Büntetéstani ​alapfogalmak 1 csillagozás

Kabódi Csaba – Lőrincz József – Mezey Barna: Büntetéstani alapfogalmak

Előszó
Bevezetőt ​írni mindig kellemetlen feladat, tulajdonképpen a beköszöntő sorok tudományos értéke vajmi' kevés, mi több szakmai funkciója sem tisztázott. Az in medias res – valóban elegáns dolog. Persze nem kell mindig a divatot követni. Szép, s régi szokás: a captatio benevolentiae, a figyelem felkeltése, úgymond: az Olvasó érdeklődésének felébresztése. Bár egy egyetemi jegyzetnél feleslegesnek tetszhet, túlzott vállalkozás. Mégis azt hisszük, hogy illendő egy szép bevetetőt írni, de semmiképpen sem azért, hogy a tartalomjegyzék „feltupírozásával" előreküldjük dolgozatunk szellemi üzenetét, sokkal inkább azért, hogy – mint a jelesebb zeneműveknél szokás – nyitányként szolgáljon e néhány sor, s előjelezze a gondolati ívünk főmotívumait.
Mióta ember – s mert tudjuk: megőrzött emlékezetével – él e földön, létezik a Jó és a Rossz ellentéte. A rosszra viszonzó 'másik' rossz, a szenvedést okozóra visszafordított gyötrelem, a bún szántszándékkal való visszatorlása. Ez… (tovább)

>!
Rejtjel, 2005
226 oldal · ISBN: 9789639760035

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Szenti Tibor: Paráznák
Arthur Koestler: Egy mítosz anatómiája
Bárd Károly – Gellér Balázs – Ligeti Katalin – Margitán Éva – Wiener A. Imre: Büntetőjog – Általános rész
Sümeginé Dobrai Katalin: Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch – B2, Mittelstufe
Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata
Gál István László: Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak
Balogh Ágnes: Büntetőjog I.
Balogh Ágnes: Büntetőjog II.
Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez
Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog