A ​történelmi tudat, avagy a múlt emlékezete 1 csillagozás

John Lukacs: A történelmi tudat, avagy a múlt emlékezete

John ​Lukacs történészprofesszor főművét, gondolatainak legteljesebb foglalatát tartja kezében az Olvasó. A szerző így ír könyvéről: A történelmi tudat nem történelemfilozófia, hanem annak fordítottja: egy sokoldalúan megalapozott és kifejtett történelmi filozófia. Nem a történelem szisztematikus megismerhetőségét, hanem épp ellenkezőleg, megismerésünk mély, ámde sok tekintetben nem szisztematikus történetiségét kívánja szemléltetni. Sok mindennel foglalkozik: történelmi tudatunknak a tizenhetedik század óta tartó fejlődésével; a ma már széles körben elterjedt történelmi gondolkodással; az okok alapproblémáinak szükségszerű újragondolásával, olyan hívságosabb dolgokkal egyetemben, mint a közvélemény és a néphangulat; „tény” és „fikció” valódi jelentésével; korunk történelmi hatóerőinek rangsorolásával, a legkevésbé fontostól (a közgazdaságtantól) a legfontosabbig (a gondolkodásig) terjedően; a kategóriák és tendenciák közti különbséggel, amely az emberi jellemvonásokig vezet, és… (tovább)

>!
Európa, Budapest, 2004
508 oldal · keménytáblás · ISBN: 963077495X · Fordította: Komáromy Rudolf

Kedvencelte 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 5


Hasonló könyvek címkék alapján

John H. Arnold: Történelem
E. H. Carr: Mi a történelem?
Szűcs Jenő: A nemzet historikuma és a történetszemlélet nemzeti látószöge (hozzászólás egy vitához)
Sörös Pongrác: Jerosini Brodarics István (1471-1539)
Gérard Noiriel: A történetírás „válsága”
Benda Gyula – Szekeres András (szerk.): Az Annales
Szijártó M. István: A történész mikroszkópja
Gyáni Gábor: Posztmodern kánon
Carlos Antonio Aguirre Rojas: Fernand Braudel és a társadalomtudományok
Gyáni Gábor: Történészdiskurzusok