Jelentős ​testek 1 csillagozás

A „szexus” diszkurzív korlátairól
Judith Butler: Jelentős testek

A ​Jelentős testek Judith Butler munkásságában kiemelkedő helyet foglal el. Alapvető mondanivalója, hogy a (differenciált) nemmel bíró testek, a testi én anyagisága a normák, regulatív sémák kikényszeríthető és rituális ismétlődése, a rend citálása folyamatában jön létre, amelynek eredménye egy projíciált testfelszín, egy szexualizált morfológia. A folyamatosan újraíródó demarkációs vonalat, az identifikáció határait, a hegemonikus pozíciókat behatároló konstitutív külsejét az „elgondolhatatlan” testek hozzák létre, heteroszexuális és rasszra épülő társadalmi imperatívuszok révén. Azonban a testek anyagiságának létrehozásában működő konstitutív kényszer nem zárja ki a változás lehetoségét: éppen a sohasem tökéletesen beszabályozható ismétlődés, a föllépő konstitutív instabilitások adnak alkalmat arra, hogy a törvényt megidéző citációs lánc eltérüljön, a szimbolikus mező újraartikuálódjon, és dekonstituáló diszkurzív erők eredményeképpen a hatalom ellenében létrejöhessenek új… (tovább)

>!
Új Mandátum, Budapest, 2005
264 oldal · ISBN: 9639494658 · Fordította: Barát Erzsébet, Sándor Bea

Várólistára tette 12

Kívánságlistára tette 10


Hasonló könyvek címkék alapján

Pető Andrea (szerk.): A társadalmi nemek oktatása Magyarországon
Takács Judit – P. Tóth Tamás (szerk.): Kisebbség, többség, többszörösség
Gabriele Kuby: A nemek forradalma
Sutyák Tibor: A Freud-elv – A pszichoanalízis mint lélekfilozófia
Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek
Irvin D. Yalom: A Schopenhauer-terápia
Herta Nagl-Docekal: Feminista filozófia
John Lukacs: A XX. század és az újkor vége
Thomas Moore: A Lélek Sötét Éjszakái
Judith N. Shklar: Montesquieu