A ​középkor alkonya 49 csillagozás

Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században
Johan Huizinga: A középkor alkonya Johan Huizinga: A középkor alkonya Johan Huizinga: A középkor alkonya Johan Huizinga: A középkor alkonya Johan Huizinga: A középkor alkonya Johan Huizinga: A középkor alkonya

A ​történetírást mindig sokkal jobban foglalkoztatja a kezdeteknek a kérdése, mint a hanyatlásé és a bukásé. Bármilyen korszakról van is szó, azt szoktuk vizsgálni, hogy mit ígér a következő korszaknak. Hérodotosz óta, sőt már régebbtől fova, a családok, a nemzetek, a királyságok, a társadalmi formák és az eszmék eredete foglalkoztatja a leginkább az emberi szellemet. A középkori történelemben páldul oly szorgosan kerestük a modern kultúra gyökereit, hogy már-már úgy látszik: a középkor alig több, mint a reneszánsz előjátéka. Pedig a történelemben, miként a természetben is, egyenlő súlya van születésnek és halálnak. A civilizáció túlérett formáinak látványa legalább annyi felismerést kínál, mint a friss formák növekedése. És néha rá kell ébrednünk, hogy egy kor, amelyben eddig főként az új eszmék születését kerestük, valójában az elfakulás és hervadás időszaka. Az olvasó kezében lévő könyv a XIV. és XV. század történelmét tárgyalja, s lezáró korszaknak, a középkor végének tekinti e… (tovább)

Őszi középkor címmel is megjelent.

Eredeti megjelenés éve: 1919

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Az európai kultúra története Athenaeum · Pro Memoria: Történelmi és művelődéstörténeti zsebkönyvtár Európa

>!
Európa, Budapest, 1996
328 oldal · ISBN: 9630761041 · Fordította: Szerb Antal
>!
Helikon, Budapest, 1983
334 oldal · ISBN: 9632077466 · Fordította: Szerb Antal
>!
Helikon, Budapest, 1982
334 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632077466

4 további kiadás


Enciklopédia 24

Szereplők népszerűség szerint

Seneca


Kedvencelte 2

Most olvassa 11

Várólistára tette 68

Kívánságlistára tette 65

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

Timár_Krisztina I>!
Johan Huizinga: A középkor alkonya

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Nagyon szép könyv.
Ez jut róla először eszembe, pedig az ilyen kultúrtörténeti munkákat nem a szépségükért szokás olvasni. De Huizingát azért is. :) Nem egyszerűen kultúrtörténetet ír: esztétikumot, sőt filozófiát alkot.

Rendkívül informatív könyv. A történetírásból ismert események csak háttérként, vázlatosan jelennek meg; aki elkeveredik közöttük, az kénytelen használni a könyv végében levő jegyzetanyagot, esetleg, így a XXI. században igénybe venni „barátunk” segítségét. :) Huizingát nem az érdekli, „mi” történt a középkor végén, hanem az, hogy „miért”. És roppant nagy műveltsége segítségével egyre-másra ássa elő az ismert és ismeretlen francia, flamand, német, angol költőket, miniatúrafestőket, szobrászokat, naplóírókat, levelezőket, hogy egyenként mindet szépen beleillessze abba a nagy kirakósba, amelyből összeáll a késő középkor képe – benne sok-sok olyan elemmel is, amely majd a reneszánszban bontakozik ki. Iszonyú sokfelé vezet ez a könyv, minden utánajárás húsz más érdekességet hoz fel, és több órás keresgéléshez vezet.*

Szóval: „miért?” Miért gondolkodott X vagy Y király/herceg/lovag stb., hogy neki pont az ellen a város ellen kell vonulni, neki pont azzal a családdal kell szövetséget kötni, neki pont azzal a másik királlyal/herceggel/lovaggal stb.-vel kell viszályt folytatni… Ha valaki kíváncsi arra, mi minden motiválhat egy történelmi eseményt, akkor ne is keresgéljen tovább. A média. :) Ami a késő középkorban is létezett, csak úgy hívták, hogy ballada, vágánsdal, fametszet, allegorikus verses regény, esetleg hóráskönyv-illusztráció.

Ahogyan a [[https://moly.hu/konyvek/johan-huizinga-homo-ludens|Homo ludensben]], amelyet csak ajánlani tudok minden vágánsnak molynak, itt is olyan társadalmat ábrázol Huizinga, amely szigorú előírások és bonyolult szabályrendszerek rabja. Az, hogy ki hogy néz, hogy fordítja a fejét, hogy ül a lovon, milyen színű ruhát visel, hányadikként megy be a templomkapun, nagyon komoly jelentőséggel bír, és adott esetben akár sorsfordító is lehet. Csak ez most nem általános képet fest a világról, hanem egy konkrét korszak szabályrendszerére koncentrál. Arra a korszakra, amelyben bármennyire is kiüresedett a lovagi eszmény, azért adott esetben azt még mindig halálosan komolyan vették. (Akár csatát is veszthettek miatta.) Úgy mutatja be Huizinga a XV. századi Nyugat-Európát, mint egy gigantikus játszóteret felnőtteknek.

…és ez a hátulütője is a könyvnek, ha ugyan illik ilyen gyönyörűségben hibát keresni: hogy túlságosan is nyugat-európai marad. Nem számol azzal, hogy ugyanez az eszmény kicsit keletebbre nagyon is megőrizhette az aktualitását, ld. az Ottomán Birodalom terjeszkedését. Éppen csak megemlíti, hogy a szerbeket ekkor rohanják le, de semmi egyéb. Olyan jó volna egy hasonló munkát olvasni a mi környékünkről is…

…a másik hátulütője meg annyira összefügg a szépségével meg a filozófiájával, hogy az ember még észrevenni is pironkodik, de mit csináljon, ha az előzőt már észrevette, akkor ezt is észreveszi. Hogy tudniillik annyira szépen illeszkedik össze az a sok-sok műveltségelem, hogy az már túlzás. Hogy semmi se mond ellent a Huizinga elméletének. Hogy még az is lehet, hogy valami kimaradt a könyvből, ami nem az ő elméletét igazolná… de fuj! üssek a számra! ilyeneket nem mondok, pállott szájú kismadár létemre!

Inkább megadom az öt csillagot, és holtomig ragaszkodom a könyvhöz…

U.i.: Sajnos a könyv önmagához nem. Ha egy módotok van rá, ne a ’79-es kiadást szerezzétek be, mert a papír meg a ragasztó utálja egymást, és sorban esnek ki belőle az ívek. :P

* Néhány példa: https://moly.hu/karcok/909482, https://moly.hu/karcok/909485, https://moly.hu/karcok/910441, https://moly.hu/karcok/912810.

>!
Európa, Budapest, 1979
374 oldal · puhatáblás · ISBN: 9630714469 · Fordította: Szerb Antal
1 hozzászólás
kaporszakall >!
Johan Huizinga: A középkor alkonya

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Nagyon kulturált tanulmány, a 'hosszú' XIX. század egyik utolsó szellemtudományi emléke. Amikor a világ még kerek egésznek, tökéletesen megismerhetőnek (mi több: uralhatónak) tűnt, és a kutatók elméleteiket úgy formálták, mint a szorgalmas mesteremberek az elefántcsont-golyókat a biliárdasztalhoz. Semmi ellentmondás, semmi zavaró, kétséges momentum.

Maga a kor viszont, amit Huizinga ebben a könyvében leír, nagyon is ellentmondásos. A túlérett gótika utolsó gyümölcseit szüretelhetjük, melynek zamata a képzőművészeti alkotások aprólékos ábrázolásmódján keresztül ma is hat ránk, míg ugyanez a leltározós aprólékosság az irodalom 'termékeiben' fullasztó unalomba süpped, a penészes tudálékosság benyomását kelti. De mért csodálkoznánk: maga a hétköznapi élet, a mindennapok vallási túlbuzgalma, mely együtt létezik a cinikus önzéssel és kapzsisággal, a reggel ájtatosan misét hallgató és őszinte könnyekre fakadó, majd délután a vetélytársra bérgyilkost küldő hercegek képmutatása, az udvari szerelem átszellemült érzelmessége és a nőkre tett vaskos megjegyzések, a lovagi harcmodor elszánt hősiessége, és (lásd Nikápoly!) zabolátlan, minden józanságot nélkülöző ostobasága egyszerre jelentkeznek ebben az időben, s együtt formálják ki a korszak képét.

A könyv a XV. századra (kis XIV. századi bevezetővel), s elsősorban Nyugat-Európa közepére, a Francia Királyságra és a (belőle sarjadt, majd gyorsan mostohagyermekké változott) Burgundi Hercegségre koncentrál: képzőművészeti és irodalmi példáit javarészt e korból és területekről veszi. A Burgundi Hercegség a maga kettős (francia, de németalföldi kapcsolatai révén egyben flamand) identitásával különös figyelmet kap: a számunkra ma is fontos képzőművészek (Limburg-testvérek, Jan és Hubert van Eyck, Rogier van der Weyden, Claus Sluter) szinte mind a Németalföldről származnak, viszont a burgundi francia kultúrájú udvar bőkezűségének köszönhető, hogy alkotásaikat ma is megcsodálhatjuk.

A könyv a kultúrtörténet iránt érdeklődőknek egzotikus csemege; de hadd tegyek a kiadásra egy megjegyzést. Emlékeim szerint a nyomdailag legjobb kiadás a Helikon 1976-os példánya volt, ízléses, jó képanyaggal, szilárd kötésben. Ám most – vesztemre – a Digi-Book szövegét olvastam, ami tele van elválasztási és egybeírási hibákkal: a pdf-ből beolvasott és interpretált szöveget szemmel láthatóan egy korrektor sem olvasta át. Szinte minden oldalon találkoztam indokolatlan egybe- (ritkábban külön-) írással. A legviccesebb példa a 73%-nál, a 19. fejezetben található: 'Az életet a liturgia gazdag kivirágzása vette körül és osztotta részekre: a szentségek, a napisten tiszteleti órái és az egyházi év ünnepei.' (kiemelés tőlem). De ha tömegével bukkannak fel az effajta tévedések, az már nem olyan vicces…

A munka magában öt csillagot kapna, a fél csillag levonás a kiadásnak szól (és akkor még igen elnéző voltam). Olvassátok a papírkiadást!

6 hozzászólás
Bagheera70 P>!
Johan Huizinga: A középkor alkonya

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Rendkívül jól és igényesen megírt mű; átfogó és az akkori (XIV. század vége és XV. század eleje) kort táfogóan bemutató történetírás. Aki jobban kedveli a regényesebb írásokat, annak csalódnia kell, mert ez inkább száraz történelem, ami azért olvasmányosabban lett megírva és nem úgy, hogy a szakmai fogásoktól az ember ne tudja épp hol jár, hanem mindenki számár közérthető stílusú.
E zűrzavaros korból megpróbál minden irányzatot megmutatni; a gondolkodásmódot, az eszméket és azt, hogy ezek hogyan jelennek meg pl. az akkori irodalomban, a különféle művekben.
S hogy mi minden hatott a művészekre?
„Amikor a világ vagy fél évezreddel ifjabb volt, mint ma, az emberi élet kontúrjai sokkal élesebbek voltak. Szenvedés és öröm, balsors és szerencse között nagyobbnak látszott a távolság.”
„A XIV. század vége felé és a XV. század elején Európa királyságainak politikai életében annyi a vadság és a politikai konfliktus, hogy a nép kénytelen volt azt hinni: csupa véres és romantikus dolog történik.”
Mert volt ám itt minden! Királyokat letaszítottak trónjukról, titokban avagy nyiltan eltették őket láb alól … és ha már ármánykodásról beszélünk, azért akkor sem voltak ám szentek! Egymásnak estek, mérgezések tömkelege….
És persze a romantikát se felejtsük ki a sorból, meg a vigasságokat. Ott vannak Merész Károly mulatozásai, XVI. Lajos ünnepségei, a szerelmek….

Erről jut eszembe. Szabályosan kíváncsi lettem a Rózsa-regényre. Nagyon sokszor említi!
„A Rózsa-regény egész bizarr mitológiát teremtett a Szerelem Istene köré. De a ruhadíszeknek, a virágoknak, drágaköveknek is megvolt a maguk jelképrendszere. Ma már csak halvány nyomokban lelhetjük fel a szimbolikát, de a középkori társalgásban rendkívül nagy szerepet játszott.”
Szóval kedvem támadt egész egyszerűen kedvem támadt elolvasni! Remélem csak rábukkanok valahogy, ha nem adom fel a kereségélt. A másik ok, amiért kiváncsi lettem rá, hogy olyan sokáig íródott.
„Még mielőtt Dante Vita Nuová-ja megtalálta volna az örök harmóniát, a Rózsa-regény új fejezetet nyitott a francia szerelemfelfogásban. Ezt a művet Guillaume de Lorris kezdte el írni 1240 előtt, és Jean Clopinel fejezte be 1280 előtt.”

De ugyanígy felkeltette az érdeklődésemet 'A színek jelentése' címet viselő kézikönyv is – ha jól olvasom a saját írásomat, akkor: Sicile, Alfonz aragóniai király heroldja tollából.
De persze kedvet csinált nekem Eustache Deschamps és Chastellain műveinek megismeréséhez is.

Aztán több fejezeten keresztül tárgyalja a lovagi eszméket is, és megemlíti Lancelot-ot is.
Persze nem maradhat el az egyház és az arisztokrácia közötti ellentét sem. És ahogy haladunk a korral egy idő után a szimbolikus megjelenítést befolyásolják a realizmus hatásai. Itt kerül szóba Jan van Eyck is.

De bárhogyan is, egy biztos: kellenek az új szelek, egy idő után frissítésre van szükség. De sosem szabad elfelejtkeznünk a múltról sem, a gyökerekről.
Aki szereti a történelmet, annak mindenképpen ajánlom! Nagyon reális és átfogó képet ad, valamint a Jegyzetek-ben még egy pluszt is: amolyan „röpke” ki-kicsoda, illetőleg szómagyarázat is. Persze ez leginkább az esetben fontos, és itt magamra célzok, nem kellett felmennem a netre és megkeresgélni azon személyeket, akiknél már megkoptak az ismereteim és hirtelenjében nem tudtam hová tenni őket. (Csak hogy példával is éljek: A Kerekasztal Rendje még derengett, de az Aranygyapjas Rendet már fel kellett frissítenem.)

2 hozzászólás
anesz P>!
Johan Huizinga: A középkor alkonya

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Már nagyon régen el akartam olvasni ezt a könyvet. Sok érdekességet megtudhatunk belőle a 14-15. századról. Ezek már a válság évei, ritkán születtek ezen időkről könyvek. Tetszett, hogy kicsit más szempontból nézhetünk arra a korra. Például elfelejtjük a történelemírásban az érzelmeket. Pedig akkoriban szélsőséges érzelmek voltak a jellemzőek, rengeteget sírtak az emberek. A bosszúvágy volt a fő indíték, nem pedig a pénz. Annál fontosabb volt viszont a hatalom. Az uralkodóhoz való hűség sok mindent meghatározott. A kapzsiságot a legfőbb bűnnek tartották. Az udvariasság és az etikett túlzásba vitele már a válság egyik jele volt. Sok a kettősség, például a lovagiasságot vagy a szerelmet illetően. Lehetne még sorolni a sok elgondolkodtató különlegességet.
De inkább mindenki olvassa el, aki kíváncsi rá, és járjon a végére!

vargarockzsolt>!
Johan Huizinga: A középkor alkonya

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

azért is szép az élet, mert okos könyveket lehet olvasni róla

SignorFormica>!
Johan Huizinga: A középkor alkonya

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

A kultúrtörténet nagyágyújának letehetetlen írása. Ő az első történész, aki a hétköznapokat, a kisemberek, polgárok világát láttatja. Nem a nagy tettek érdeklik, hanem a mindennapok átélt félelmei, örömei, vágyai fájdalmai.

_Andrea_>!
Johan Huizinga: A középkor alkonya

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Nagyon szép könyv – de mint minden filozófiai-esztétikai ihletésű szép történeti könyvben, ebben is elég sok általánosítás és találgatás van. Ami az esztétikai és gyönyörködtető értékét nem csökkenti, ellenkezőleg! De a cinikus-nihilista lelkem tiltakozott ellene olykor.
Nehéz egy ilyen távoli kort megérteni – talán időben nem is áll olyan távol tőlünk, mint amennyire gondolkodásmódjában és létfelfogásában. Mégis ösztönösen keresem (és keressük?) a közös pontokat, ami által érthetővé válik, közelebb kerül hozzánk az akkori ember és élet. A boldogulás, szórakozás, időtöltés formáinak hajdani módozatai.
Egyébként igen jó helyzetben vagyunk, hiszen Huizinga említe egy helyütt, hogy a középkor átlagemberének nem sok esélye volt a feloldódásra, magáról való nem tudásra, elmélyedésre spoiler

odivne>!
Johan Huizinga: A középkor alkonya

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Érdekes volt visszamenni a középkor már hanyatló időszakába, s arról olvasni, mi tartotta még elég sokáig életben a lovagi kultúrát. Az ideál és a valóságos élet közötti óriási szakadék ellenére is meg tudta őrizni népszerűségét. Talán azért, mert az emberek tapasztalatuk ellenére még mindig hittek a becsületben, az adott szó szentségében.
Persze voltak ellentétek a valóság és az elképzelt idea között. Nálunk ez is másképp alakult egy kicsit. Elég, ha csak Hunyadi Jánosra és korára gondolok.

zagloba>!
Johan Huizinga: A középkor alkonya

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Az irodalomról szóló részeknél néha nehezen tudtam követni Huizinga gondolatmeneteit, minden más gyönyörű.

serengeti P>!
Johan Huizinga: A középkor alkonya

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Flow élmény ("nembíromletenni" érzés): 4
Stílus (írói): 4
Ötlet (eredetiség): 5
Tartalom (mondanivaló): 5

Tudományos igényű, átfogó mű. Szakmailag és műfaját tekintve is nagyszerű könyv. Johan Huizinga remek szakember, jó meglátásokkal, bár kissé száraz írói stílussal. Eredeti ötletből született a kötet, ami a késő középkornak és a reneszánsz hajnalának művészet- és kultúrtörténetét mutatja be. A tartalom kidolgozott, a mondanivaló átjut az olvasóhoz. A kötet minden, a történelem és a művészetek iránt érdeklődő olvasó számára figyelemre méltó, érdekfeszítő mű lehet.


Népszerű idézetek

Dorqa>!

A körmeneteknél és kivégzéseknél ritkábbak voltak a vándor prédikátorok beszédei, akik igehirdetésükkel próbálták felrázni a népet. A mai, újságolvasó ember el sem tudja képzelni, hogy a szellemi táplálékot nélkülöző, tudatlan lélekre, milyen lenyűgöző hatással volt a kimondott szó.

11. oldal

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Dorqa>!

Általános jelenség, hogy egy kor képzőművészeti alkotásai mindig sokkal derűsebb és boldogabb hangulatot árasztanak, mint a krónikák, okiratok vagy akár az irodalom. A képzőművészet nem panaszkodik.

183. oldal

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

SchAron>!

Olyan tarka és heves volt az élet, hogy a vér és a rózsák szagát egy lélegzetvételre szívta be. Pokoli szorongás és naiv öröm, könyörtelenség és megindultság, a világi örömök teljes tagadása és a földi élvezetek szinte tébolyult hajhászása, gyűlölet és jóság között imbolygott a kor embere, egyik szélsőségtől a másikig.

22. oldal

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Dorqa>!

De a lovagi eszmét alkotó vágyak és képzetek, az erős erkölcsi megalapozottság és az ember harcos ösztönei dacára sem építettek volna ilyen szilárd keretet a szép élet számára, ha nem a szerelem lett volna a szüntelenül megújuló lelkesedés forrása.

60. oldal

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Dorqa>!

Itt megint jusson eszünkbe, hogy nem csak az irodalomban és a művészetekben fejeződik ki az a vágy, hogy az érzelmek köré formákat, stílust teremtsünk; mindennapi életünkben is megnyilvánul, az udvarias társalgásban, a játékokban, a sportban.

60. oldal

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

M_Milán>!

Minden korszak szebb és teljesebb világ után epedezik.

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Dorqa>!

A dicsőség és a becsület utáni vágy karöltve jár a hősök tiszteletével, s úgy látszik, mintha ez is a reneszánsz előszele volna. 1300 után Európa valamennyi királyi udvarában újjáéled a lovagi kultúra, még ha kissé mesterkélt formában is. Ez valóságos kapcsolatban van a reneszánsszal, annak naiv előjátéka. A költők és fejedelmek azt hiszik, hogy a lovagság feltámasztásával az antik világhoz térhetnek vissza.

54. oldal

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Dorqa>!

A lovagi torna a maga bizarr kellékeivel, pompázatos külsőségeivel, költői illúziójával és pátoszával azt a szerepet töltötte be, amelyet a későbbi korokban a dráma.
Az arisztokráciák élete, oly korokban, amikor még erősek, bár már kevés hasznot hajtanak, mindenre kiterjedő társasjátékká alakul.

61. oldal

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Dorqa>!

Az egyház nyíltan ellenezte a lovagi tornát; ismételten betiltották. […] félt a nemes játék szerelmi jellegétől, és azoktól a visszaélésektől, melyekre e játék vezetett. Sem a moralisták, sem a humanisták nem nézték jó szemmel a bajvívást. Hol olvassuk, kérdi Petrarca, hogy Cicero vagy Scipio lándzsát tört volna? A polgárok nevetségesnek és haszontalannak tartották. A nemesi világ azonban folytatta és rendkívül fontos dolognak tekintette a lovagi tornák kultuszát.

63. oldal

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században

Kapcsolódó szócikkek: Petrarca
Dorqa>!

Az erotikum csak akkor válhat irodalmi értékké, ha bonyolult és fájdalmas valóságát illúzióvá tudja átlényegíteni.

85. oldal

Johan Huizinga: A középkor alkonya Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és XV. században


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Csukovits Enikő: Liliom és holló
Sally Hines: Mi a gender?
Jaume Xiol: Descartes
Vágó Ádám: A Kárpát-medence ősi kincsei
Adam Zamoyski: 1812
Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája
Simon Singh: Kódkönyv
Ross King: Párisz ítélete
Charles FitzRoy: Reneszánsz Firenze napi öt forintból
Ross King: Leonardo és az Utolsó vacsora