Magyar ​hazánk és népei 0 csillagozás

Kalmár Gusztáv: Magyar hazánk és népei

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1932
236 oldal

Népszerű idézetek

Fisu>!

Magyarország általános viszonyai
Magyarország nemcsak politikai, hanem földrajzi fogalom is, mert tökéletesen egybeesik azzal a területtel, amelyet a földrajz Kárpáti vagy Középdunai medencének nevez. Hazánk területének külső keretét ugyanis 1500 km hosszúságban, Pozsonytól Orsováig a Kárpátok láncai szabják meg csaknem minden tekintetben kitűnő határt adva a bezárt, körülfogott területnek. Éppen ilyen joggal mondjuk Középdunai medencének is, mert az egész terület összetartó kapcsa, a Közép-Duna legnagyobb sík vidéke: az Alföld, amely a körülvevő hegy-és dombvidékeket centrális elhelyezkedésével olyan erősen egybefűzi, hogy ennek a területnek politikai szétforgácsolása csak ideiglenes lehet.
Hazánk jelenlegi természeti képe hosszú geológiai korok munkájának, működésének eredménye. A geológia legújabb megállapítása szerint a geológiai ókorban (paleozói-kor) hazánk területének képe tökéletesen ellenkezője volt a mainak, mert akkor hatalmas hegyvidék emelkedett hazánk közepén : a Radnai havasoktól a Kőszegi hegyvidékig. Ezt a hatalmas hegységet, amelynek maradványait ma is megtaláljuk igen-igen sok helyen a Kárpátok láncain belül: Magyar Masszívumnak nevezték el. A Kárpátokból viszont akkor még semmi sem volt. Helyüket tenger borította.


Hasonló könyvek címkék alapján

Bernard Dumpleton – Anne Gatti – Anna Grayson – Derek Hall – Tim Healey – Tim O'Hagan – Peter Leek – John Man – Antony Mason – Geoffrey Sherlock – Keith Spence – Jill Steed: Varázslatos Föld körüli utazás
Varga András – Varga Domokos: Ég és Föld
Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai
Jakucs László: Szerelmetes barlangjaim
Cholnoky Jenő: Balaton
Almásy László: Az ismeretlen Szahara
Somogyi Sándor – Havasné Bede Piroska (szerk.): Magyar utazók, földrajzi felfedezők
Gábris Gyula – Marik Miklós – Szabó József: Csillagászati földrajz
Balázs Dénes: A Húsvét-sziget fogságában
Lerner János: Hét kontinens hetedhét csodája