A ​szeretet 4 csillagozás

Személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka
John Bradshaw: A szeretet

A szeretet című művében John Bradshaw legfontosabb kapcsolataink – a szülőkhöz és gyerekekhez, barátokhoz és munkatársakhoz, önmagunkhoz és Istenhez fűző kötődésünk – megértésének új módjával ismertet meg bennünket. Megmutatja, szó szerint hogyan „hipnotizálnak” bennünket a színlelt szeretet/szerelem múltbéli élményei, hogyan tudunk kitörni ezekből a pusztító sablonokból, és hogyan tudjuk megnyitni magunkat az igazi szeretet lélekgyógyító munkájának. John Bradshaw milliók életét érintette és változtatta meg Amerika-szerte közvetített tévésorozata és bestseller könyvei által. Előző munkája, a Vissza önmagunkhoz, óriási közönséggel ismertette meg a belső gyermek fogalmát. Most a „személyiségfejlődés következő lépcsőfokát” definiálja – miként teremthetünk jó hatású, szeretetteli kapcsolatokat életünk valamennyi területén. Ez a könyv életet megváltoztató mű: mindenkihez íródott, aki fájdalmas kapcsolatokkal viaskodott, és reményt s új irányt keres.

>!
496 oldal · ISBN: 9789639919334

Enciklopédia 1


Most olvassa 1

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 10


Népszerű idézetek

apple_pie>!

A lélekteli és misztifikált istenszeretet közötti különbségre vonatkozóan Gordon Allport, a Harvard egyetem pszichológusa végezte az egyik nagy empirikus vizsgálatot. Allport a vallásos viselkedés természetét, valamint annak a bigottsághoz és előítéletességhez való kapcsolatát vizsgálta. Úgy találta, hogy a templomba járók nagy része vallásra való tekintet nélkül abba a kategóriába tartozik, amit ő külsődleges vallásosságnak nevezett. A külsődlegesen vallásos ember használja a vallást. A templomba járás a státusz és az önbizalom erősítésének eszköze, barátok, hatalom és befolyás szerzésének egyik módja. Allport szerint olyan emberek is vannak, akik vallásos hitüket a realitással szembeni védekezésként használják. Az emberek leggyakrabban arra használják a vallást, hogy saját életformájukat megerősítsék. Ez a fajta vallásosság arról biztosítja az embereket, hogy Isten ugyanúgy látja a dolgokat, mint ők, hogy igazuk Isten igaza. Allport szerint a külsődlegesen vallásos ember Istenhez fordul, de nem fordul el önmagától. Így a vallás elsődlegesen az énközpontúság pajzsa, a személy mélységes biztonságstátusz- és megbecsültségi igényét szolgálja.
     Allport empirikus viszgálatai kimutatták, hogy a külsődlegesen vallásos emberek hajlamosak az előítéletességre és a bigottságra függetlenül attól, milyen vallást gyakorolnak.
     Allport az is kimutatta, hogy vannak belsőleg vallásos emberek is. Ezek sokkal kisebb számban voltak képviselve abban a mintában, amit vizsgált. Allport szerint az ő vallásos hitük sokkal mélyebbről fakad, és ők teljesen elkötelezettek vallásuk iránt. Istenszeretetük integrált és mindent átható. Hitük nyitott, a tudományos és érzelmi tényeket elfogadják. A belső vallásos szeretet Isten és mások iránti éhséget és elkötelezettséget jelentett. A belsőleg vallásos emberek alig voltak előítéletesek vagy bigottak.

300-301. oldal; 9. fejezet: Isten szeretete

John Bradshaw: A szeretet Személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka

apple_pie>!

A lélekteli munka értelmet ad életünknek. A munka lehetőséget ad arra, hogy jobban szeressük önmagunkat, mert létrehoztunk valamit. A munkában megvalósítjuk önmagunkat. Mindegy, milyen munkát végzünk, minden munka lehet igazán lélekteli.

484. oldal; 13. fejezet: Szerelem és munka

John Bradshaw: A szeretet Személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka

apple_pie>!

Amiben felnövünk, azt tartjuk normálisnak. Gyerekkorunk olyan, mint a levegő, amit belélegzünk: adottnak vesszük. Mint a hal, ami nem tudja, hogy vízben él, amíg partra nem dobják, mi sem tudjuk, mit jelent számunkra a gyerekkor. A példa talán kicsit ügyetlen, de a lényeget megvilágítja: környezetünk annyira jelen van életünkben, hogy adottnak vesszük. Eredeti családunk teljes hatását csak akkor látjuk tisztán, amikor már elég messze vagyunk tőle ahhoz, hogy objektíven szemlélhessük.

45. oldal, 2. fejezet: A misztifikált szeretet forrásai

John Bradshaw: A szeretet Személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka

apple_pie>!

A technikák önmagukban semmit sem érnek addig, ameddig vissza nem állítottuk társas kapcsolatainkat, és el nem fogadjuk magunkat. Társak támaszára van szükségünk és arra, hogy érzelmileg felvállaljuk visszautasított és lehasított énrészeinket.

352. oldal; 10. fejezet: Önszeretet

John Bradshaw: A szeretet Személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka

apple_pie>!

A szeretet és az elfogadás önmagában a lélek legmélyebb hívása. Az önszeretet és az önmegőrzés ember mivoltunk alapját jelenti. Ha nem szeretjük önmagunkat, akkor külső szeretetünk is az önigazolás kényszerű hajhászásává válik. A szellem mesterei az idők kezdete óta ezt tanítják.

354. oldal; 10. fejezet: Önszeretet

John Bradshaw: A szeretet Személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka

apple_pie>!

     Az együttérzés és megértés segít megértenünk és átélnünk kapcsolataink fájdalmát. Látnom kell, hogy szülőmmel ugyanaz az erőszak esett meg, ami velem. Beivódott jeleneteiket élték újra. Nem dolgozták föl a szüleikkel való kapcsolatukat, ezért rajtam élték azt ki.
     A megbocsátás a megértésből ered. Ma már értem, mitől viselkedtek úgy, ahogy viselkedtek. Látom a többgenerációs fájdalom ciklusát. Én ki akarok kerülni ebből a ciklusból! Ezért akarok megbocsátani. Megbocsátásom nem az irántuk való rokonszenvből ered. Nem azt jelenti, hogy sajnálom őket. Azt jelenti, hogy szabad vagyok a múlt béklyóitól. Azt jelenti, hogy felnőtté válok. Azt jelenti, hogy valóban tudatos lénnyé akarok válni.

231. oldal; 7. fejezet: Az internalizált szülők újraképzelése

John Bradshaw: A szeretet Személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka

apple_pie>!

A szégyen belső gyökere azt az érzést kelti a gyerekben, hogy hibás és selejtes. A selejtesség érzése nem a csinálásból, hanem a létezésből ered. Más szavakkal, nemcsak arról van szó, hogy hibázom, vagy „rossz” dolgokat csinálok. Úgy ahogy vagyok, maga a létem hiba, egy rossz ötlet.

128. oldal; 4. fejezet: A végső misztifikáció - A hamis én (self)

John Bradshaw: A szeretet Személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka

Kapcsolódó szócikkek: szégyen
apple_pie>!

A szülői alakok belsővé vált hangok és jelenetek formájában élnek tovább bennünk. A család a magunkkal cipelt, belsővé vált szabályokban és azokban a merev szerepekben él tovább, amiket a családban tanultunk. Ahogy azt az első fejezetben tárgyaltuk, emberek milliárdjai ismétlik meg eredeti családi kötődéseiket aktuális kapcsolataikban – nemcsak barátságaikban vagy házasságukban, de Istennel, önmagukkal és a világgal való kapcsolatukban is. A családi rendszernek ez az internalizált fennmaradása transzállapotként működik. A transz úgy irányítja a személy választásait, mint egy kétoldalról szemellenzős szemüveg. A személyközi transzban a személy a családi alakok hangjait hallja, amelyek a személy gondolatait és választásait irányító képzetekként működnek.

141. oldal; 4. fejezet: A végső misztifikáció - A hamis én (self)

John Bradshaw: A szeretet Személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka

apple_pie>!

Funkcionális családokat funkcionális emberek alkotnak. A funkcionális emberek képesek arra, hogy válaszoljanak egymás érzéseire, szükségleteire, gondolataira és igényeire. A funkcionális családokban mindenkinek ki szabad fejeznie az érzéseit, gondolatait, igényeit és szükségleteit. A problémákat nyíltan és hatékonyan kezelik.

55. oldal, 2. fejezet: A misztifikált szeretet forrásai

John Bradshaw: A szeretet Személyiségfejlődésünk következő lépcsőfoka


Hasonló könyvek címkék alapján

Gary Chapman: Egymásra hangolva
Gary Chapman: A szerelem pszichológiája
M. Scott Peck: Úttalan utakon
M. Scott Peck: A járatlan út
Marie Forleo: Az elbűvölő nő
Lukács Liza: Hogyan szeretsz?
Popper Péter: Lélekrágcsálók
Stefanie Stahl: Igen is, meg nem is
Tisza Kata: Most.
Gary Chapman – Paige Haley Drygas: Az 5 szeretetnyelv titka fiataloknak