Kálmán Dániel (szerk.) · Mihalik Béla Vilmos (szerk.) · Zarnóczki Áron (szerk.)

A ​veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai 0 csillagozás

Kálmán Dániel – Mihalik Béla Vilmos – Zarnóczki Áron (szerk.): A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai

A ​veszprémi székeskáptalan a város többszöri török megszállása után 1630-ban ugyan újból megkezdte működését, de csak a 18. század biztosított nyugodtabb körülményeket a kibontakozáshoz. A háborús idők elmúltával a káptalan igyekezett betelepítéssel, a jobbágyi terhek alacsony szinten tartásával segíteni a népességnövekedést. Ennek megindulásával párhuzamosan a testület törekedni kezdett a kiterjedtebb majorsági gazdálkodásra történő áttérésre, amelynek munkaszükségletét a megnövekedett lakosság robotjának emelésével váltotta ki. Mindez egyre inkább felvetette az úrbéres viszony újraszabályozásának igényét, amelynek eredménye a veszprémi káptalan 1727. évi urbáriuma lett. Három évtized elteltével, a megváltozott gazdasági körülmények közepette újabb szabályozás vált szükségessé a testület birtokain. A korábbi urbáriummal ellentétben 1755-ben a birtokok regulációja már vármegyék szerint történt, azaz a Veszprém, Somogy és Zala megyékben található települések jobbágyainak… (tovább)

>!
158 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789638875778

Hasonló könyvek címkék alapján

Bél Mátyás: Heves megye ismertetése
Kilián István (szerk.): A magyarországi piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig / Fontes ludorum scenicorum in gymnasiis collegiisque Piarum Hungariae
Varga Imre (szerk.): A kuruc küzdelmek költészete
Nádasdy Mausoleum
Esterházy Pál: Mars Hungaricus
Inchofer Menyhért: Annales ecclesiastici regni Hungariae… tom. I., Romae, 1644
Decsy Antal: Replica polemico-diplomatico-legalis pro apostolicis constitutionibus et …
Collectio repraesentationum et prothocollorum i. i. statuum et ordinum regni Hungariae occasione altissimi decreti de die 28. Januarii 1790. 1-2.
Jeszenszky Mihály: Synopsis publicae manipulationis dominis magistratualibus comitatensibus subserviens
Keresztury József: De veteri instituto rei militaris Hungaricae ad speciatim de insurrectione nobilium