Mi ​az irodalom? 2 csillagozás

Jean-Paul Sartre: Mi az irodalom? Jean-Paul Sartre: Mi az irodalom?

Mi az irodalom?
"…Az emberek gyorsan, rosszul olvasnak és ítélkeznek, mielőtt bármit is megértettek volna. Kezdjük hát elölről. Ez senkinek sem szórakozás, sem Önöknek, sem nekem. Azért ezen túl kell esni. És mivel a kritikusok az irodalom nevében ítélnek el, anélkül, hogy valaha is megmondanák, mit értenek rajta, a legjobban azzal felelhetek nekik, ha megvizsgálom az írás művészetét, előítéletektől mentesen.
Mit jelent írni? Miért írunk? Kinek írunk?
Valójában úgy tűnik, ezt a kérdést még senki nem tette fel magának."

>!
Gondolat, Budapest, 1969
284 oldal · Fordította: Nagy Géza, Vigh Árpád

Most olvassa 1

Várólistára tette 9

Kívánságlistára tette 6


Népszerű idézetek

>!

A pederaszta Proust úgy hitte, felhasználhatja a maga homoszexuális tapasztalatait Swann Odette iránti szerelmének leírásakor; a burzsoá Proust úgy ábrázolja egy gazdag és semmittevő polgárnak egy kitartott nőhöz fűződő érzelmét, mint a szerelem prototípusát: azért, mert hisz az egyetemes szenvedélyek létezésében, amelyek mechanizmusa nem változik érezhetően, ha módosítjuk az őket átérző egyének szexuális jellegzetességeit, társadalmi helyzetét, vagy más nemzetbe és korba helyezzük őket.

16. oldal

szenuszert>!

Sade erőnek erejével meg akar nyerni bennünket, és éppen csak megbotránkoztat: immár csupán egy lélek, akit egy szépséges baj emészt, egy gyöngytermő osztriga.

50. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Köpeczi Béla (szerk.): Az egzisztencializmus
Maurice Blanchot: Az irodalmi tér
Szalay Károly: A komikum breviáriuma
Mihail Mihajlovics Bahtyin: A szó esztétikája
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben
Szalay Károly: Komikum, szatíra, humor
Richard Gilman: A dekadencia
Umberto Eco: Nyitott mű
Umberto Eco: A nyitott mű
John Keats: Keats levelei