Amaro ​atya bűne 22 csillagozás

José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

A nagy múlt századi portugál író világhírű regénye egy hivatástudati válsággal küzdő fiatal pap és egy vakbuzgó úrilány tragikus szerelmének története egy álmos kisváros képmutató közegében. A gátlásos és buja Amaro mind mélyebbre süllyed tilalmas mámorukba, és mire végül jóvátehetetlen tettre ragadtatja magát, teljes komorságában tárul fel előttünk a szenteskedő kispolgári erkölcs embertelensége.

Eca de Queirós (1845-1900) a modern portugál irodalom legeurópaibb alakja, „patriótába oltott világpolgár”, Balzac és Zola művészetének méltó folytatója; írásaiban, melyek a portugál prózát világirodalmi színvonalra emelték, megsemmisítő iróniával fest nagyszabású körképet a múlt század második felének Portugáliájáról. Az Amaro atya bűne, ez a széles medrű társadalmi regény, kritikai irányát és stílusát tekintve Eca egész életművének foglalta, egyben a portugál realizmus legkiemelkedőbb, számos hazai és külföldi kiadást megért alkotása.

Eredeti megjelenés éve: 1880

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Horizont könyvek, Aranytoll

>!
Könyvmolyképző, Szeged, 2008
440 oldal · ISBN: 9789632450582
>!
Kriterion, Bukarest, 1982
452 oldal · keménytáblás · ISBN: 9630723948 · Fordította: Ábel Olga, Kordás Ferenc
>!
Madách, Pozsony, 1977
476 oldal · keménytáblás · Fordította: Ábel Olga, Kordás Ferenc

2 további kiadás


Enciklopédia 1


Kedvencelte 1

Várólistára tette 34

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

Bleeding_Bride ISP>!
José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne

Nagyon régen láttam a filmet, a papi szerelem vonalra emlékeztem, viszont maga a történet mára egy nagy fekete lyuk volt a fejemben.
Arra számítottam, hogy Diderot Apácáját kapom, csak férfiban és majd krokodilkönnyeket eregetek Amaro atya szenvedéseiért, aztán helyette epét köptem.
Amaro atya iskolapéldája mindenféle sztereotip ítéletnek, amivel egy katolikus papot fel lehet díszíteni. Tévképzete, miszerint, hogy mindenki és mindenek fölött állhat valaki, csak mert reverendát hord és Szent Péter közvetlen alkalmazottja, a legelkényeztetettebb, hisztérikus játszótéri gyermeknél is kezelhetetlenebbé teszi és természetesen, a tetteinek, döntéseinek valójában nincsenek következményei – már az ő számára.
Próbáltam szimpatizálni vele, hisz ifjoncként nem sok beleszólása volt az életét megpecsételő döntésekbe, de ez nem mentesíti a felnőttkori kegyetlen önzés és gyávaság alól.

Dénes_Gabriella >!
José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne

Nagyon nehéz olvasmány és sokféle olvasatot rejt magában a mű.
Láttam, volt, aki megbotránkozott, mert hogy jön egy pap ahhoz, hogy… És innen már csak egy sorköznyi távolságra van az a kifakadás, hogy igen-igen-igen, ilyen a katolikus egyház, minden egy képmutató fertő, mindenki frusztrált és minden papnak megvan a maga „gyónója”.
Nyilván, ez is egy szempont lehet.
De az egy sokkal érdekesebb lehetőség, hogy figyelembe vesszük Amaro páter pályájának indulását. Akart ő pap lenni? Nem. Hivatás? Semmi. (Legalábbis e tekintetben). A 19. században még jócskán megérte Magyarországon is, és a világ más helyein is papnak lenni; garantált fizetés, társadalmi presztízs, befolyás járt a funkcióval. Látjuk a regényből is ennek a jeleit.
A társadalom – legalábbis a regénybéli – igen erősen meg van csúszva… hűen tükrözi a fanatikus vallásosságot, amely nagyjából megfelel a külsőségek megtartásának és különböző házi szentek babonás tiszteletének. (Még mielőtt bárki is megkövezne: Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy a katolikus egyház mint olyan a szenteket miért tiszteli, és ezt tiszteletben is tartom. A babonás és valóban bálványimádás-gyanús elhajlást kifogásolom itt.)
A regény lapjain kidomborodik az a recsegő-ropogó társadalmi hierarchia, amelyben a klérusnak és a vagyonos embereknek még tekintélyük volt, azonban a haladó eszmék már jelentkeznek; a gondolkodó embereket és papokat nemigen szeretik még ekkor. Ugyanakkor az is megjelenik, hogy a „régi klérus” képviselői mellett haladó szellemű (és teológiailag is korrekt utat járó) papok is vannak, akik számára nem a félelemkeltés fontos, hanem a megnyugtatás, lelki békesség szerzése…
A regény tartalma és ábrázolási módozatai, kritikai észrevételei és megjegyzései mellett a megszerkesztettsége igen jó. Alig észrevehetően váltakoznak a különböző nézőpontok, narrátori és szereplői hangok/gondolatok.
Szövegi szinten nem egy szóvirágos, -fordulatos alkotás, de az értékéből ez igazán nem von le semmit.
A könyv sokkal jobb, mint a film. Kicsit viszolyogtam hozzáfogni az olvasáshoz, de megérte. A film egyetlen dolgot jelenít meg a sokból; na ja, hogy a szerelmi kalandot… és persze ott a hangsúly, a vétkes-nem vétkes dolog is igen egysíkú. Ám a regény ennek az egyértelmű voltát is megingatja.

fukszia>!
José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne

A fülszöveg bármilyen kiegészítése spoilerhez vezetne, amit szeretnék elkerülni. Ezért csak annyit, hogy nem csalódtam a könyvben, olvasásra ajánlom a 18. század kedvelőinek.

5 hozzászólás
ervinke73>!
José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne

De jó, hogy vége lett!
Próbára tett, csak az önfegyelmem olvastatta tovább. Ez a téma talán rövidebb terjedelemben jobban ütött volna. Bár nem tudom… Ha már egyház és papság, inkább lettem volna kíváncsi mondjuk egy pap lelki vívódásainak hiteles ábrázolására. 450 oldalon át ilyen egyoldalúan szapulni valamit, kicsit sok. Nincs az egy orvoson kívül, akivel azonosulni lehetne, vagy aki szimpátiát válthatna ki. Szerelmi történetnek meg egy kicsit „más ízű”.
Persze könnyű lenne most, a jelenben bólogatni, hogy igen, a papok, az egyház így meg úgy! Nem akarok állást foglalni, véleményem persze van. De nem túl bölcs dolog az általánosítás.
Maga a regény? Hát nem tudom… Aki kedveli a XVIII. századi miliőt, annak talán. Én kedvelem, de nekem ez most nem. Lehet, hogy az író babáját is elszerette egy egyházfi?

2 hozzászólás
edka P>!
José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne

Lelkesen kezdtem el, de hatalmas csalódás ért. Szerettem volna szeretni, valami szívbemarkoló és drámai történetet vártam, ehelyett kaptam 450 oldal szenvedést. Adott ponton több oldalt át kellett ugornom, mert iszonyatosan untatott, de érdekes módon 10 kihagyott oldal után is értettem, mi történik. Szerintem nagyon túl van írva ez a könyv. Egyik karakterrel sem tudtam azonosulni, sőt, a legtöbbet kifejezetten utáltam.
Amaro egy gyáva kis féreg – az, amit a könyv végén csinált felháborító, megbocsáthatatlan és egyszersmind gyomorforgató –, „Améliácska” meg végtelenül buta.
Eddig is egyházellenes voltam, de mostanában egyre több olyan könyvbe futok bele, ami csak megerősít ebben.

A közelemben sem akarom többé tudni ezt a könyvet.

danaida P>!
José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne

Megadom Eça-nak az 5 csillagot, mert elfogult vagyok több ízben is. Egyrészt, mert szeretem Eça-t, mert vitathatatlanul a portugál irodalom egyik legnagyobb és megkerülhetetlen alakja. Az Amaro atya az egyik fő műve, hazánkban alighanem a legismertebb, és a magyar olvasót leginkább ez a mű vezeti a portugál 19. századba. A műnek már a keletkezése is regényes (tudniillik, hogy nem a nálunk megjelent magyar fordítás az egyetlen verzió, Eça de Queirós voltaképpen többször is megírta ezt a regényt, az első, vadromantikus változattól így jutottunk el a „realistáig” ). Az Amaro atya bűne társadalomkritika, az elmaradott Portugáliát (és irodalmát) Európa haladó nemzeteihez felzárkóztatni igyekvő realista Eça az egyház és a polgárság maradiságával számol le ebben a regényében.

Baraby>!
José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne

Húha, kicsit örülök, hogy vége lett. Kőkemény társadalomkritika ez a 19.századi portugáliról, illetve inkább az egyház eltúlzott szerepéről.

Bár szerintem fele ekkora terjedelemben talán „ütősebb” lett volna. Így kicsit vontatott volt helyenként, és az sem könnyíti az olvasó dolgát, hogy egyik szereplővel sem lehet azonosulni.
Amaro már gyerekként is ellenszenves volt, aztán amikor „szerelemre” lobbant kicsit megsajnáltam, de ez hamar elmúlt, mihelyt a „szerelem” beteljesült. Hiszen eddigre már egyértelműen kiderült, milyen ember is ő valójában, és hogy önnön kielégülésén túl nem érdekli „szerelme” sorsa.
Soha nem akart pap lenni, így hivatástudata sincs. Ez nem mentegetés, csak tény Nagyravágyó, önző, képmutató. Az utolsó oldalakon sem hazudtolja meg önmagát.

A városka lakói pedig nem csupán hitbuzgó katolikusok, de már-már fanatikus vallásoságukkal a bálványimádás bűnétől sem állnak távol.
Bár maga a történet az eltévelyedett papság bűneivel a középpontban eléggé egyházellenes hangulatú, azért sikerült találnom benne egyetlen olyan egyházi személyt, aki szimpatikus. Ferrão apát némileg ellensúlyozza a sok negatívumot és az orvosnak is vannak pozitív megnyilvánulásai. Kár, hogy ők viszonylag ritkán tűntek fel a lapokon.

Nandi>!
José Maria Eça de Queirós: Amaro atya bűne

Először sajnáltam a papot, aztán mikor kifordult önmagából és bűnbe esett a lánnyal, gyűlöltem, aztán még jobban…Felháborított.


Népszerű idézetek

Nandi>!

– Az őszinte barátság őszinte érzésekben mutatkozik meg…

Avenyir>!

Mindig utálta a papokat: rosszindulatú májbetegsége volt, s a templom mindenkor a temetőre emlékeztette, a reverendát pedig szemfedőnek látta.

146. oldal, X, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977

Nandi>!

…szemináriumok élén díszelegnek, a hívőket, azok lelkiismeretét ápolgatva, s ösztöneiket folytonosan féken tartva, Istenhez vezetik, s közben egy öreg, elhízott asszonyságot szeretnek, annak a házában pihenik ki vallásosságukat, papi magatartásuk rideg méltóságát;

Nandi>!

Mindent meg lehet vonni magunktól, mindent ki lehet irtani, csak a szerelmet nem.

_ada >!

[…] a paphoz tartozik, őt választotta, őt, a papot, az asszonyi álmok örök kitaszítottját, a mélabús és semleges férfit, az érzelmek tengerpartján kétségbeesetten bolyongót!

Zigó_Attila>!

Liszabonnból származott. Már egyedül ez a tény is is elegendő volt, hogy Leiria komoly polgárai szemében kétes alak legyen.

Dénes_Gabriella >!

(…) mivel ebben az órában már részeg volt, a Benedictus-t mormolta maga elé.

15. oldal, II. fejezet (Európa Kiadó, 1977)

Avenyir>!

– (…) A természet a fogantatást és nem a házasságot követeli meg. A házasság csak közigazgatási formaság.

Avenyir>!

Egész Ricoca aludt, Dona Josefa, a bérlők, az udvar s körös-körül a néma szántóföldek.

Avenyir>!

Az egyemeletes, igen ócska, szúette ház a Sousas utcában állt. Bútorzata – amint a kanonok is megjegyezte – kissé „rokkantnak” tűnt. Néhány gyászos, kifakult metszet lógott nagy, fekete szögekre aggatva. Az a hanyag őrnagy törötten hagyta hátra az ablaküvegeket, és teleköpdöste a padlót. A falakon gyufakarcolások, az ablakpárkányon piszkos, fekete olajfoltok éktelenkedtek.


Hasonló könyvek címkék alapján

Sarah Waters: A szobalány
José Saramago: Az embermás
Robert Louis Stevenson: A ballantraei földesúr
Alejo Carpentier: Földi királyság
Daniel Defoe: A fegyenc
Patrick Süskind: A parfüm
Mary Shelley: Frankenstein
Walter Scott: Rob Roy