalandosabb, szenvedélyektől zaklatott ifjú éveinek leírását hatalmas történelmi tablóba ágyazza az író.”

Eredeti cím: Kámen a bolest

Eredeti megjelenés éve: 1942

Róla szól: Michelangelo Buonarroti

Tartalomjegyzék

>!
Corvina, Budapest, 1981
588 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631313123 · Fordította: Szekeres György, Aczél János, Richter László
>!
Corvina, Budapest, 1976
588 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631315010 · Fordította: Szekeres György, Aczél János, Richter László
>!
Corvina, Budapest, 1973
588 oldal · keménytáblás · Fordította: Szekeres György, Aczél János, Richter László

6 további kiadás


Enciklopédia 3


Kedvencelte 13

Most olvassa 4

Várólistára tette 51

Kívánságlistára tette 13


Kiemelt értékelések

>!
Hiranneth
Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

Én szeretni akartam ezt a könyvet. Nem sikerült.
A történet jól van felépítve, és hitelesek a szereplők, a viselkedésük, a környezeti háttér. Mégis…engem sokszor kizökkentett az olvasásból, amikor fél oldalnyi szövegnél a nagy része latin, vagy imádság, vagy példázat szövege, és néhol közbe ékelve némi magyar szöveg. Vagy az, hogy egyik pillanatban még a környezetet figyeljük külső szemlélőként, illetve hogy mi történik benne, aztán minden jelzés nélkül már valamelyik szereplő gondolatait olvashatom.
Michelangelo alakja elég vegyes érzéseket keltett bennem, sajnáltam a családi háttere miatt, és ha igazságtalanság történt vele, meg akartam védeni, és csodáltam állhatatosságát, hűségét. De rosszul tűrtem mikor kettős mércével mért, vagy mikor semmivel sem volt elégedett.

>!
acsferi
Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

Ugyanaz volt az érzésem, mint Alexej Tolsztoj Első Péterének olvasása után, egyre jobb kedett lenni a regény, és akkor abbamaradt… Sajnos ez is befejezetlen maradt, pedig remek Michelangelo életrajz, miközben a kor történelmi viszonyait is remekül elénk tárja. Remekmű.

>!
Szédültnapraforgó
Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

Egyszerűen nem tudtam elolvasni, kifogott rajtam. Iszonyatosan unatkoztam…az örökös hitszövegelés…Firenze szajházása. Michelangelo családjának bemutatása, hogy ütötte verte a nevelőapja a gyereket :(
Majd talán egyszer, ha már végképp nem lesz mi olvasnom :(

1 hozzászólás
>!
milcsi
Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

Nekem legmaradandóbb, és egész további életemet meghatározó könyvélmény. Több mint húsz éve olvastam először, de a mai napig kedvenc könyvem. Mindig is vonzott a reneszánsz Itália, és legfőképpen Firenze. A regény csodálatosan ábrázolja, a világ egyik legnagyobb (szerintem Ő a legnagyobb), de ugyanakkor emberi megnyilvánulásai miatt egyik legvitatottabb művészét. Tavaly olvastam Passuth: Medúzafej (Caravaggio) c. művét és a két mű stílusában, és a két életútban van némi hasonlóság. A Kőbe zárt fájdalomban képesek vgyunk beleélni magunkat Michelangelo örömeibe, szorongásaiba, belső vívódásaiba, mély vallásosságába és megismerjük minden elkövetkezendő kort túlélő művészetét. Csodálatos a bolognai tartózkodása ahol megismerjük egész további életére kiható egyetlen igaz szerelmét. És ez a regény egyik fő erénye: a sokszor homoszexualitással megvádolt művész jobb megismertetése, a valódi lélek és érzelmek útján. Ezenkívül hű képet fest a quattrocento végének, és a cinquecento virákora nagy művészeinek életéről, hű képet kapunk Leonardoról, és a köztük húzódó kibékíthetetlen ellentétekről. Ugyanakkor a regény elején az író elvezet minket a Medici kertekbe, nagyon átjön a szinte paradicsomi hangulat. Majd Savonarola festmény, és könyvégetései, késöbb a szerzetes kivégzése. Nem is folytatom, mert egyszerüen oldalakat lehetne írni a regény méltatásáról, és hogy milyen örömet, és boldogságot adott olvasása. Ha egy lakatlan szigetre kerülnék, és csak három könyvet vihetnék magammal, az egyik a Kőbe zárt fájdalom lenne. Kár hogy a könyv befejezetlen, félbeszakította az író halála.

>!
Évuka
Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

ezer éve olvastam,de azt hiszem emiatt lett M. A KEDVENCEM.

2 hozzászólás
>!
belata
Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

Már nagyon régen olvastam,de megrenditő Michelangelo,élete hatalmas műveinek megalkotása.El kell olvasnom újból

>!
Ditta P
Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

Nehezen indult a könyv számomra. Nehezen jutottam túl a latin szövegeken, az idézeteken. Mindeközben maga a történet, a Mediciek világa, Michelangelo életútja, munkái megszületésének története, a XV. századi Firenze és Itália, a pápaság mindennapjainak leírása egyre jobban bekúsztak a gondolataimba, és a könyv egyre olvashatóbbá vált. Úgy éreztem, hogy még többet és még többet szeretnék megtudni a korról, a könyvben szereplő személyekről, szobrokról, festményekről, épületekről. Majd egyszer csak félbeszakadt minden.
Amikor elkezdtem olvasni a könyvet, tudtam, hogy a szerzőnek nem maradt ideje a befejezésre. Amikor a végéhez értem, mégis rosszul esett a befejezetlenség. Azt hiszem, ettől jobban semmi sem bizonyíthatná azt, hogy egy nagyon jó könyvről van szó.


Népszerű idézetek

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Semmi sem üresebb annál a helynél, ahol az imént még élő ember ült, a holnapra gondolt, és eljött érte a halál.

172. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Fatma

Michelangelo pedig visszatért a magányba. De amint közeledett az este, és leszállt a novemberi alkonyat, heves fojtogató szorongás uralkodott el rajta. Minden szomorú körülötte: a márvány éppen úgy, mint a gondolatai, maga az este éppúgy, mint a szíve.

500. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

Kapcsolódó szócikkek: magány
>!
hope22

Csillagtalan éjszaka, sűrűn gomolygó felhők takarták a holdat. A föld meghajolt a sötétség súlya alatt, a homály kemény nyomása újjáalkotta s új idomokba öntötte a tájat, a nappalitól elütő arculatot kölcsönzött neki; új utakat vetett szerteszét, tévutakat, amelyek kivezettek a világból, új mélyedéseket vájva szakadékká alakította át a völgyeket, új dombokat duzzasztott fel, magaslatokat keresztek és zarándokjelek nélkül, meredekebbre vonta és meghosszabbította a lejtőket, a sziklafalakat azonban, amelyeket egymásra halmozott, szét lehetett húzni, félre lehetett tolni, de ha átkeltél rajtuk, többé sohasem találtad meg a visszafelé vezető utat. Mindent elborított a szurokfekete éjszaka, s a végtelen térségen három lovas száguldott tajtékzó paripákon. Akár a kísértetek, nesztelenül hatoltak át a sötétségen, a nedves talaj elnyelte a lópaták dobogását. Csupán az élen haladó férfi ismerte az utat, ámde most ő is tétovázott, felállt a kengyelben, de nem látott mást, csak éjszakát.
A sötétség egyre sűrűsödött. Megérinthetted, ujjaid közé vehetted, akár a sarat, bekenhetted vele a kezedet s az arcodat. Az éjszaka fala aztán egy-egy pillanatban zuhogó fekete vízeséssé alakult át, elárasztotta a lovasokat; a három férfi nyelte, itta a homályt, fuldoklott benne, a lovak pedig, fittyet hányva az éles serkentő szavaknak és a sarkantyúk égető szúrásainak, felágaskodtak, izgatottan vetették ide-oda tarkójukat, és úgy szegték fel a fejüket, mintha levegő után kapkodnának. A férfiak megálltak. Talán mocsarat sejtettek maguk előtt, halálos ingoványt. Torkukat szorongatta ez a sötétség. Az élen haladó azonban nem törődött semmivel, s egyre csak az út folytatására nógatta társait.
Egy szélroham hirtelen széttépte a felhőket, előbukkantak a csillagok, megjelent a hold. A férfiak megdermedtek, mintha valaki egy csapásra lemeztelenítette volna őket. A holdfény először nem a felhők peremén hatolt át, és nem fokozatos lökésekkel morzsolta szét a sötétséget, hanem villogó kardként széthasítván a fekete égboltot, lesújtott a földre. Sugarai elöntötték az egész tájat, s ez tüstént visszanyerte eredeti képét. Előbukkant a férfiak – húsból-vérből gyúrt emberek – meztelen arca, a fény letépte róluk a sötétség álarcát. A cinkfehér hold lassan úszott tovább az égen, fehér sugarai körülöntötték a lovascsoportot az erdők és hegyek hátterén.

(első mondat)

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

A nápolyi örökség…
Ott ugyanis éppen most halt meg iszonyú kínok között az aragóniai Ferante király, bebalzsamozott áldozatainak termében, ahol mindig üldögélni szokott magas karszékében, leselkedő pókként lapulva, gyönyörködve a múmiákban, amelyeket szolgái vasárnaponként ünneplőbe öltöztettek, mert a király is tiszteletben tartotta az Úr napját.

228. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Fatma

Folyton egyedül. Mindig egyedül. Megszólította az embereket, nem felelnek, mindenkinek megvan a maga keresztje, senki nem hajlandó kettős fájdalmat viselni.

217. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Jegyezd meg magadnak, hogy csakis a bölcs művének van becse az Isten előtt. A bölcs műveivel Istent tiszteli, míg a tudatlan tömeg imádságával és áldozatával is sérti az istenséget. Csak a filozófus lehet pap, ő az egyetlen igazi szerzetes, egyedül ő tud imádkozni! Nem azzal válik Istennek tetszővé az ember, ha a sokaság előítéleteihez igazodik, nem, csakis saját maga által válik azzá, csakis saját művei révén istenülhet meg. Csak az örvendhet sérthetetlen boldogságnak, akinek lelke a Létezőhöz alkalmazkodik. Tudd meg, így mondta az isteni Plotinosz, a mi kultuszunk értékét nem növelik a szertartások, sem a könnyek, sem a vezeklés. Magad légy az Istenség… saját szíved, saját lelked egyetlen temploma.

130. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

A fiatal neme felállott és ruganyos léptekkel fel-alá járkált a teremben.
– Ezek a bíborosok valóságos csapást jelentenek a művészetek számára – mondotta. – Igyál, Michelangelo, elég tűrhető ez a bor. Mindegyik bíboros azt hiszi, hogy a bíborhoz odatartozik a gyűjtemény is. Ez a betegség, úgy látszik, velejárója a bíborosi kalapnak. Jó részük egy szót sem tud latinul, mégis órákig elüldögélnek, s hozzáértést mímelve hallgatják az Aeneis sorait anélkül, hogy ásítanának, vagy hogy arcuk unalmat tükrözne. Úgy látszik, a papi gyűléseken sajátították el azt a művészetet, hogy miként kell unalmukat elfojtani.

401. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Francesco da Puglia ferencrendi szerzetes tűzpróbát ajánlott fel Savonarolának. Mindketten haladjanak át lángoló máglyán; melyikük kerül ki élve, melyiküket szereti Isten, melyikük oldalán áll az igazság? Savonarola határozottan elutasította a felhívást mint bünös istenkísértést. De a tömeg tombolása és gúnyolódása arra kényszerítette, hogy engedjen. Ám hatalmas záporeső fojtotta el a máglyák tüzét. A tömeg dühödten most azzal vádolta Savonarolát, hogy ő idézte elő a záporesőt.

425. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

1 hozzászólás
>!
Sándor_Langer_Pudingman P

A pápai ceremóniamester, Burchard mester, ekkor a következőket jegyezte fel naplójában: Minthogy Alfonz herceg nem volt hajlandó belehalni sebeibe, meg kellett gyilkolni.

437. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Mit tekinthetünk ma időtálló értéknek, mi helyettesíti a lerombolt világrendet? Önök azt mondogatják: a pápai trónon az Antikrisztus ül, s a környező világ felbomlófélben van: megszűnt az erkölcs és az erény. Machiavelli nyíltan hangoztatja, hogy azért vagyunk ennyire romlottak, mert a papok tanítottak meg minket bűnben élni.

473. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

Kapcsolódó szócikkek: Niccolo Machiavelli

Hasonló könyvek címkék alapján

Vera Adlová: Tavaszi szimfónia
V. P. Borovička: A jós halála
Alois Jirásek: Mindenki ellen
Jaroslav Durych: Wallenstein árnyai
Jiři Sotola: Jézus-társaság
Jiří Šotola: Nyársra húzva
Marek Toman: A prágai Gólem
Milos V. Kratochvíl: A magányos harcos
Ivan Olbracht: A hódító
Bohumil Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok