A ​nagyenyedi két fűzfa 138 csillagozás

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

A nagy magyar mesemondó szép történelmi tárgyú elbeszéléseit tartalmazza ez a kötet. Ez a tizenkét történhet felöleli úgyszólván az egész magyar történelmet. Szerepel köztük Árpád vezér és a honfoglalás, Rozgonyi Cecília, a Zsigmond királyunk idejében vitézkedő hős asszonyunk története. Mátyás király fája és további kilenc történet a törökvilágból, a kuruc időkből és a szabadságharc hősi napjaiból. Jókai mesteri tolla alatt a nagyenyedi vitéz kollégistáktól Trajtzigfritzig és Bórembukk labanc rablóvezérek mulatságos figuráján át a rettenthetetlen bátorságú Simonyi Józsefig, a „legvitézebb huszárig” és Guyon tábornokig a feledhetetlen alakok egész sora elevenedik meg. És a székely asszony nemes pátoszától a Komárom anekdotázó könnyedségéig az elbeszélő modor változatossága ejt rabul.

Az Eredeti megjelenés éve: 1854 novellagyűjteményes kiadás esetén csak magára A nagyenyedi két fűzfa történetre vonatkozik.

Eredeti megjelenés éve: 1854

Tagok ajánlása: Hány éves kortól ajánlod?

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Hazáért és szabadságért · NTK-klasszikusok Nemzeti Tankönyvkiadó · Delfin könyvek Móra · Ifjúsági kiskönyvtár · Magyar könyvtár · Diákkönyvek Kreatív

>!
PairDime, Szeged, 2020
ISBN: 9786155950834
>!
Osiris, Budapest, 2019
174 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632763538
>!
Kedvenc, Székelyudvarhely, 2016
122 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786068638263

14 további kiadás


Enciklopédia 6

Szereplők népszerűség szerint

diák


Kedvencelte 5

Most olvassa 3

Várólistára tette 29

Kívánságlistára tette 8

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Jagika P>!
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

A tanulók nagy részének Jókait olvasni már nagyon nehéz. Talán az írónak ezt a művét jobban megértik, ráadásul a rövid terjedelme miatt is vonzónak tűnhet. A korabeli diákélet, a szerelem és a csata izgalma remélhetőleg kedveltté is teszi a „kötelezőt”.

5 hozzászólás
Gelso P>!
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

Amikor elkezdtem a könyvet olvasni, az első oldalak után egy jó kis diákszerelemmel kapcsolatos írásra számítottam.
„József pedig folyvást növekedni érzé szíve fájdalmait: a csalóka távcső oly közel hozta olykor az imádott leánykát, hogy ámulatában kezeit nyújtá ki utána, s csak akkor ijedt meg, mikor körmeit az ablak megüté, amin Áron kétakkorát nevetett.” Zetelaky József és Tordai Szabó Klárika szerelmére számítottam…
De tévedtem, mert ez inkább egy helyi monda, vagy legenda feldolgozása lehet, ami írásra serkenthette Jókait. (Van ennek a történetnek vmi valóságalapja? Tudja vki?)
Helyes, viszonylag könnyed történet, történelmi, hazafias kalanddal – kellemes élmény volt szembesülni azzal, hogy Jókai mind a két nemnek adott olyan helyzetet, amelyben kinyilváníthatták hazaszeretetüket és hűségüket, és ezáltal a nevük fennmaradhatott – akár egy városi legenda, vagy akár egy rövidebb lélegzetvételű Jókai műben is!
„Azon két fűzfadorongot pedig, mellyel a két ellenséget leverték, az esetnek emlékére letűzték a patak medrébe, és Gerzson úr áldást monda azokra mint szintén József szerelmére is, kinek nem kellett többé perspektíván keresztül néznie Klárikát, ha látni akarta.”
A könyv és a másodikként olvasott Az utolsó budai basa kapcsán szeretném elmondani, hogy nem túl széleskörű – sajnos – a Jókai olvasmányismeretem (lehet, hogy már ez így is marad, mert klasszikusokat szinte egyáltalán nem olvasok), a kötelezőkön, és egynéhány ismertebb regényén kívül nem olvastam mást; de tisztelettel kell adóznom Jókai személye ill. munkássága előtt – most kezd előttem kirajzolódni a tiszteletreméltó személyisége, műveltsége, sokoldalúsága. Nagyon sok könyvet írt, nagyon termékeny író volt! De nem számítottam arra, hogy ennyire gazdag, változatos, különböző, sokféle témában, hozzáértően, tájékozottan, gondolom, mérhetetlen kutatómunka állt valamennyi műve megírása mögött!
Ha a teljes életművét már nem is fogom megismerni, de igyekszem még a kortárs olvasmányaim közé egy-egy klasszikust, köztük Jókait is becsempészni, pl. egy-egy ilyen kihívásnak köszönhetően.

@Gulo_gulo Olvassunk Jókait! II. kihívásra hozott olvasásom
és
@darkfenriz Olvassunk Jókai Mór műveket! kihívásra az egyik olvasásom

4 hozzászólás
latinta P>!
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

Ezt megelőzően annak idején – nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, alsó tagozatos koromban – már olvastam ezt a novellát. (Amennyiben a szó jelentése: érdekes hír, újdonság.) Inkább elbeszélést, mert ráérősen adagolja az író a történéseket, több szereplőt is használ, ráadásul messzebbről indul benne a cselekmény.
Jellemző, hogy a Trajtzigfritzig meg a Bórembukk név megragadt a fejemben, de hogy a magyar szereplőket hogyan is nevezte Jókai, az nem.
Most itt volt az alkalom, legalább egy jót izgultam és kellemesen elszórakoztam ezen a remek stílusú kuruclabancvilágon.

FreeAngel>!
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

„Az álmok országának koronázatlan királya” – ahogy Kosztolányi nevezi Jókait. Nem tudom, lehetne-e ennél szebben és méltóbban megfogalmazni azt a tudást, azt a mesélni tudást, ami Jókain kívül csak ritkán adatott (adatik) meg írónak. Ma is tanulhatunk történeteiből, meséiből, a ma élő magyar embereknek is példaértékű az írásaiból érezhető hazaszeretet, bátorság, büszke méltóság, ami ma már sajnos nem igazán érezhető ezen a népen.
Jólesik a lelkemnek olykor elővenni Jókai könyveit. Ezeket a humorral átszőtt gyönyörű (és igaz) történeteket menyecskékről, vitéz hősökről, asszonyokról, diákokról, szerelemről, bátorságról és magyarságról. Arról, hogy mit jelent magyarnak lenni. Igazi ízes magyarsággal, ahogy csak Jókai tud…

KingucK P>!
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

Könnyed hangulatú, vicces magyar történelembe helyezett kis történet.
Jókaihoz képest rövídre fogva :)
Érződik, hogy ifiúsági olvasásra szánta.

Annak ajánlom aki fél hozzákezdeni egy vaskosabb Jókaihoz, majd ettől lendületet és kedvet kap :)

Vizsla>!
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

Kissé félve kezdtem el olvasni ezt a könyvet.
Attól tartottam, hogy, mint a Kőszívű ember fiai esetében (még általános iskolásként), most is „nehéz” lesz Jókai stílusa. Most (24. évem felé) valahogy jól esett a féloldalas, terjengős mondatok olvasása. Annyi minden fér beléjük.
Olvasás közben láttam, ahogy előttem ül egy karosszékben és „öregapósan” meséli anekdotáit. Jó volt olyan korokban kalandozni, ahol az ember ilyen-olyan -izmus és -ista jelzők áradata nélkül lehetett hazafi. Amikor az emberek tetteiből világosan kiderült milyen fából faragták őket.
Jól esett a régiek egyszerű, de tiszta gondolkodását szemlélni, a kötelességet kötelességnek tekinteni, nem a következmények, hanem a becsület miatt.
Minél több régi klasszikus írónktól származó könyvet olvasok, annál biztosabban látom, hogy a romantika hőseinek nem kard és paripa kellett ahhoz, hogy azok legyenek akik, hanem valami olyasvalamik ami ma már (sajnos) sokunkból hiányzik.
Egy becsületes szív és egy egyenes gerinc.

alaurent P>!
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

A hazaszeretet írása, azé a fajtáé, amelyik látja, mit veszíthet és nem adja, kerül, amibe kerül. És persze, hogy diadalmaskodik, hiszen vele szemben csak a zsoldossereg áll. A Nagy Mesélő kis meséje, heves diákokkal, józan professzorral, diadalmas szerelemmel. Nem tudom, már hányadszor találkoztam vele, de még mindig élvezem.

Sofy>!
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

Tegnap derült ki, hogy kötelező olvasmány és már ki kellett volna olvasni, de senki nem tudott róla. Igazából a történet jobb volt, mint a kőszivű ember fiai, viszont a nyelvezete…az valami borzalom. Jól volt a magyar tanárunk, mikor kitalálta ezt, hogy 7.-ben kötelező olvasmány? Nem.
De mivel a történet jó volt így megadom a 3,5 csillagot.

6 hozzászólás
MosolyMűvek>!
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

Milyen jól tettem, hogy elolvastam ezt a történetet. A régi magyar szavakból szőtt hosszú mondatok elvarázsoltak, a végén győz a jó.
Van tehát ez a két fűzfa Enyed határában, és egészen a történet végéig vissza sem kerülünk hozzájuk, közben lehet azon gondolkodni, hogy hogy kerekedik ki a fűzfák legendája az összecsavarodó szerelmi és háborús szálból. És eleve, ez a kettő hogyan ér majd össze. Gúnyos távlatból szemléli a kicsinyességet; ahogy kurucból labanc lesz és vissza, egy évadban akár négyszer is; a tanárember kicsinyességét, aki leányt még látni sem enged a tanítványainak – persze az más kérdés, hogy minél szigorúbb a tanár, annál leleményesebb a diákja. Egy percig sem unatkoztam.

Aliko P>!
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

Egy Jókai elbeszélés a 19. századból, ami rövidségnek hála könnyen emészthető, ám régies stílusa miatt annyira nem tudtam élvezni, épp mire megszoktam volna a nyelvezetét vége is lett. Jön egy kuruc- labanc összecsapás, két 150 éves fűzfa Enyed és Felvinc között, egy kollégium, na meg az ő pacifista vezetője és a diákok… A könyvből készült ugyan film is, de még nem láttam és a kötetet letéve sem tervezem megnézni, ugyanis be kell vallanom annyira nem hatott meg ez a történet, hogy mozgóképes verzióba is elővegyem.

Amit itt kapunk az egy humoros korrajz egy kis szerelmi szállal a Rákóczi szabadság harc alatt fura nevű szereplőkkel (Trajtzigfritzig és Bórembukk mindent vitt). Lesz itt lány- és városmentést na meg egy kis haddelhadd, mindezt szépirodalmi stílusban, régies nyelvezettel, körkörös elbeszélési móddal, ahol a jelenből indulva és oda visszatérve meséli el a szerző a múlt történéseit.


Népszerű idézetek

Jávori_István I>!

Az ellenséget jobb nem várni, míg a kapuig jő, hanem elébe menni. Nem a dicsőségért harcolunk mi, hanem azokért, akiket szeretünk.

(Rozgonyi István)

Rozgonyi Cecília - 25. oldal (1978-as kiadás)

Kapcsolódó szócikkek: dicsőség · ellenség
FreeAngel>!

„Amíg lehet!”
    Egy olyan furcsa határidő, aminek közelebb vagy távolabb esése egyenesen attól függ, akinek mondva van.

61. oldal

FreeAngel>!

Az idő fut, egymás után vesznek a múlt napok, s velök a múlt dicsőség.

184. oldal

Vizsla>!

– Ne félj semmit, vén boszorkány, adok neked jó tanácsot: tagadd el, hogy az a te urad.
– El is tagadtam már százszor.
– Ismered Dul Mihály uramat, ugye?
– Hogyne ismerném!
– Tyúkot is loptál tőle; azt akartad mondani.

Hogyan lett Dul Mihály uramból Rácz János

Gelso P>!

József pedig folyvást növekedni érzé szíve fájdalmait: a csalóka távcső oly közel hozta olykor az imádott leánykát, hogy ámulatában kezeit nyújtá ki utána, s csak akkor ijedt meg, mikor körmeit az ablak megüté, amin Áron kétakkorát nevetett.

Kapcsolódó szócikkek: távcső
Ordi97>!

Alvezére, Bórembukk, egy nagy, trabális mészároslegény volt, szőretlen csontos pofával; ki egész ellenkezőleg különösen nagy gondot látszott arra fordítani, hogy mentül piszkosabb lehessen. Bőrködmöne csillogott a szennytől, s orcája bátran dicsekedhetett vele, hogy záporesőn kívül más vizet sohasem érzett.

Ordi97>!

Tán csillagot vizsgálnak? Igen, de akkor ne irányoznák lefelé a látcsövet… Most éppen József néz bele nagy áhítatosan… „Ó, Istenem, milyen gyönyörű”, sóhajt, nem bírva magával… Talán mégis csillag?… „Most éppen egy rózsát szakít le, be szeretnék én az a rózsa lenni!” De ez már mégsem csillag!
A mi derék ifjaink azon ürügy alatt, hogy csillagokat vizsgálnak, naphosszat azzal foglalatoskodnak, hogy a szép Klárikát nézik távcsöveken keresztül; amíg Gerzson úr azt hiszi, hogy szemeiket az ég csodáin fárasztják

Kapcsolódó szócikkek: rózsa
Vizsla>!

Még az én időmben is megvolt az a jeles szokás, hogy a két felekezet iskolás gyerekei, mikor valami jó mulatságot akartak maguknak csinálni, összecsoportosultak és jól elverték egymást. Botot nem lévén szabad viselni kicsi diákoknak, az egész harc ököllel és léniával, meg szíjra kötött könyvekkel harcolhatott meg, hanem azért karmolt pofát s beütött orrt vihetett belőle haza, aki otthon újra meg akarta veretni magát.

A legvitézebb huszár

Jávori_István I>!

Mindig kevesebb a magyar, mint az ellensége.

Rozgonyi Cecília - 27. oldal (1978-as kiadás)

Kisanna>!

Ezek a diákok, ó, ezek a nagyenyedi diákok sajátságos fiúk voltak.

50. oldal

Kapcsolódó szócikkek: diák

Hasonló könyvek címkék alapján

Altay Margit: Rózsaszínű felhők
Carlos Ruiz Zafón: A szél árnyéka / Tűzrózsa
Cassandra Clare – Sarah Rees Brennan: Az éjféli örökös
Jennifer E. Smith: Ilyen a boldogság
Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös
Szabó Magda: Abigél
Charles Dickens: Copperfield Dávid
Fekete István: A koppányi aga testamentuma
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
Mikszáth Kálmán: Akli Miklós és más elbeszélések