Párt ​és pártépítés 0 csillagozás

Joszif Visszarionovics Sztálin – Vlagyimir Iljics Lenin: Párt és pártépítés

Lenin ​és Sztálin, a Bolsevik Párt megalapítói és vezérei, világtörténeti győzelmeinek szervezői alkották meg a munkásosztály élcsapatáról, harcos forradalmi pártjáról szóló tanítást, ők dolgozták ki, ők alapozták meg elméletileg az újtípusú munkáspártnak, mint a szocialista forradalmat és a proletárdiktatúrát előkészítő, szervező és vezető pártnak szervezeti elveit.
Ez a kötet – válogatott gyűjtemény Leninnek és Sztálinnak a marxista-leninista párt elméletéről, szervezeti elveiről, építése, megerősítése módszereiről szóló műveiből. Célja – pártkádereinknek megkönnyíteni, hogy a marxista-leninista pártelméletet, Pártunk példaképének, a Bolsevik Pártnak, szervezeti elveit és módszereit Lenin és Sztálin klasszikus műveiből tanulmányozhassák.
Két évvel ezelőtt a Szikra kiadásában már megjelent egy azonos című és tárgyú, mindössze néhány ívre terjedő gyűjtemény. Pártkádereink képzettsége lehetővé, fokozottabb továbbképzése pedig szükségessé tette, hogy most egy sokkal… (tovább)

>!
Szikra, Budapest, 1950
780 oldal · keménytáblás

Hasonló könyvek címkék alapján

R. Bajkay Éva (szerk.): A konstruktivizmus
Dévald László (szerk.): Lenin él
Mihail Solohov: A hazáért harcoltak / Emberi sors
Képes Géza (szerk.): A szabadság magvetői
Lator László – Kun Ágnes (szerk.): A szovjet líra kincsesháza
Kenedi János (szerk.): Írók a moziban
Rab Zsuzsa (szerk.): Ma mondd!
Kormos István (szerk.): Szerelmes arany kalendárium
Jovánovics Miklós (szerk.): Szovjet költők antológiája
Gábor Andor (szerk.): Mirèio / Roland-ének és kisebb műfordítások I-II.