A ​detektívek órája 1 csillagozás

Jürgen Thorwald: A detektívek órája

A ​detektívek évszázada c. könyvének folytatása ez a mű, amely szinte napjainkig tudósít a bűnözésről és a felderítés módszereiről. Thorwald megmutatja, hogy a modern természettudomány és technika milyen segítséget nyújt a bűnüldözésnek. A könyv a tudományos kriminalisztika két fontos területét dolgozza fel: a vérnyomvizsgálatot és az ún. mikronyomok vizsgálatát. Ennek kapcsán bemutat egy sor híres bűnesetet, a nyomozás sikereit és kudarcait, s keresi a kudarcok okát. A szerző meggyőződése, hogy a nehéz esetek ösztönzik a tudósítókat új és egyre pontosabb módszerek kidolgozására, ezek azután általánosan alkalmazhatóvá válnak, s a legmegbízhatóbb tanúkként leplezik le a bűnöst. A modern kémia és biológia mellett ma már az atomtudományt is felhasználják erre a célra.
A könyv összeköti a tudományos alaposságot a bűnesetek izgalmas leírásával. Külön érdekessége, hogy a szerző olyan forrásokból is merít, amelyek eddig nem voltak hozzáférhetőek a nyilvánosság számára. Kitalált… (tovább)

>!
ISBN: 9786155116858
>!
Minerva, Budapest, 1973
428 oldal

Várólistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

John Douglas – Mark Olshaker: Sorozatgyilkosok
John Douglas – Mark Olshaker: Sötétség
Zakaria Erzinçlioglu: Helyszínelők
Barak Dávid: Elásott igazság
John Douglas – Mark Olshaker: Utazás a sötétség mélyére
Paul Roland: Helyszínelők
Ibolya Tibor: Kriminalisztikatörténeti tanulmányok
A. L. Philipp: A Scotland-Yard regénye
Ronald Kessler: FBI
Tremmel Flórián – Fenyvesi Csaba – Herke Csongor: Kriminalisztika