Fény ​és káosz 10 csillagozás

A kopt gnósztikus kódexek
Kákosy László: Fény és káosz

A ​szerző egyiptológus, egyetemi tanár; jól ismertek könyv alakban is megjelent vallástörténeti munkái. E könyv témája vallástörténeti-filozófiai jellegű.
A késő-antik valláskeveredés egyik különös jelensége volt a gnószticizmus. A Dél-Egyiptomban (Nag Hammadi) 1945-ben talált 13 kopt kódex nagy fordulatot hozott a gnószticizmus kutatásában az 1970-es évekre. Bár a lelet jelentősége vetekszik a holt-tengeri tekercsekével, korántsem keltett akkora feltűnést, mint a qumráni anyag. A kódexek sokáig hozzáférhetetlenek voltak, s viszontagságos kalandok során kerültek végre a tudósok kezébe.
Magyarországon eddig szinte semmi visszhangja nem volt ennek a felfedezésnek, egyetlen összefoglaló munka sem jelent meg a tekercsekről, holott a gnószticizmus sajátos dualista szemlélete, gazdag mitológiája következtében nemcsak az ókeresztény ideológia iránt érdeklődők figyelmére tarthat számot, hanem új szempontokat nyújthat a filozófiatörténetnek is. A gnószticizmus általános… (tovább)

>!
Gondolat, Budapest, 1984
230 oldal · puhatáblás · ISBN: 9632813960

Enciklopédia 20

Szereplők népszerűség szerint

Allah · Marduk · Mithrasz · Szentháromság · Tiberius

Helyszínek népszerűség szerint

Szombathely


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 13


Kiemelt értékelések

Lunemorte P>!
Kákosy László: Fény és káosz

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

„Elmondanám, de nem szabad elmondanom, megtudhatnád, de nem szabad meghallanod."

Kákosy László neve nem volt ismeretlen előttem, hiszen az egyiptomi újbirodalmas órára fel van adva tőle a Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája című műve, amely bebizonyította számomra, hogy egy valódi történész írását olvasom. Ez a kötet pedig ráerősített erre.
Javaslom azoknak, akiket érdekel a gnoszticizmus és/vagy az apokrif írások és még nem igazán olvastak semmit a témában, ők olvassák el először ezt a könyvet. Ez egy nagyon jó kiindulópont lehet azelőtt, hogy az ember a kezébe venné az Arany László: A teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár című gyűjteményt vagy bármi hasonlót. Aki az Arany László szerkesztette gyűjteményt akarja feltétlenül elolvasni, annak a Fény és káosz nagyon jó bevezető lesz és jól kiegészíti a szöveget.

Összegzés: Ez egy nagyon jól összerakott könyv képekkel, magyarázatokkal, forrásokkal. Ajánlom.

SignorFormica>!
Kákosy László: Fény és káosz

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

Jó és pontos összefoglalása a gnoszticizmusnak. A Nag Hammadi leletek ürügyén fontos megállapításokat tesz az irányzat platonikus, neoplatonikus, zsidó, keresztény, és legfőképpen: egyiptomi gyökereiről, hatásairól. Jól válogatott idézetei rávilágítanak, hogy a korai kereszténység idején komoly riválisnak tűnő mozgalom miért nem volt képes intézményes kereteket felvenni, és ezért miért tűnt el a történelemben, ami különben nem is eltűnés volt, hanem egészen napjainkig tartó víz alatti áramlás.

A gnózis komoly kételyeket fogalmazott meg a zsidó-keresztény hagyomány, teremtéstörténet kapcsán, túllépve (de nem meghaladva azt) a görög platonista örökségen..

Syringa>!
Kákosy László: Fény és káosz

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

Vizsgaanyagként korábbról már ismertem a könyvet, de aki tudja, mit jelent egy szakirodalmat vizsgára való felkészülés miatt olvasni, az szerintem pontosan érti, hogy miért a mostani, szimplán „szabad akaratból” történt olvasást tekintem mérvadónak. :)
A gnoszticizmus iránt érdeklődők számára Kákosy professzor munkássága ma is megkerülhetetlen. Szakirodalom lévén a könyv persze megkövetel némi előismeretet a témában, no meg persze a kíváncsiság sem utolsó szempont. A korai kereszténység és a gnoszticizmus kapcsolata, ill. maga a gnoszticizmus ma is sokak fantáziáját megmozgatja, hiszen tele van rejtélyes, nehezen érthető, és épp ezért izgalmas elemekkel. Ezért hálás téma ez azok számára, akik a szenzációra építik „ismeretterjesztő” mondanivalójukat, vagy épp szívesen veszik az ilyen tartalmakat. Márpedig az ilyen tartalmak direkt vagy épp önmaguk tekintélyét meghazuttoló tájékozatlanságból nem mindig figyelnek a tárgyi tévedésekre. Előbbi esetben ez azért is érthető, hiszen azok esetleg elronthatják a szenzációt. Ez a könyv azért is fantasztikus, mert amellett, hogy olyan szaktekintély tollából született, akit egész nyugodtan tarthatunk hiteles, a témában rendkívül jártas személynek, még ráadásul a „szenzáció faktorról” sem kell egészen lemondanunk, hiszen egy valóban izgalmas, számunkra ma már alig megfogható világba, különböző ókori vallásos csoportok világába kalauzol el minket a professzor. Megy az 5 csillag!


Népszerű idézetek

aled P>!

– …szólj Kharidasz, mi van ott lenn?
– „Éj."

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

aled P>!

A halál határán jártam…

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

Kapcsolódó szócikkek: halál
aled P>!

Attisz, Adonisz, Ozirisz a vegetációs istenek közé tartoznak. Kultuszukban közös elem az istenség halála, majd győzelme a halálon.

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

Kapcsolódó szócikkek: halál
aled P>!

Az ízisz-vallás három fokozaton át vezette híveit a legbensőbb titkok felé, Mithrasz seregének tagjait hat fokozat készítette elő a hetedik beavatásra, mely a páter cím viselésére jogosította a müsztészt. A misztériumok új viszonyt teremtettek az isten és a hivő között, aki tudójává vált a szent történet legrejtettebb részleteinek is. Egyes misztériumok során pszichológiai szempontból kiváló érzékkel megrendezett külsőségek között a mítosz máskor homályba burkolt mozzanatait adták elő dramatikus formában. A legtöbb hivő számára a legfontosabb a halál utáni lét bizonyossága volt, ez állt az ízisz-misztérium középpontjában.

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

Kapcsolódó szócikkek: halál
aled P>!

Valóban visszatetsző, amit az egyiptomiakról mondasz, Mómosz. Csakhogy mindez javarészt a misztériumok világához tartozik, és a beavatatlan ne nagyon nevessen rajtuk.

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

aled P>!

…a görög istenek eredetét Egyiptomra igyekszik visszavezetni. De meglátja a rokon vonásokat más keleti isteneknél is, így Mardukot Zeusz Bélosznak nevezi.

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

Kapcsolódó szócikkek: Marduk
lzoltán IP>!

     Mithrasz Iránból, Attisz Kisázsiából került Rómába. Mithrasz ősi indoiráni isten, neve a Rigvédában is előfordul. Az i.e. 14. században Mitanni államban, ahol indoárja vezető réteg gyakorolta a hatalmat, említik az istenek között. A rómaiak valószínűleg Pompeius keleti hadjáratai során, az i.e. 60-as években ismerték meg az istent. A görög területeken a Mithrasz-kultusz alig gyakorolt hatást, annál kedveltebb volt a birodalom nyugati részén, így Itáliában is. A határ menti provinciákban, mint Germániában, Pannóniában főleg a katonaság istene. A frígiai sapkás isten a rómaiak számára „Győzhetetlen Nap”, Sol invictus volt. A dualisztikus perzsa vallás szerint a fény és sötétség kibékíthetetlen ellentétben áll egymással Ez a gnószticizmusnak is egyik legfontosabb tanítása. Mithrasz oltárain a bikaölés jelenete termékenységisten jellegét emeli ki, a bika lecsurgó vére teszi termővé a földet. Mithrasz kultusza erősen kombinálódott asztrológiai elemekkel, képét némelykor a bolygók állása és a zodiákus övezi. A 4. század elejére az isten kultusza oly nagy tekintélyre tett szert, hogy Diocletianus (284-305) hivatalosan a birodalom oltalmazó istenségévé nyilvánította Mithraszt.

39-40. oldal, A vallási környezet (Gondolat, 1984)

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

Kapcsolódó szócikkek: Mithrasz · Sol invictus
1 hozzászólás
aled P>!

Simon mágusról aránylag gazdag, bár erősen legendás jellegű forrásanyag áll rendelkezésre, utódainak életéről még ennél is kevesebbet tudunk. A gnosztikus Doszitheosz tulajdonképpen nem sorolható ezek közé, hiszen Simon kortársa volt. Simonhoz hasonlóan ő is a szamaritánusok közül való volt, és Órigenész szerint Krisztusnak
hirdette magát. Még Órigenész korában is voltak hívei, akik iratait őrizték, és azt állították, hogy mesterük még mindig életben van, elkerülte a halált…

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

Kapcsolódó szócikkek: halál
aled P>!

A korai gnózis vonzerejében ugyanis, úgy látszik, nem kis mértékben játszott közre a fizikai halhatatlanság ígérete. Menander tanítványai is azt állították, hogy a tőle nyert keresztség révén megmenekülnek a megöregedéstől és a haláltól…

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek

Kapcsolódó szócikkek: halál
Lunemorte P>!

Elmondanám, de nem szabad elmondanom, megtudhatnád, de nem szabad meghallanod.

42. oldal, A keleti kultuszok Európában. Misztériumok

Kákosy László: Fény és káosz A kopt gnósztikus kódexek


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Erik Hornung: Az egy és a sok
Everett Ferguson: A kereszténység bölcsője
Barry Kemp: Az egyiptomi Halottak Könyve
Tóth István: Pannoniai vallástörténet
Rosalie David: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban
Dobrovits Aladár: Egyiptom és a hellénizmus
Hajdu Ráfis Gábor: Hit és gyógyulás
Plutarkhosz: Iszisz és Oszirisz
Arany László: A teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár
Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij: Kelet titkai