Szépprózai ​művek 2 csillagozás

Johann Wolfgang Goethe: Szépprózai művek

Goethe ​válogatott műveinek új, az előzőnél sokkal bővebb magyar kiadásában ez a kötet Goethének azokat a legfontosabb szépprózai műveit tartalmazza, amelyek nem önállóan, a válogatás egyéb köteteiként jelennek meg, illetve nem önéletrajzi jellegű szépprózai írások. Így tartalmazza mindenekelőtt a Werther-t, a fiatal Goethének ezt a korszakos jelentőségű, nagy vihart kavaró, érzelmes levélregényét, amely a modern európai könyvkiadás történetének talán első „bestsellere” volt. Közli továbbá a Vonzások és választások című regényremeklést, a modern pszichológiai „kísérleti” regénynek ezt a megejtően különös előzményét, amely egy főúri birtokon játszódik négy szereplő között, igazi kamaratörténetként, és a szereplők bonyolult érzelmi viszonyait a Goethének oly kedves természettudományból vett értelmező hasonlattal vonzó és választó „affinitásokra” vezeti vissza. Két elbeszélés is helyet kapott a kötetben: a Német kivándorlók társalkodásai című keretes novellafüzér zárótagja, a… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Európa, Budapest, 1983
466 oldal · ISBN: 9630731533 · Fordította: Antal László, Györffy Miklós, Szabó Lőrinc, Vas István

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

Leverkühn>!

Végeredményben egyforma rongy minden a világon, és aki mások kedvéért, saját szenvedélye vagy szükségérzete nélkül, pénzért, rangért vagy bármi másért agyonnyúzza magát, mindig szamár.

Goethe: Werther szerelme és halála

Leverkühn>!

… vannak szilárdabb héjba zárt gyümölcsök is, ezek az igazán magvasak, és előbb-utóbb szép élet bontakozik ki belőlük.

Goethe: Vonzások és választások

Leverkühn>!

Nincs nagyobb vigasza a középszerűeknek, mint hogy a lángelme sem halhatatlan.

Goethe: Vonzások és választások

Leverkühn>!

az ember igazi Narcissus; szívesen tükröződik mindenben, és magát teszi meg az egész világ hátterévé.

Goethe: Vonzások és választások

Leverkühn>!

Úristen! azt rendelted az ember sorsául, hogy ne legyen boldog, csak míg nem jön meg, és csak ha már megint elment az esze!

Goethe: Werther szerelme és halála

Leverkühn>!

Azt akarják a jóemberek, hogy megfélemlítsék őket, hogy utána érezzék csak igazán, mily szép és dicséretes szabadon lélegezni.

438. oldal - Novella (Európa, 1983)

Leverkühn>!

Ha elvesztettük saját magunkat, mindenünk elveszett.

Goethe: Werther szerelme és halála

Leverkühn>!

A függönyt felemelni és mögéje lépni! Ennyi az egész! És miért ez a késlekedés, tétovázás? Mert nem tudjuk, milyen világ van mögötte? és mert nem térünk vissza? És mert szellemünk sajátsága, hogy zűrzavarnak és sötétségnek sejtjük azt, amiről semmi bizonyosat nem tudunk.

Goethe: Werther szerelme és halála


Hasonló könyvek címkék alapján

Kármán József: Fanni hagyományai
Romain Rolland: Az elvarázsolt lélek I-II.
Nyikolaj Mihajlovics Karamzin: Egy orosz utazó levelei
Jean-Jacques Rousseau: Júlia, a második Heloïse
Justh Zsigmond: Művész szerelem
Milan Kundera: Halhatatlanság
Kis János: A' Magyar Páméla
Verseghy Ferenc – Földi János – Fazekas Mihály: Verseghy Ferenc, Földi János, Fazekas Mihály válogatott művei
Verseghy Ferenc: A korán jött ember
Verseghy Ferenc: Válogatott versek