A ​kolostor regénye 78 csillagozás

José Saramago: A kolostor regénye José Saramago: A kolostor regénye

Egy ​félkarú katona, egy léleklátó asszony és egy fantaszta, repülésről álmodó szerzetes a hőse a legnagyobb élő portugál író történelmi regényének, amelyben mese és valóság keveredik. Miközben az Inkvizíció máglyára küld mindenkit, akire az eretnekség gyanújának akár csak az árnyéka is vetül, ez a három ember keresztény lelkekre vadászik, hogy a segítségükkel emeljék levegőbe a brazil szerzetes repülő szerkezetét. Földi és légi kalandjaik során bejárják egész Portugáliát, amelyet egyetlen hatalmas építőműhellyé változtatott a nagyravágyó uralkodó, V. János, aki a spanyol Escorialnál és a római Szent Péter-bazilikánál is nagyobb építménnyel szerette volna beírni nevét a történelembe. A portugál író mágikusrealista történelmi víziójában megelevenedik előttünk a XVIII. századi Portugália, a fénykorát élő, de már hanyatló világbirodalom központja, ahová még mesés kincsek érkeznek, de léte már éppolyan anakronisztikus a boszorkányüldözéssel és megcsökött hagyományaival a felvilágosodás… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1982

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Európa Zsebkönyvek

>!
Európa, Budapest, 2007
414 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630782449 · Fordította: Lukács Laura
>!
Európa, Budapest, 1999
416 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630765810 · Fordította: Lukács Laura
>!
Európa, Budapest, 1992
414 oldal · puhatáblás · ISBN: 9630754673 · Fordította: Lukács Laura

Kedvencelte 13

Most olvassa 4

Várólistára tette 64

Kívánságlistára tette 24


Kiemelt értékelések

eme P>!
José Saramago: A kolostor regénye

Saramago történelmi regénye a 18. századba, V. János portugál király uralkodásának idejére teleportál bennünket, úgy, hogy közben mindvégig érezzük a ma jelenlétét. Ez az ironikus-szatirikus, anakronizmusokkal teletűzdelt történet a felvilágosult, modern ember szemével néz körül a fanatizmus és abszolutizmus világában, ott, ahol még középkori szellem és erkölcsök uralkodnak, és ahol az igazságot szűken mérő, rosszul kormányzott királyság épp elindul a lejtőn.
https://www.goodreads.com/review/show/3002792191

2 hozzászólás
ppeva P>!
José Saramago: A kolostor regénye

Ahogy rágom magam egyre beljebb Saramago műveibe – ez volt a hatodik könyve, amit olvastam tőle –, egyre jobban élvezem a stílusát. A mondatait is, a rejtett humorát is, a történetvezetését, ahogyan szétszálazza és összefűzi a szálakat, történelmet és szerelmet, realizmust és mágiát, valódit és kitaláltat.
Fogalmam sincs, sajnos, milyen lehet eredetiben, portugálul, de ez a fordítás lenyűgözött.
Persze kedvet kaptam hozzáolvasgatni a kolostor (Mafra-palota) történetét, és nézegetni szebbnél szebb képeket.
Blimunda és Baltasar pedig indulhatnának a leg-leg-leg-legszebb szerelmi történet szerelmespárja címért, ha lenne ilyen.

kaporszakall>!
José Saramago: A kolostor regénye

Saramago életműve – amennyire eddigi olvasmányaimból meg tudom ítélni – igen egyenetlen. A vulgármarxista közhelyekkel tarkított antiklerikális röpiratok (Jézus Krisztus evangéliuma, Káin) lapossága, a Vakság erőltetett spekulációi, az Alentejo jó mesteremberre valló, a mi népi íróink regényeire emlékeztető becsületes középszerűsége mellett felcsillan a Minden egyes név kiválósága is: ez az első olyan mű, ami után elismerően bólintottam, gondolván, hogy az irodalmi Nobel-díj 1998-ban mégiscsak jó helyre ment.

A kolostor regénye pedig a másik olyan munka, mellyel a író nálam a dobogóra kerül. Szerencsésen ötvözi a szegény emberek sorsa iránti elkötelezettséget a fantázia színeivel, s antiklerikalizmusa nem direkt hangon szólal meg, csupán a vallási tébolyult király idióta gigaberuházásának bemutatása révén.

Történelem elsősorban alulnézetben – a felülnézet kenetes hangja, gúnyosan groteszk, barokkos felsorolásaival, csak még jobban kiemeli a felül lévők korlátoltságát. Baltasar és Blimunda szerelme viszont az igazi költészet hangján szólal meg.

'Mondják: alantas a gondolkodásom / merthogy az alant valókkal gondolkodom.' – írja egy helyütt Brecht. Saramago egész munkásságnak is mottója lehetne ez az idézet. S e munkásság egyik legjobban sikerült eredménye ez az írás: a Minden egyes név mögött az ezüstérem az övé.

Saramago műveit ezzel együtt lassan befejezem; még a Lisszabon ostromának históriája kerül egyszer sorra (elsősorban @Archibald_Tatum lelkes értékelésének hatására).

8 hozzászólás
Peónia>!
José Saramago: A kolostor regénye

Olvasás közben hosszú falikárpitra képzeltem rá Saramago 18.századi, V. János portugál király uralkodása alatt játszódó történetét.
Aranytól, ezüsttől, ékkövektől, brokáttól, a világi és az egyházi hegemónia jelképeitől roskadozó, a hatalom megingathatatlanságát hirdető királyi és egyházi felvonulások képein irdatlan tömegek méltóságteljes lassú mozgása rajzolódott ki. Ezek a mérhetetlen költségeket felemésztő, megrendíthetetlen hatalmat demonstráló vonulások akár a korabeli portugál királyság valós gazdagságát is sugallhatták volna, ha Saramago nem szövi bele a történetbe azokat az információkat, amelyek alapján a királynak jó oka lett volna mérsékelni minden pénzügyi kiadását, így a történet középpontjában álló mafrai kolostor építésének költségeit is. Azonban a mafrai kolostort – a hozzáálmodott templommal és palotával – olyan király építteti, aki nem tud szembesülni az egyre fogyó hatalmával, és eszelősen emeli az építkezés tétjét.
A grandiózus királyi hatalom és a mafrai kolostor egyre hatalmasabbra álmodott terveinek ellenpontjait a kolostor építkezésén dolgozó szerencsétlen, nincstelen tömegek emberfeletti kínlódását demonstráló mozaikok alkotják. Minimumra redukált életkörülmények, mocsok, sár, éhség, kilátástalanság, a rabszolgasorstól alig különböző életfeltételek, minden emberséget nélkülöző bánásmód és mindezek beletörődő elfogadása adja a bizarr pompa képi ellenpólusát.
Ezen a képzelt falikárpiton az ellentétes világok drámai különbözősége között egy szegénységeben és szeretetben élő emberpár árasztja a már-már idilli harmóniát. Az ő jeleneteikben a keresetlen, póztalan, őszinte összetartozás jelenik meg. Elfogadják azt a világot, amelyben élniük kell, de kétségek nélkül elfogadják azt is, hogy ebben a cudar világban helye van a csodának is. A természet és a természetben helyét megtaláló emberi élet szépsége adja kettőjük történetének a szövetét. Ám az ő erős, mélyről fakadó harmóniájuk is sebezhető, mert a csodák törékenyek, és a csodákért mindig drágán kell fizetni. Füstté válnak, ha csak valaki meg nem őrzi a lelkében az emléküket a szerelem hangjaival együtt.
Aranyak, zöldek, karmazsinok, szürkék, ezüstök, ég- és tengerkékek, sárfeketék és napsárgák adják A kolostor regényének színeit.
Lassú, méltóságteljes vonulások, kínlódó, ínszakasztó terhek véget nem érő emelése, ösvények fürge megjárása, gyors repülés a Nap felé, andalító imbolygás a tenger felett, kocsiagyig süllyedés a sárban: ezek között a mozgások között járjuk a regény lent és fent útjait.
Saramago mindig elbűvöl. A Vakság c. regényének egyenes vonalú, feszes szerkezete után élvezettel olvastam ezt az ellenpontozó, nagyon jó ritmikájú regényt, amelyben a végletek között hol markánsan, hol visszahúzódóan, de végig jelen volt a már-már idilli – a természetet, szerelmet, elfogadást és kitartást ötvöző – emberi sorsközösség, amely a személyes sorsban mindig véges, de az emberiség közös sorsában mégis előre lendíti a világot.

Siciliana>!
José Saramago: A kolostor regénye

Egy csodálatos nyelvű fantasztikus történelmi regény két szerelmespárról – egy törvényesről, a portugál királyról és a nejéről és egy törvénytelenről, de igaziról. A „plebejus pár” szemüvegén át látjuk az esztelen kolostorépítkezést. a hanyatló Portugáliát. De micsoda nyelv az, ami közvetíti ezeket a csodálatos képeket! Saramago narrációja szinte semmihez nem fogható, mesteri, feledhetetlen!

1 hozzászólás
Dana>!
José Saramago: A kolostor regénye

Saramago, Saramago, Saramago – ezekkel a szavakkal díszítőmintákat lehetne készíteni, amellyel egy, az irodalomnak szentelt kolostor imaginárius falát kellene cirádázni. Ilyen csodás tollú szerzőt, leszámítva persze a félisten Krasznahorkait, rég olvastam: el vagyok hűlve, le vagyok nyűgözve, olykor bizony szipogva bámultam azokat a gyönyörű, kissé archaikus nyelven íródott, hosszú mondatokat, amelyek olyan ízesek, fényesek és tiszták, hogy ilyenkor érzem csak igazán, milyen felemelő tud lenni a szépségesen szép irodalom. És mennyi okosság van ezekbe a mondatokba bebugyolálva!

Juj, de patetikus. De ez az igazság. Tessék megnézni, itt egy példa:

„…a világon a számok a legkevésbé pontosak, mond az ember ötszáz téglát, mond ötszáz embert, s a különbség a tégla és az ember között pontosan azzal a különbséggel egyenlő, ami ötszáz és ötszáz között van, s amit nem létezőnek tekintünk, aki pedig ezt nem érti elsőre, nem érdemli meg, hogy másodszor is megmagyarázzák.”

A narráció is tartogat meglepetéseket, először azt gondoltam, korabeli, 18. századi krónikással van dolgom, aki a mafrai kolostor megépítésének, egy különös páros, Baltasar és Blimunda halhatatlan szerelmének és egy „madárgép” feltalálásának történetét veti papírra, de időnként olyan anakronisztikus, modern jelzőket használ vagy olyan kis kiszólásokat, amelyek egyértelművé teszik a furfangot: a krónikás valójában a kortársunk.

A történet a 18. század elején játszódik Portugáliában, Saramago kiválóan megragadja a kor hangulatát, bemutatja V. János udvarát, a Szent Inkvizíció lisszaboni autodaféit, a brutális vezeklések erotikáját, az olasz zene hatásait, a misztikus gondolkodást és természetesen a mafrai óriás-kolostor építésének minden részletét. Ezekbe az aprólékosan kidolgozott eseményekbe ágyazódik a félkarú Baltasar és a látnok Blimunda csodálatos szerelme, amely nem épp romantikus körülmények között, épp egy eretnekégetés közepette bimbózik ki. Mindketten sodródnak, a társadalom számkivetettjei, egyikük testi fogyatékossága, másikuk azon különös képessége miatt, hogy éhgyomorra átlát a falakon és a bőrön, így mélyebben ismeri Blimunda az anyag titkos szerkezetét. Szerencséjükre egy különös, tanult pap szolgálatába szegődnek, a szkeptikus Bartolomeu Lourenço atyáéba, aki egy repülőgépet tervez, ám nyomában folyamatosan ott lihegnek az inkvizíció emberei. Annyit elárulok, hogy a gép repülni fog, mint a Szentlélek.

A regény valahol a közepe táján lelassul, a korábbi cselekményes történetet felváltja az építkezés aprólékos leírása (újabb közös vonás Krasznahorkai Seiobo-jával), a hatalmas mafrai kő hét napos cipelésének története, a falak felhúzása, a szobrok szállítása, szerelmeseink közben eltörpülni látszanak a nagy horderejű történelmi események közepette, míg végül szinte népmesei alakká válnak.

Szomorú könyv, szép könyv, nagy könyv.

Joculator>!
José Saramago: A kolostor regénye

Lényegében ez egy „történelem alulnézetből”-regény, ahol a szerző egymásra vetíti, és ezzel ellentétezi a királyi pár és Blimundáék történetét. És ebből bontakozik ki egy varázslatos látomás szabadságról, szolgaságról, reményről, eleve a történelmi cselekvés lehetőségeiről. Nekem nagyon furcsa, hogy a menekülés / repülés jelenik meg a szabadság csúcspontjaként. De ez mind beleillik a regény melankolikus világába, meseszerű hangulataiba.

Varga_Zsófia>!
José Saramago: A kolostor regénye

Olyan történelmet újramesélő, posztmodern történelmi regény. Itt egy plebejus szerelmespár nézőpontjából látjuk a hanyatló, arisztokratikus Portugáliát. Varázslatos elbeszélés. Már a századik oldalon beleszeret az ember a két főhősbe.

Draskovics_Edit>!
José Saramago: A kolostor regénye

Elragadó nyelve van. De valahogy úgy érzem – hogy hiába a mitikus alaptéma – a semmibe veszik a cselekmény, nincs igazán lezárva, nem érzékelem, hogy a szereplők bármilyen befolyással lennének a világukra. Lehet, hogy ez a reiignáció portugálos, de nekem a regény vége csalódást okozott.

Aquarius P>!
José Saramago: A kolostor regénye

A történet érdekes, a stílust azonban, nem tudtam magamévá tenni. A végeláthatatlan mondatok, az időnként hiányzó írásjelek (pont, vessző) széttördelik a regényt.


Népszerű idézetek

ppeva P>!

[…] nem olyan betegség ez [vérbaj], amit megtűrnének az ispotály felcserei, az orvosság, ha egyáltalán az, fekete nadálytő levével kenni be a beteg testrészt, e már említett, csodás növényével, mely mindenre jó s nem gyógyít semmit.

316. oldal

9 hozzászólás
Berilla>!

Csönd marad zene után is, szentbeszéd után is, mondta az olasz vállat vonva, mit számít, hogy dicsérik a szentbeszédet s megtapsolják a muzsikát, ha igazán talán csak a csönd létezik.

184. oldal

kimihapponen>!

A világon minden válaszol, kivárni csak a kérdések korát kell.

384. oldal

metahari>!

Álvaro Diogo lemászik az állványról, s miközben a sövény árnyékában megeszi az ebédet, amit Ines Antónia hozott neki, elmondja, hogy lesz bőven kőművesmunka, amint nekilátnak építeni a kolostort, nem kell majd elmennie a faluból s a környéken keresnie munkát, hetekig távol az otthonától, mert akármilyen csavargó természetű is a férfi, az otthon, ha benne az asszony megbecsülést érdemel s a gyermekek szeretetet, olyan ízű, mint a kenyér, nem kell minden órában, de hiányzik, ha nincs belőle mindennap.

nagy_csilla>!

Mert végül is bármi elől elmenekülhetünk, csak magunktól nem.

Avenyir>!

Egy hét múlva, amikor jobbra fordult az idő Lisszabonba indult Hét-Nap Baltasar és Hét-Hold Blimunda, az életben mindenkinek megvan a maga dolga, ezek itt falakat emelnek, mi vesszőt fonni megyünk, meg drótot és huzalt, és persze akaratot gyűjteni, hogy mindezzel együtt a levegőbe emelkedjünk, mert szárny nélkül született angyalok az emberek, ez benne a legszebb, szárny nélkül születni és növeszteni szárnyat, az agyunkkal ugyanezt tettük, ha pedig az sikerült, a szárnnyal is megtesszük, Isten vele, anyám, Isten vele, apám. Csak istenhozzádot mondtak, hiszen szép mondatokhoz nem volt tudományuk, amazok meg úgysem értették volna, de idő múltán mindig akad valaki, aki elképzeli, hogy e dolgokat kimondhattuk volna, vagy úgy tesz, mintha ki is mondtuk volna, s e tettetés igazabbnak hat, mint a történetben elbeszélt igaz esetek, bár nehéz más szavakat adni Marta Maria szájába, amikor azt mondja, Isten veletek, mert már nem látlak viszont benneteket, s így igaz, színtiszta igazság lesz, a bazilika falai még egy méterre sem nőnek ki a földből, és Marta Mariát már eltemették. Akkor Joao Francisco, hirtelen kétoly öregen, leül majd a kemencetető alá, és ugyanolyan üres a tekintete, mint most, hogy távozni látja Baltasar fiát és Blimunda lányát, mert menyének nevezni nem áll rája a szája, de most még ott van mellette Marta Maria, igaz, mát távolodóban, fél lábbal a másik parton, kezét összekulcsolja a hasán, ahol egykor élet fogant s halál fogan most. Teste tárnájából bújtak elő a gyermekei, volt, amelyik elpusztult odakint, kettő megmenekült, emez sosem fog megszületni, tulajdon halála ez.

Berilla>!

Isten is félkezű volt, mégis megteremtette a világot.
[…]
nincsen az megírva, csak én mondom, hogy Istennek nincsen bal keze, mert a jobbján, a jobb kezénél ülnek a kiválasztottak, soha nincs szó Isten bal kezéről, sem a Szentírásban, sem az Egyházatyáknál, Isten balján nem ül senki, ott csak űr van, semmi, hiány, Isten tehát félkezű. Mélyet lélegzett a pap, és így végezte, A bal keze hiányzik.

72. oldal

nagy_csilla>!

Száz év várakozás nem túlságos gyötrelem annak, aki számítása szerint megéri az örökkévalóságot.

ppeva P>!

[…] azután elindult megkeresni Hét-Napékat, boldogan, hogy ekképp hazudott Isten színe előtt, és tudván tudva, hogy Isten nem haragszik érte, az embernek magától is tudnia kell, mikor nyer már kimondásakor feloldozást a hazugságáért.

135. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Umberto Eco: A rózsa neve
Gabriel García Márquez: A szerelemről és más démonokról
Orhan Pamuk: Hó
Jaume Cabré: Én vétkem
Kim Leine: A Végtelen-fjord prófétái
Yann Martel: Pi élete
Heinrich Böll: Egy bohóc nézetei
Endo Suszaku: Némaság
Tariq Ali: A gránátalmafa árnyékában
Margaret Atwood: A szolgálólány meséje