Meglovagolni ​a tigrist 4 csillagozás

Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában
Julius Evola: Meglovagolni a tigrist

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Persica, Budapest, 2013
316 oldal · ISBN: 9789638783318 · Fordította: Franco de Fraxino
>!
Persica, 2009
316 oldal · ISBN: 9789638783318 · Fordította: Franco de Fraxino

Enciklopédia 2


Kedvencelte 1

Most olvassa 3

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 15

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

>!
Lunemorte MP
Julius Evola: Meglovagolni a tigrist

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

Tegyük félre a rendet és a hívőket!


Népszerű idézetek

>!
Lunemorte MP

Milyen az az Isten, akinek bejelentették a halálát?

77. oldal (Túl a teizmuson és az ateizmuson)

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

Kapcsolódó szócikkek: Isten
1 hozzászólás
>!
Lunemorte MP

Nem annyira a lélekből szemléljük a világot, hanem inkább a világból szemléljük a lelket.

142. oldal , Rombolások és felszabadulások az új realizmusban

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

>!
ajikarei

Az utolsó idők egész váltságának a problémája így foglalható össze: szabad akart lenni egy olyan ember, akinek egy felszabadult élet csak romlást jelenthetett. […] A Zarathustrában, annak egy ismert szakaszában megtalálható a válság hátterének legnyomatékosabb megfogalmazása: „Azt mondod, szabad vagy? Meg akarom ismerni a benned uralkodó gondolatokat. Számomra nem az a fontos, hogy megmenekültél-e egy igától, hanem az, vajon azok egyike vagy-e, akiknek joguk van lerázni az igát? Sokan vannak, akik elvetik legutolsó értéküket, amikor megszűnnek szolgálni. Mitől vagy szabad? Mit számít ez Zarathustrának? Szemednek derűsen ezt kell hirdetni:szabad vagy, de mire vagy szabad?” És Zarathustra figyelmeztetett arra, hogy borzalmas lesz egyedül lenned, valamilyen feletted álló törvény nélkül, saját szabadságoddal egy elhagyott területen és jeges levegőben, saját normád bírájaként és megtorlójaként. Aki csak szolgálva tud értékre szert tenni, akit a bilincsei nem megbénítottak, hanem megtámasztottak, annak a bátorsága meggyengül, kezdeti gőgje meghátrál. Vannak olyan érzelmek – folytatja Zarathustra –, amelyek ekkor megrohanják a szabad embert, és megölik, ha ő nem öli meg őket. Pontosan szólva magasabb nézőpontból itt meg van adva a modern ember nyomorúságának a lényegi alapja.

58-59. oldal, 6. fejezet - Az aktív nihilizmus. Nietzsche. (Persica, Budapest, 2013)

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

1 hozzászólás
>!
Kollográd P

Egy ideje a nyugati emberiség jó része természetesnek tekinti, hogy a létezésnek semmiféle igazi jelentősége sincs, hogy a létezést nem kell semmiféle magasabb princípium alá rendelni; ezért hozzászokott ahhoz, hogy az életét a lehető legelviselhetőbb, a lehető legkevésbé kellemetlen módon élje. Mindazonáltal ennek velejárója és elkerülhetetlen következménye az egyre fokozottabb, alaktalanabb, labilisabb és tünékenyebb élet, minden becsület és jellembeli minőség növekvő felbomlása.

42-43.

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

>!
Lunemorte MP

Mindazonáltal van néhány olyan ember, aki – hogy úgy mondjuk – talpon maradt a romok és a felbomlás közepette; aki – többé vagy kevésbé tudatosan – ehhez a másik világhoz tartozik. Úgy tűnik, egy kis csapat hajlandó arra, hogy elveszett pozíciókért is harcoljon, és tanúságtétele érvényes, ha nem hajlik meg, ha nem tesz engedményeket, engedvén olyan csábításoknak, amelyek valamilyen sikerrel kecsegtetnének. Mások számára viszont arról van szó, hogy teljességgel elszigeteljék magukat, ez azonban olyan belső hajlamokat és kiváltságos anyagi körülményeket tételez fel, amelyek napról napra ritkábbak. Mindazonáltal ez a második lehetséges megoldás. Vegyük számításba még ama nagyon keveseket, akik intellektuális síkon minden közvetlen cél nélkül még ki tudnak állni a „tradicionális" értékek mellett, és így a „jelenlét akcióját" fejthetik ki: olyan akciót, amely kétségtelenül hasznos, mivel megakadályozza, hogy a jelenlegi valóság ne csak materiálisan, hanem ideálisan is bezárjon minden horizontot, és ne engedjen felmerülni bármilyen, az övétől különböző mértéket. E személyek révén fennmaradhatnak a távolságok : más lehetséges dimenziók, az élet más jelentései, amelyek azok számára mutatkoznak meg, akik képesek elszakadni, képesek nem csupán a jelenlevő és közeli dolgokra nézni.

25-26. oldal, A modern világ és a tradíció emberei

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

Kapcsolódó szócikkek: ember, emberiség
>!
kt_1975

Egy keleti mondás szerint: „A földi élet éjszakai utazás.” Ennek világosan kifejthetjük a pozitív tartalmát, ha éppenséggel (az emberi létezésre való tekintettel) egy „előbb” és egy „utóbb” élményére utalunk. Metafizikailag a születés állapotváltozás, a halál pedig egy másik állapotváltozás; az emberi állapotban eltöltött földi létezés csupán egy kontinuum, egy sokszoros állapotokon áthaladó áramlat korlátozott szakasza.

249. oldal, 30. fejezet - A halál. Az élethez való jog (Persica, 2009)

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

>!
Kollográd P

Többé-kevésbé azon a szinten, amelyet Nietzsche az „utolsó embernek” jósolt meg, a jelenkori fogyasztói társadalom egyéneinek nagy tömege immár túl nagy árnak és képtelenségnek tekintené, hogy lemondjon a kényelemről, a fejlett fogyasztói civilizáció nyújtotta jólétről azért, hogy egy absztrakt szabadságot követeljen vissza. Így ténylegesen nagyrészt elfogadja a rendszerben működő valamennyi feltételt.

53.

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

>!
Kollográd P

…az anyagi nyomorúság és a spirituális nyomorúság között semmiféle kapcsolat sincs. Csak a társadalom legalacsonyabb és legkorlátoltabb rétegeivel lehet elhitetni, hogy minden emberi boldogság és teljesség formulája az, amit joggal neveznek „állati eszménynek”, a szinte szarvasmarhaszerű jólétnek.

51.

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

>!
Kollográd P

…van néhány olyan ember, aki – hogy úgy mondjuk talpon maradt a romok és a felbomlás közepette; aki – többé vagy kevésbé tudatosan – ehhez a másik világhoz tartozik. Úgy tűnik, egy kis csapat hajlandó arra, hogy elvesztett pozíciókért is harcoljon, és tanúságtétele érvényes, ha nem hajlik meg, ha nem tesz engedményeket, engedvén olyan csábításoknak, amelyek valamilyen sikerrel kecsegtetnek. Mások számára viszont arról van szó, hogy teljességgel elszigeteljék magukat, ez azonban olyan belső hajlamokat és kiváltságos anyagi körülményeket tételez fel, melyek napról napra ritkábbak.

25.

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

>!
Kollográd P

Ez egy távol-keleti fogalom, amely azt a gondolatot fejezi ki, hogy ha sikerül meglovagolnunk a tigrist, nemcsak megakadályozzuk, hogy ránk vesse magát, hanem ha megragadjuk, és nem esünk le róla, végül le tudjuk győzni.

31.

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában


Hasonló könyvek címkék alapján

Marcello D'Orta: Isten ingyér teremtett bennünket
E. M. Cioran: Könnyek és szentek
Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom
Pais István: Ember és vallás
Vajta Vilmos: Hit és élet összecsengése
Alan Watts: A könyv
Monty Python – Balázs P. András: Brian élete
Shalom Auslander: Rabbik és gojok
Viviane Villamont: Kisdarázs