Az ​ókori Egyiptom története és kultúrája 39 csillagozás

Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

A könyv a tudományos bevezetés és egyúttal összefoglalás igényével mutatja be az egyiptológia tudományát, forrásait, történetét az írások megfejtésétől egészen a napjainkban folyó ásatásokig. Az ókori Egyiptom történetét a neolitikumtól a későkorig követi nyomon, benne a társadalom és a politika történetén túl a tudomány, a hit és a vallás, a világlátás és a művészetek részletes ismertetésével. A könyvet időrendi táblázat, bibliográfia és mutató zárja. A felfrissített és átdolgozott Egyiptom-történet elsősorban a történész-, a művészettörténész- és a régészhallgatók komplex tankönyve, de a művelődéstörténet és a vallástörténet iránt érdeklődők számára is hasznos forrás.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Osiris tankönyvek Osiris

>!
Osiris, Budapest, 2005
564 oldal · ISBN: 9633898188
>!
Osiris, Budapest, 2003
434 oldal · keménytáblás · ISBN: 9633894972
>!
Osiris, Budapest, 2002
586 oldal · ISBN: 9633793718

1 további kiadás


Kedvencelte 4

Most olvassa 2

Várólistára tette 15

Kívánságlistára tette 31

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

Nahar>!
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

Még egyetemen kellett valamennyit olvasni ebből a könyvből, de akkor még szinte semmilyen szinten nem érdekelt Egyiptom története. Aztán a Szinuhe elolvasása felkeltette az érdekődésemet, és gondoltam végre kibővítem az ismereteimet.
Kákosy László műve az őskortól Nagy Sándor hódításáig tárgyalja az ókori Egyiptom történetének fontosabb eseményeit. A szöveg erősen szakmai és emiatt helyenként meglehetősen száraz (pl. az Óbirodalom időszakának bemutatását kifejezetten untam).
Viszont a történelmi korszakok és dinasztiák bemutatása mellet rengeteg érdekes információt tartalmaz az egyiptomiak mindennapjaira vonatkozóan (pl. táplálkozás, családi élet hitvilág) ami közelebb hozza ezt a letűnt és néha nehezen megfogható világot az olvasóhoz.

Darth_Revan>!
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

Nehéz elmondani mennyire komplex és összetett könyvet írt Kákosy László professzor úr. Ez annak idején a Ré fiai címmel jelent meg, később a szerző átdolgozta és frissítette az aktuális tudományos állással. De ez is több, mint 20 éve volt és azóta pár dologban változott a tudomány álláspontja. Pl. ma már elfogadottnak számít az, hogy Tutanhamon apja Ehnaton volt. Ennek ellenére még így is egy alapos és szerteágazó munkával állunk szemben, mely széles körű ismereteket közvetít az ókori Egyiptom fantasztikus és elképesztő történelméről. Érdemes esetleg eme monográfiát kiegészíteni a Ian Shaw szerkesztette oxfordi munkával, mely magyarul szintén megjelent.
https://moly.hu/konyvek/ian-shaw-szerk-az-okori-egyiptom-tortenete
Elképesztő, hogy a Nílus völgyében milyen fantasztikus civilizáció vert gyökeret, elegendő a monumentális emlékművekre, piramisokra, sírokra gondolni, vagy arra, hogy a sivatag ellenére egy igazi, virágzó állam vetette meg a lábát a térségben. Nagyon érdekes, hogy az ókori egyiptomiaknak is több mindent köszönhetünk. A 365 napos naptári ókori egyiptomi eredetű, ezt fejlesztette tovább Cézár, majd Gergely pápa a 16. században. Az orvostudományuk is fantasztikus volt – elsőként jöttek rá a szív és a vérkeringés kapcsolatára. Elsőként használták a történelemben a 10-es számrendszert. A társadalmuk is elképesztő. Az ókori Egyiptomban a nők helyzete egyedülálló volt, és bár messze voltak az állapotok a női egyenjogúságtól, de ókori és középkori viszonylatban is ebben az időben és az ebben az országban volt a nők a helyzete a legjobb. A művészetük egyedülálló, páratlan és mesés.
A könyv az archaikus kortól nagyjából a római idők kezdetétig tárgyalja Egyiptom történelmét, kiemelt hangsúlyt kap az Óbirodalomtól a Középbirodalmon és az Újbirodalmon át egészen a késői kor. Egy kiváló monográfia, mely kiváló képet ad eme nagyszerű civilizációról.

1 hozzászólás
Nokimaki>!
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

Nehéz értékelni a szakirodalmat, különösen akkor, ha tankönyv gyanánt kerül az ember kezébe. Még a főiskolán kellett volna elolvasnom az ókor vizsgához, meg persze utána a szigorlathoz, de akkor nem tettem meg. (De azért mindkét vizsga sikerült :).) Gondoltam, most pótolom a mulasztást. Jobb később, mint soha.
A politikai rész nagyon untatott, de ez az én hibám. Bármely korszakban száraznak éreztem, ez nem Egyiptom, és nem is az író hibája. Akkor vált érdekessé, amikor a kultúrtörténet részhez érkeztem.
Áttekinthető mellékletek, jó képanyag segítette a kor megismerését. Korábban kellett volna olvasni. Talán jobban sziporkáztam volna az említett vizsgákon.

WolfEinstein>!
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

Eléggé részletes, kellemesen olvasmányos összefoglaló mű az ókori Egyiptomról. Három nagy egységből áll a könyv: az első a bevezetés, ami az egyiptológia tudományát, az írásfajtákat, forrásokat mutatja be. A második – és egyben legterjedelmesebb rész – kronologikusan mutatja be Egyiptom ókori történetét, eseményeit, államszervezetét. A harmadik egység pedig tematikusan foglalkozik a korszak teljes időtartamát átfogóan olyan kérdésekkel, mint a vallás, művészet, irodalom, tudomány, életmód. Emiatt mind a történelem, mind pedig a művészettörténet iránt érdeklődőknek hasznos olvasmány – legfeljebb nem az egész könyvet olvassák el. Nagyon jól használhatók a függelékek a szöveg értelmezéséhez: a képanyag, a részletes térképek, és mindenek előtt a királylista. Bevallom, el is kezdtem magolni…

Lily_Neko>!
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

Szemináriumi dolgozatokhoz az első forrás, sajnos Kákosy Tanár úr nem akarta „frissíteni” az újabb kiadásokat, és az első kiadások óta vannak megállapítások, melyek már nem helytállóak. De mindenképpen alapmű a magyar egyiptológiával foglalkozók számára. Számomra is. :)

szikszai_2 P>!
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

Nem könnyű olvasmány, azonban az ókori Egyiptom iránt érdeklődőknek egyértelműen alapmű ez a könyv. Olvasmányosan tudományos és zseniális könyv. Sokat tanultam belőle.

sagfer>!
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

Szigorlatra készülvén nem szerettem, aztán mégis. Alapvető a sok Egyiptommal foglalkozó egyéb izé között.

Demóna>!
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája

Történelem minorhoz olvastam, nagyon élveztem, nem volt száraz,lekötötte a figyelmem.


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

A régi egyiptomiak a Nílus áradó vizét Hápi néven férfi istenné tették, akinek feltűnően nagy, nőies melle a nemző- és teremtőerő egységét fejezi ki az életadó vízben. A tiszteletére rendezett ünnepségek fontos aktusa volt az áldozatok és könyvek vízbe dobása.

Az ország és népe

Lunemorte P>!

Az egyiptomiak önmagukat egyszerűen „emberek"-nek nevezték, idegenekre nagyon ritkán alkalmazták ezt a megjelölést.

Az ország és népe

Lunemorte P>!

Időnként valószínűleg még emberáldozatokat is kapott a Nílus. A koptokat – Murtadi arab történetíró szerint – az arab hódítók akadályozták meg abban, hogy a jó áradás érdekében egy fiatal szüzet a vízbe vessenek.

Az ország és népe

Nokimaki>!

Ha sok (emberrel) ülsz együtt, tartózkodj a kenyértől, amelyet szeretsz. Rövid idő az önmegtartóztatás. Hitvány dolog a torkosság, megszégyenülés van abban. Egyetlen merítés víz is oltja a szomjat, egy falás főzelék is erősíti a szívet…

250. oldal

padmee>!

[Az egyiptomiak] Nem egyetlen, minden körülmények között érvényes választ kerestek a világ jelenségeire, a kozmosz felépítésére, nem az egy igazság elve alapján álltak. A föld egyszerre lehet lapos korong, oroszlántestű lény (Aker), fekvő férfialak, lehetett holt anyag és élőlény; a csapongónak, következetlennek tűnő, több egyenértékű igazságot elfogadó gondolkodás révén azonban mégis egy olyan világképet alkottak maguknak, mely szemléletesen érzékeltette a lét végtelen komplexitását, a jelenségek sokrétű összefüggéseit, és nem volt akadálya bámulatos tudományos eredményeknek, technikai teljesítményeknek.
Ez a gondolkodás természetszerűleg nem foglalhatta mondanivalóját következtetések láncolatára épülő tudományos értekezésekbe, adekvát kifejezési formája a szimbolika, a költészet.

376. oldal

Dócza_Edith>!

Mindenben csalódott ember néz ránk, aki egy élet küzdelme után kénytelen beismerni, hogy a nagy cél elérhetetlen volt.

151. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Elekes Lajos – Lederer Emma – Székely György: Magyarország története az őskortól 1526-ig
Hahner Péter: A régi rend alkonya
Angi János – Bárány Attila – Orosz István – Papp Imre – Pósán László: Európa a korai középkorban
Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században
Angi János – Bárány Attila – Barta János – Orosz István – Papp Imre – Pósán László: Európa az érett és a kései középkorban
Hajnal István: Az újkor története
Horváth Jenő – Paragi Beáta – Csicsmann László: Nemzetközi kapcsolatok története
Németh György – Hegyi W. György (szerk.): Görög–római történelem
Dobrovits Aladár: Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban