Önkormányzunk ​értetek, de nélkületek! 1 csillagozás

Pártok és civil szervezetek a helyi társadalmakban
Kákai László: Önkormányzunk értetek, de nélkületek!

A ​helyi önkormányzatok kialakulása Európában szorosan összefügg a kormányok és az államok fejlődésével, új, demokratikus irányok alkalmazásával. A kormányzati szintek közül a helyi önkormányzat áll a legközelebb az állampolgárokhoz és szerepet játszik a helyi lakosság érdekeinek és véleményeinek képviseletében. Lehetőséget ad a politikai részvételre és a különböző vélemények kifejezésére, ami kulcsszerepet játszik a demokratikus politikai rendszerekben. A helyi önkormányzat tehát nem csupán azért van, hogy a helyi problémákat helyben, a polgárokhoz és magához a problémához közel kezelje, hanem az is feladata, hogy létrehozza és erősítse azt, amit polgári öntudatnak szokás nevezni. E feladata révén a helyi önkormányzat egyben a civil társadalom kulcsfontosságú része is (Wehling 2000a, 59). Nyugat-Európában már nagy múltja van a „liberális demokráciának” a különböző helyi önkormányzati adminisztratív rendszerekkel együtt. A kilencvenes években Kelet-Európa gyors felzárkózással… (tovább)

>!
Századvég, Budapest, 2004
298 oldal · ISBN: 9637340017

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Bartal Anna Mária: Nonprofit elméletek, modellek, trendek
Ácsné Molnár Judit: Számvitel közhasznú és nem közhasznú társadalmi szervezeteknek, (köz)alapítványoknak
Kuti Éva: Az önzés iskolája?
Nárai Márta – Reisinger Adrienn: A civil/nonprofit szervezetek működési keretei
Batta Zsófia: Önkéntesség Magyarországon 2013
Pontyos Tamás: Fokról fokra
Budai Balázs Benjámin – Sükösd Miklós: M-kormányzat – M-demokrácia
Barry J. McLeish: Sikeres marketingstratégiák nonprofit szervezetek részére
Lomnici Zoltán: Az alapítványok és a közalapítványok