Alternatív ​életstratégiák 3 csillagozás

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák

Mai ​korunk tele van súlyos ellentmondásokkal. Az urbanizáció negatív következményei, a természeti környezet veszélyeztetettsége, az élővilág diverzitásának csökkenése, az emberi kapcsolatok elszemélytelenedése, a szolidaritás, a kooperáció csökkenése, a szociális különbségek növekedése, marginalizált helyzetbe került emberek tömegei, az emberi képességeket gazdagító munkák korlátozott köre, a személyiség sokféleségét figyelembevevő oktatás ritka volta, a családi kapcsolatok fájdalmas sérülései… Szinte nincs olyan ember, akinek az életét mindez ne érintené. A változtatás fontosságát, szükségességét mindenki érzi. De mit is tehet érte? Könyvünk olyan emberek példáját mutatja be, akik mind-mind a maguk módján és eszközeivel, mindennapi életükkel, munkájukkal, attitűdjükkel, hitükkel, hivatástudatukkal keresnek választ ezekre a kérdésekre. A tanult tehetetlenséggel szemben, az „én úgysem tehetek semmit” csalódottsága helyett a „belülről vezérelt” emberek útját követve próbálják… (tovább)

>!
Typotex, Budapest, 2014
394 oldal · ISBN: 9789632798226

Enciklopédia 110

Szereplők népszerűség szerint

Petőfi Sándor · Erich Fromm · tömeg

Helyszínek népszerűség szerint

piac


Kedvencelte 1

Várólistára tette 14

Kívánságlistára tette 11

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Morpheus>!
Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák

Nem volt könnyű végig olvasni, sokáig is tartott, de megérte, bár nem vagyok szociológus, csak egy olyan ember, aki a saját útján szeretne járni, amely út nem a fogyasztáson, a pénzen, a kizsákmányoláson, a kényszer hierarchián, elnyomáson, versengésen, hülyítésen, szimulákrummá nyomorításon alapul.
És igen, ez a könyv ilyen utakat mutat az olvasójának. Ezért mindenkinek ajánlom, aki a mai világban nem érzi jól magát, de nem tudja, hogy merre induljon el, ha érdekli, hogy mennyi lehetőség van (és azokon túl is még mennyi, ami nem fért bele a könyvbe) azok számára, akik ki szeretnének törni, és azoknak is, akik már kitörtek, de keresik azt, hogyan tudnának még inkább kiteljesedni.
Külön kiemelném azt, hogy többféle nézőpontból össze vannak gyűjtve mindazok az elemek, amelyek alternatívvá tehetnek valakit. Természetesen vannak olyan utak is, amelyek egymást kizárják, ilyenkor le kell tenni a garast valahová, de az igazán alternatív ember elfogadó, és nem ítéli el azt sem, aki más értékeket követ, nem kirekesztő, a szeretettel operál. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a megmaradó elemekből minél többet képesek vagyunk elsajátítani.
A könyv második fele tartalmazza a riportokat, amelyek nagyon tanulságosak. Bár van sok életút, amely tőlem teljesen idegen, de beláttam például, hogy nem a vallási irányzat számít, mert mindent lehet igazán jól és rosszul is csinálni sokféle keretrendszerben, egyszerűen nem mindegy, hogy valakit a dogmák, vagy a szíve irányít az életében. Éppen ezért hagyjuk hátra az előítéleteinket, mindig az egyedi embert nézzük meg, és ha ezt tesszük, rá fogunk döbbenni, hogy bár a mostani világ egy nagy fekete paca, a szélein azért van szivárvány is! :)

1 hozzászólás

Népszerű idézetek

Morpheus>!

Türelmesnek kell lenni, mert amit nagyon akarsz, el fog jönni. Nem véletlen, hogy nem akkor jön össze, amikor nagyon akarod, hanem amikor már érett vagy rá.

156. oldal

Kapcsolódó szócikkek: akarat · érettség · türelem
Morpheus>!

[…] az embernek fel kell vállalnia, hogy ha kell, árral szemben ússzék, ne mosódjék bele a tömegbe, amelynek igen nagy a nyomása, de az embernek fel kell erősítenie az ezzel szemben való ellenállás képességét, meg kell találnia és meg kell tartania a maga önálló útját.

50. oldal

Kapcsolódó szócikkek: ellenállás · emberek · tömeg · út
Morpheus>!

A teljesítménykényszeren alapuló és túlspecializáló oktatás több oldalról is a kritika kereszttüzébe kerül. Az egyik leglényegesebb szempont, hogy az iskola jelenlegi formájában (még mindig) szorongáskeltő, alapvetően nem vonzó a gyerekek számára; nem épít a tanulók belső motivációira, sőt, inkább sorvasztja, korlátozza a gyerek természetes kíváncsiságát, nyitottságát, kreativitását, pedig az igazán eredményes oktatásnak éppen ez lenne a lényege: a gyerekek tanulási érdekeltségének megteremtése, fenntartása és fokozása.

190. oldal

2 hozzászólás
Morpheus>!

B) A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM PROBLÉMÁI

– pazarlás, túlfogyasztás
– környezetszennyezés
– erőforrások felélése

17. oldal

Morpheus>!

Nem az számít, ahová eljutunk, hanem az út, ahogyan eljutunk oda.

156. oldal

Kapcsolódó szócikkek: út
3 hozzászólás
Morpheus>!

Hogy a szerelemből mélység szülessen, ahhoz sok munka kell, mint a föld megműveléséhez.

163. oldal

Kapcsolódó szócikkek: munka · szerelem
Morpheus>!

Az egyes ember azonban nagyon sokat tehet azért, hogy minél gazdagabbá építse személyiségét. Az egyik leggyakoribb, legtöbbek által képviselt érték a tanulás, az önfejlesztés. A tanulás értéke fejeződik ki abban a többek által idézett mondatban, hogy "az út a fontos (nem a cél/megérkezés").

77. oldal

Kapcsolódó szócikkek: cél · emberek · önfejlesztés · személyiség · tanulás · út
2 hozzászólás
Morpheus>!

C) PROBLEMATIKUS EMBERI MAGATARTÁSFORMÁK

[…]
– a passzivitás, erőtlenség
– az elkényelmesedettség
– a felelősségáthárítás
– az önfegyelemhiány
– az önismerethiány
– a túlságos ragaszkodás a (materiális) dolgokhoz
– a (magyar társadalomra többek által jellemzőnek gondolt) panaszkultúra és (a világ által nyújtott) örömök befogadására való képtelenség, az életörömhiány
[…]
– a „kijárásos” célelérést, ügyeskedést kárhoztatják
[…]
– az őszintétlenség, hazugság
– és az intolerancia, előítélet, gyűlölet

18. oldal

Kapcsolódó szócikkek: előítélet · gyűlölet · hazugság
Morpheus>!

Az iskola ma is az a félig gyár, félig hivatal, amilyenné a tizennyolcadik századi modernizációs hullám szükségletei tették. A lényeg nem az, hogy milyen a humán és reál tárgyak aránya […], nem is az, hogy a pillanatnyi (és persze állandóan változó) szükségletek szerint a munkaerőpiac milyenfajta ismereteket és készségeket igényel elsősorban; hanem az, hogy minden egyes egyén úgy váljék felnőtté, hogy képes legyen képességei legoptimálisabb kibontására, és megőrizze állandó motiváltságát az állandó önfejlesztésre.

191. oldal

Kapcsolódó szócikkek: felnőtt · iskola · képesség · önfejlesztés
6 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Szenti Tibor: A tanya
Berente Ági: Életmódkönyv
Szenti Tibor: Parasztvallomások
Géring Zsuzsanna – Király Gábor – Nagy Beáta: Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában
Marton István: Korkontroll
Nádor Tamás: 33x10
Bányai Éva: Sikertörténet kudarcokkal
Csepeli György – Murányi István – Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon
Baló Júlia: Púder