Az ​Undor – Regények és elbeszélések 5 csillagozás

Jean-Paul Sartre: Az Undor – Regények és elbeszélések

Ami az írást, ezen belül pedig a szépirodalmat illeti, Sartre viszonylag kevés par excellence prózai munkát írt: négy regényt, egy novelláskötetet és egy önéletrajzot. Alighanem az első és az utolsó prózai munkája a legjelentősebb. Az Undor Camus Közöny-e mellett a legerősebb koraegzisztencialista regény, nemcsak filozófiája jogán, hanem egy közeg és kivált egy életérzés szuggesztív ábrázolásának köszönhetően is; A szavak-ban pedig Sartre a nagy francia emlékírók hagyományának szellemében elemzi gyerekkorát, sikerrel ötvözve a kegyetlen analízist, önanalízist és a lírai aláfestésű nosztalgiát. A novellák közül kiemelkedik a híres, nagy hatású A fal.
Írni vagy cselekedni? Prózája híven tükrözi e dilemmát, de a maga módján választ – maradandó érvényű és egyedülálló művészi értékű választ – is ad rá.

A kötet:

Az undor
Másutt
A szoba
A szavak
Egy vezér gyermekkora
A fal

című műveket tartalmazza.

>!
Európa, Budapest, 2001
608 oldal · ISBN: 963077027X · Fordította: Justus Pál, Réz Pál

Enciklopédia 1


Kedvencelte 3

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 10


Kiemelt értékelések

olvasóbarát P>!
Jean-Paul Sartre: Az Undor – Regények és elbeszélések

A kötet a szerző 6 művét tartalmazza. Az Undor az egyik „legerősebb koraegzisztencialista regény, nemcsak filozófiája jogán, hanem egy közeg és kivált egy életérzés szuggesztív ábrázolásának köszönhetően is.” Főszereplője csak a történet végére jut el odáig, hogy szépirodalmi művek alkotásával próbál meg új irányt venni az élete. Addig sok negatív életérzést olvashatunk, olyanokat amelyeknek egy része bennem is megfogalmazódott már.

Másutt: Nápolyi élmények, kalandok. Részletes leírás különböző nemzetek süteményeiről.

A szoba: élet egy elmebeteggel. Az após „tele volt részvéttel veje iránt, de undorodott tőle.” Az undornak és a tárgyaknak ebben az elbeszélésben is jelentős szerepe van, nagyon nyomasztó a légkör, amit megjelenít.

A szavak önéletrajz, a gyermekkorról szóló elbeszélés, „analízis és önanalízis”. A családdal való kapcsolata alapvetően meghatározta későbbi sorsát, íróvá válását. A történet 2 részre tagolódik az első címe Olvasni, a másodiké Írni. „A kultúra átitat engem”- írja, olvasmányélményei már kora gyermekkorában meghatározzák az életét, irodalmi személyiségekhez való viszonyát és felkeltik benne az írás iránti igényt. „Közelebbi útbaigazítás hiányában azután senki sem tudta, jómagam sem, mi a fenét keresek a világban.” Annak ellenére, hogy családja úgy kezeli, mint a gondviselés ajándékát rengeteg vívódásról szólnak a sorok, az íróvá válás és a gyermekkor gyötrelmeiről olvashatunk.

Egy vezér gyermekkora: felkészülés a felnőtt élet feladataira. A kisfiú, aki hadvezérnek készül, az ifjúság éveiben fokozatosan alkalmassá válik arra, hogy átvegye a családi vállalatot, igazi vezér legyen.

A fal: Spanyolország, egy kivégzés előtti éjszaka történései és gondolatai. Döbbenetesen átélhető olvasás közben a halálfélelem,a szorongás.
Nem tetszett egyformán minden sora, de nagyon jó mondatok is vannak benne, nagyon erős az irodalmi hatás, a zene is többször megjelenik történetekben.

Marcus P>!
Jean-Paul Sartre: Az Undor – Regények és elbeszélések

Camus után, és úgy egyébként is, nagyon kíváncsi voltam Jean-Paul Sartre-ra, mint egzisztencialista íróra és filozófusra. Az általam olvasott kötet a fontosabb prózáját gyűjti össze, így talán elég jó képet kaphattam a munkásságáról.

Az Undor: Közöny, budget version. Camus művéhez hasonlóan itt is egy, a társadalmat kívülről szemlélő, abból kilépő, vagy legalábbis kilépőfélben lévő főszereplőt kapunk. Sartre művében sokkal egyértelműbben jelenik meg a mögöttes filozófia, hiszen főhősünk tulajdonképpen végigelmélkedi a regényt, hol magával van elfoglalva (ezek gyenge részek), hol másokat elemezget (ezek már érdekesebbek). Szerintem vontatott, érdektelen, és terjedelméhez képest kevés a mondanivalója, tehát minden téren hátrányban van a Közönnyel összehasonlítva. Egyszer talán „kötelező” elolvasni, de többet nem nagyon érdemel. 3/5

Másutt: Nápolyban kurvázik egy külföldi. Nekem az egyetemen olvasott, nagyon erőltetetten és öncélúan a megbotránkoztatásra hajtó amerikai könyvek jutottak róla eszembe. 2/5

A szoba: Egy egész érdekes novella, amiben egy nő fanatikusan együtt akar maradni – és együtt is marad – bolond férjével. Sajnos nem igazán összeszedett írás, a mondanivaló nem jön át annyira, a jó alapötlet után nem üt nagyot (de talán nem is akar). 3/5

A szavak: Önéletrajz Sartre gyermekkoráról. A többi művében is egoisták a főszereplői, de itt ez egészen eldurvul. Rendben, hogy önéletrajz, de ez már idegesítő volt. 2/5

Egy vezér gyermekkora: Egy finoman szólva nem pozitív jellemű gyerek hogyan nő föl, és hogyan lesz belőle vállalati vezér. Unalmas volt. 2/5

A fal: Egyértelműen a kötet legerősebb darabja, tulajdonképpen az egyetlen igazán elolvasásra érdemes. A spanyol polgárháború idején egy fogoly a kivégzésére vár, és közben átértékelődik benne minden. 4/5

Sajnos Camus-val szemben Sartre nem jött be, csak a másokra gyakorolt hatása miatt érdemes egyszer elolvasni.

borgia>!
Jean-Paul Sartre: Az Undor – Regények és elbeszélések

Szerintem nagyon jó.Én főleg Az undor és A szavak mellet tenném le a voksot.Persze nyilvánvaló ,hogy Sartre egy beteges ürge volt , de ez nem von le semmit a tehetségéből..


Népszerű idézetek

olvasóbarát P>!

Azt hiszem, ha naplót vezetünk, ez a legnagyobb veszély: az ember mindent eltúloz, folyton lesben áll, örökösen erőlteti az igazságot.

Az undor

11. oldal

olvasóbarát P>!

Hát ez volna az Undor: ez a vakító bizonyosság? És mennyit törtem rajta a fejem! Mennyit írtam róla? Most már tudom: Létezem- a világ létezik, tudom, hogy a világ létezik. Ennyi az egész. De mindez csöppet sem érdekel. Furcsa, hogy ennyire ne érdekeljen semmi: ettől megrémülök. Az óra a nevezetes nap óta van ez így, amikor kavicsot akartam kacsázni a vízben. El akartam hajítani a kavicsot, megnéztem: akkor kezdődött minden; éreztem, hogy a kavics létezik. És aztán újabb Undorok következtek; a tárgyak olykor létezni kezdenek a kezemben.

Az Undor

167. oldal

olvasóbarát P>!

A bőséges és hosszú ebéd után most állnak fel az asztaltól; valami meghalt a számukra. A vasárnap elnyűtte könnyed fiatalságát. Meg kell emészteni a csirkét meg a tortát, aztán fel kell öltözni, hogy bemenjenek a városba.

Az Undor

74. oldal

olvasóbarát P>!

Amíg szerettük egymást, nem engedtük, hogy a legröpkébb pillanat, a legkönnyedebb kis fájdalom is elszakadjon tőlünk, elmaradjon mögöttünk, még a ki nem mondott gondolatokat is,mindent magunkkal vittünk, és épp ezért minden eleven is maradt: szüntelenül élveztük őket, azért szenvedünk most.

Az Undor

91. oldal

olvasóbarát P>!

És én is lenni akartam. Sőt nem is akartam egyebet, csak ezt; életem titka ez: minden kísérlet mélyén – holott azok összefüggéstelennek tűntek föl – ugyanazt a törekvést találom: kitűzni magamból a létezést, lehántani a másodpercekről hájburkukat, kifacsarni, megszárítani őket,megtisztítani, megkeményíteni magam, hogy végre kipréseljem magamból egy szaxofon tiszta és pontos hangját.

Az Undor

235. oldal

2 hozzászólás
olvasóbarát P>!

A spanyol sütemények aszketikusak, porrá omlanak az ember szájában; az arab sütemények tömzsik, akár a kis olajlámpások, ha megnyomod őket, csöpög belőlük az olaj; a német sütemények puhák és sűrűk, akár a borotvakrém, úgy készítik őket, hogy az ember odaadó élvezettel egye őket, mit sem törődve az ízükkel, egyszerűen avégett, hogy édességgel legyen tele a szája.
Az olasz süteményekért mindig is rajongott: kicsik voltak, takarosak, alig nagyobban az aprósüteményeknél, és ragyogtak, csillogtak. Harsány, rikító színük elvette az ember kedvét attól, hogy megegye őket, legszívesebben valamennyit vitrinbe rakta volna, mint a festett porcelánokat.
Audry mégis megevett néha egyet-egyet, mert ahogy bekapta őket, dölyfös keménységük nyomban illattá omlott szét, s ez az illat szakasztott olyan utálatosan finom volt, mint egy D'Annunzió-regény.

Másutt

252. oldal

Kapcsolódó szócikkek: sütemény

Hasonló könyvek címkék alapján

Mo Yan: Békák
Friedrich Nietzsche: Így szólott Zarathustra
Irvin D. Yalom: A Schopenhauer-terápia
Ayn Rand: Az ősforrás
Friedrich Nietzsche: Zarathustra
Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra
Simone de Beauvoir: Minden ember halandó
Milan Kundera: Halhatatlanság
Albert Camus: Közöny / A pestis / A bukás
Hermann Hesse: Demian