Az ​írástudók árulása 3 csillagozás

Julien Benda: Az írástudók árulása Julien Benda: Az írástudók árulása

A Magyarországon fogalommá vált cím után, most magát a művet is megismerhetik azok az olvasók is, akik eddig csak a hivatkozásokból tudtak róla.

Tartalomjegyzék

>!
Fekete Sas, Budapest, 1997
366 oldal
>!
370 oldal · Fordította: Rónai Mihály András

Most olvassa 3

Várólistára tette 14

Kívánságlistára tette 19


Népszerű idézetek

Tamás_Felber>!

Tolsztoj írja, hogy egyszer, még katonatiszt korában, menetelés közben meglátta, hogy egyik tiszttársa pofonvágja valamelyik bakáját, aki kilépett a sorból. Rászólt: Nem szégyelli magát? Hogy bánik a felebarátjával? Látszik, hogy nem olvasta az Evangéliumot. Látszik, hogy nem olvasta a szolgálati szabályzatot – szólt vissza a tiszt. Hát igen: ez az a felelet, amelyet a szellem mindannyiszor megkap, valahányszor az anyagon uralkodni próbál.

Bp. 1997. 85.oldal.

kucséber>!

Ahol a gondolkodás ott lakik a lekiismeret is: nem a lábban vagy a kézben hanem a fejben. A nagy tömeg tétlen és vak, mint a test volna fej nélkül; megy amerre viszik;neki nincsenek problémái, a fizikai megélhetés problémáján kívül. A Kor lelkét az írástudókban kell keresni… (Babits Mihály)

34. oldal (oldal)

1 hozzászólás
kucséber>!

És ezeket az őröket vádolja Julien Benda árulással! A Szellem emberit vádolja, akik hűtlenné váltak a Szellemhez: a Vak Ösztönök dicsőítőit, harcok apostolait, az emberi Erkölcs és Közösség tagadóit, a Tények és az Erő filozófusait…
(Babits Mihály tanulmánya)

38. oldal (oldal)

Tamás_Felber>!

Az internacionalizmus tiltakozás ugyan a nemzeti önzés ellen, de e tiltakozás korántsem valamely szellemi szenvedély javára hangzik el, hanem egy másik önzés, egy másik földi szenvedély javára, amely nem egyéb mint bizonyos emberi kategóriák – munkások, bankárok, nagyiparosok, – mozgalma, mely ezeket a kategóriákat határokon túl és fölött különleges és gyakorlati érdekeik nevében egyesíti, s amely a nemzeti szellem ellen csak azért támad, mert zavarja az érdekek kielégítésében. Az ilyesfajta mozgalmak mellett a nemzeti szenvedély idealista és önzetlen mozgalomnak tűnik.” U.o.159.o.

Bp. 1997. 159.oldal.


Hasonló könyvek címkék alapján

Dienes Ottó: A megsemmisítő beteljesedés misztériuma
Heller Ágnes: A kizökkent idő I-II.
Rugási Gyula – Somlyó Bálint (szerk.): Grádicsok éneke
Angyalosi Gergely: A költő hét bordája
Maurice Blanchot: Az irodalmi tér
Gilles Deleuze: Proust
Mihail Mihajlovics Bahtyin: François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája
Rudolf Kassner: Az emberi nagyság elemei
Paul de Man: The Rhetoric of Romanticism
Roland Barthes: The Preparation of the Novel