Vallomásos ​Móricz Zsigmond 0 csillagozás

Epika és líra határvidékén
Kántor Lajos: Vallomásos Móricz Zsigmond

Ma is él a köztudatban egy olyan hit, amelyet minden esztéta-magyarázkodásnál pontosabban a fiatal Babits híres verse, A lírikus epilógja, annak is az első szakasza testesít meg számunkra:

Csak én bírok versemnek hőse lenni,
első és utolsó mindenik dalomban:
a mindenséget vágyom versbe venni,
de még magamnál tovább nem jutottam.

Persze az irodalomtörténet már régen túljutott azon, hogy e keserű kifakadást, ön-panaszt a humanista Babits Mihály költői életművének egészére általánosítsa, vagy pedig, az általánosításban messzebb menve, a polgári fogantatású költészet lényegi jellemzőjeként fogadja el. …"

részlet a könyv bevezető gondolataiból

>!
Ifjúsági, Bukarest, 1968
182 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének
Györffy Miklós: Mágia és mesterség
Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Vargha Kálmán: Berda József
Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa
Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint
Borbély Sándor: Tükörkép Juhász Gyuláról
Kulcsár-Szabó Zoltán: Oravecz Imre
Ian Kershaw: Hitler 1936–1945