A ​matematika története 1 csillagozás

K. A. Ribnyikov: A matematika története

A ​Moszkvai Állami Egyetemen a matematikatörténet oktatása a matematika szakos képzésnek fontos része. Az előadásokat valamennyi matematikus szak negyedéves hallgatói egy éven át heti két órában hallgatják. E tárgyból azonban tankönyvek és segédkönyvek még nem készültek.

Az első félévi előadások a legrégibb időktől a XVII. századig bezárólag ölelik fel a matematika fejlődését. Az ehhez az időszakhoz tartozó hatalmas mennyiségű anyagból azonban csak azokat a részeket válogattuk ki gondosan és foglaltuk össze, amelyekből a legszembetűnőbben tárulnak fel a matematika fejlődésének törvényszerűségei. Ennek rovására időt nyertünk arra, hogy a második félévben részletesebben megvilágítsuk a matematika legutóbbi 200 – 250 éves fejlődésének kérdéseit. A tapasztalat igazolta az anyag ilyen „egyenlőtlen” felosztásának célszerűségét.

E könyv egyetemi és pedagógiai főiskolai hallgatók számára készült; tömören van megírva. Valószínűleg hasznos lesz azonban a matematikusok tágabb… (tovább)

>!
Tankönyvkiadó, Budapest, 1968
486 oldal · keménytáblás

Most olvassa 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

W. G. Chinn – N. E. Steenrod: Bevezetés a topológiába
N. J. Vilenkin: Kombinatorika
Gerőcs László – Vancsó Ödön: Matematika
Hódi Endre (szerk.): Matematikai érdekességek
Gábris Gyula – Probáld Ferenc – Szabó Pál (szerk.): Európa regionális földrajza I-II.
Gábris Gyula – Marik Miklós – Szabó József: Csillagászati földrajz
Szabó József (szerk.): Általános természetföldrajz I-II.
Kovács Zoltán: Népesség- és településföldrajz
Bereczkei Tamás – Hoffmann Gyula: Gének, gondolkodás, személyiség
Ferencz Csaba: Űrtan