Kötelmi ​jog I. 0 csillagozás

A kötelmek közös szabályai / A szerződések általános szabályai / Felelősségtan
Jobbágyi Gábor: Kötelmi jog I.

A Kötelmi jog I. az új Ptk. alapján, annak rendszerére építve, tartalmazza a kötelmi jog és a szerződések általános szabályait, s a szerződésen kívüli felelősség szabályait.
Nem tartalmazza a kötet az egyes szerződéseket, ezt a hamarosan megjelenő Fazekas Judit professzor asszony által írt Kötelmi jog II. fogja tartalmazni. (Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár)

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2014
214 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632775043

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog
Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.): Civilisztika I.
Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.): Civilisztika II.
Csehi Zoltán: Kötelmi jog I. a 2013. évi V. törvény alapján
Besenyei Lajos – Bíró György: Személyek joga
Ujváriné Antal Edit: Felelősségtan
Csécsy György: A szellemi alkotások joga
Jenovai Petra – Papp Tekla – Strihó Krisztina – Szeghő Ágnes: Atipikus szerződések
Schubauerné Hargitai Vera: Polgári jog
Bíró György – Lenkovics Barnabás – Barzó Tímea – Pusztahelyi Réka – Juhász Ágnes: Általános tanok és Személyek joga