Minden ​kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete 0 csillagozás

Johann Gottlieb Fichte: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete

E ​kötet első ízben teszi magyarul hozzáférhetővé Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) fiatalkori, a filozófusnak egyszeriben tekintélyt szerző tanulmányát. Fichte abból indul ki, hogy a vallás középponti eleme az erkölcs. Ennek egyeznie kell az ész ama követelményeivel, melyeket Immanuel Kant a Gyakorlati ész kritikájában levezetett. Egyedül az ész parancsaként felfogott erkölcsi törvény kötelezi az embert közvetlenül és minden körülmény között. Mindaz, ami e lényegi elemet meghaladóan része valamely konkrét vallásnak, mellékes: történeti adalék vagy kultikus szokás. Ezen mérce alapján a kinyilatkoztatás legföljebb lehetséges. Ha ugyanis valamely jelenség megegyezik az erkölcsiség elvével, akkor lehetséges ugyan, hogy isteni kinyilatkoztatás, ám az empirikus tudat számára teljesen bizonyíthatatlan, hogy igényt tarthat-e erre a minőségre. Bizonyosan csak az az eset ítélhető meg, hogy valami ellentétes a moralitás elvével; akkor biztosan állítható, hogy nem lehet isteni… (tovább)

>!
L'Harmattan, Budapest, 2003
186 oldal · ISBN: 9638616938 · Fordította: Rokay Zoltán, Gáspár Csaba László

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Bódy Gábor: Végtelen kép
András Sándor: Heidegger és a szent
Zalán Vince (szerk.): Rainer Werner Fassbinder
Bartók Imre: Paul Celan
Bacsó Béla: A szó árnyéka
Hans-Ulrich Rudel: Stuka pilóta
Jacques de Launay – Jean-Michel Charlier: Feketepiac és hamis pénz a Harmadik Birodalomban – Alfred Naujocks igaz története
Günter Ogger: Az öreg Fritz két birodalma
Johann Franzl: I. Rudolf
Traudl Junge – Melissa Müller: Az utolsó óráig