A ​hadviselés története 17 csillagozás

John Keegan: A hadviselés története

John ​Keegan, a sandhursti brit Királyi Katonai Akadémia hadtörténet professzora a tárgy világszerte legismertebb kutatói közé tartozik. Híres könyveiben olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a hadvezetés, néhány jeles hadvezér tevékenységét elemezve az ókortól a XX. századig, vagy a csata, mint emberi élmény, nevezetes ütközetek fényében – egymástól távol eső századok tapasztalatait vetve egybe, és általánosítva.
Jelen összefoglalása nem szűk értelemben vett hadtörténeti mű, hanem a fentebb jellemzett módszerrel elkészített, mindazonáltal a nagyközönségnek szánt áttekintés az ember, a társadalom és a harc, az erőszak és a háború viszonyáról, illetve ennek alakulásáról az emberi történelem során.Olyan új szemléletű szakmunka, amely a hadtörténetírás gyökeres átértelmezéséhez vezet, az ismert tényeket más megvilágításba helyezi, gyakorlatias és technikai, azaz szigorúan katonai szemszögből vizsgálva az eseményeket.
Meghökkentően új kép bontakozik ki például a napóleoni… (tovább)

>!
Corvina, Budapest, 2002
388 oldal · ISBN: 9631351998 · Fordította: Bart István

Kedvencelte 3

Most olvassa 1

Várólistára tette 25

Kívánságlistára tette 49


Kiemelt értékelések

Kuszma P>!
John Keegan: A hadviselés története

Egyszerűen nincs pofám nem öt csillagot adni, pedig néhol leegyszerűsítőnek éreztem Keegan megállapításait – de végtére is egy ilyen nagy szándékú összefoglaló munka törvényszerűen egyszerűsít, hogy jobban csússzon a szöveg. És hát ez a könyv annyira alap, ha a hadtudományról van szó, és annyira mázli, hogy egy ilyen kiváló pedagógus írta meg spoiler, hogy fokozottan hálás vagyok érte. Keegan áttekinti a hadászat fejlődését onnantól kezdve, hogy mammuttrágyával hajigáltuk egymást a bizsergető tavaszi alkonyatban – egészen a hidrogénbombáig. (Most merje valaki mondani, hogy nincs fejlődés…) Szemet gyönyörködtető az ív, amit belevisz a történetbe – nem puszta kronológiai felsorolásról van itt szó, hanem logikusan felépített ok-okozati viszonyokról. Bravúrosan kezeli azt, hogy 1.) sokrétű problémakörről van itt szó, amelynek szálait szinte lehetetlennek tűnik egyetlen ívben áttekinteni – ennek okáért külön „közjátékokban” foglalkozik a hadtudomány olyan járulékos, de nem megkerülhető elemeivel, mint az erődépítés vagy a hadtápvonalak 2.) a könyvben tárgyalt események térben és időben elképesztően szórtan helyezkednek el, és előfordulhat, hogy amíg a bolygó egyik felén a hadtudomány forradalmian új alkalmazása (a lőpor, teszem azt) már leváltotta elődjét, addig a bolygó másik felén ugyanezen előd éppen most készül elérni zenitjét. Hogy ebbe ne gabalyodjunk bele, Keegan nagyon okosan függeszti fel a szoros értelemben vett időrendet.

Amúgy meg ez a munka vállaltan Clausewitz kritikája – cáfolata annak, hogy a „háború a politika folytatása más eszközökkel”. Keegan szerint ugyanis a háború sokkal inkább a politika kudarca, hiszen a politika célja nem lehet a tágabb értelemben vett politika intézményeinek felszámolása* – viszont amikor a clausewitz-i doktrínát követve a „valóságos háborút” az „abszolút háború” felé közelítjük (ami egy eufemizmus arra, hogy a földre hozzuk a poklot), akkor a modern fegyverrendszereknek hála tulajdonképpen mindennek az elpusztítására törekszünk, beleértve a politikai intézményeket is. Meg aztán Clausewitz fejtegetései során annyira nyugat-központú, hogy észre sem veszi, saját elmélete nem univerzálható – a nem-európai népek ugyanis sajátos kulturális tényezőiknek hála teljesen más stratégiákat építettek ki maguknak.

Nagyon inspiráló áttekintés, örülök, hogy elolvashattam. Köszönöm, @Arcturus!

* A „tágabb értelemben vett” kitétel azért fontos, mert a saját szemünkkel is láthatjuk, hogy a politika ugyanakkor sajna minden további nélkül törekedhet arra, hogy a szűkebb értelemben vett politikát (vö.: demokratikus intézmények) felszámolja.

40 hozzászólás
Hanging_Moss_9102>!
John Keegan: A hadviselés története

Személy szerint azt tetszett, hogy teljesen más megközelítések alapján írja le a történelmet, mint ahogy eddig suliban tanultam. Soha nem értettem pl Nagy Sándor hogyan győzött le egy akkora birodalmat, mint a Perzsa. A római birodalom kialakulása is hihetetlenül egyszerű és logikus: mert gyalogos volt a római sereg, ezért szépen szakaszosan hódítottak. Sok érdekes megközelítést tartalmaz. Eddigi legjobb Keegan könyvem.

Rozsomak69>!
John Keegan: A hadviselés története

Alapmű a hadtörténettel foglalkozók számára. Bár a Clausewitzi axiómát nem tudta teljes mértékben megcáfolni számomra, de elég alaposan aláásta. A megközelítés és az érdekességek száma már magában is elégséges, hogy magával ragadja az olvasót.

Hukkle>!
John Keegan: A hadviselés története

Clausewitz háború definíciójának kritikája is roppant élvezetes, ám ezután következik a lényeg…

A kő, az izom, a vas, és a tűz hadviselésben betöltött szerepe alapján követi végig a szerző az emberiség hadviselési kultúráját, az egyes korok katonáinak gondolkodását.

Bámulatos adatelemzések… ezernyi érdekesség!

robertbardos >!
John Keegan: A hadviselés története

Miután felfedeztem John Keegan könyveit, évekig próbáltam megszerezni az antikváriumokból ezt a művét. Végül meguntam és megrendeltem eredeti, angol nyelven (A History of Warfare). Bár az első fejezetben az antropológiai fejtegetése nekem nehezen volt olvasható, a többi fejezet nagyon élvezetes volt. Plusz előnye volt a kiadásnak, hogy sztenderd könyvméretű, így a munkahelyi táskába is elfért. :-)
Remélem, ismét ki fogják adni magyarul, mert szerintem ez Keegan egyik legjobb könyve.


Hasonló könyvek címkék alapján

Kertész István: A görög-római hadművészet fejlődése
Robert Kershaw: Harckocsizók
Carl von Clausewitz: A háborúról
B. Szabó János: A középkor magyarországi könnyűlovassága
Punka György: A „Messzer”
Bruce I. Gudmundsson: DAK – Deutsches Afrika Korps
Basil Henry Liddell Hart: Stratégia
Somogyi Győző: The army of the Árpád dynasty 896-1301 / Az Árpádok hadserege 896-1301
Vajda Péter: A legszigorúbban titkos
Szun-ce: A háború művészete