Idézetek 89

ppeva P>!

(Carrière) Vidéken születtem, egy könyvek nélküli házban. Apám egész életében egyetlen könyvet olvasott újra meg újra, George Sand Valentine-jét. Amikor megkérdezték, miért azt olvassa folyton, azt válaszolta: „Nagyon tetszik, hát miért kellene mást olvasnom?”

254. oldal

Kapcsolódó szócikkek: könyv
ppeva P>!

(Carrière) Ugyanígy voltunk mi is az ostobaság vizsgálatával, amelyet sok éven át folytattunk. Ebben a hosszú időszakban nem olvastunk mást, csak igen rossz könyveket. Átrágtuk magunkat a könyvtári katalógusokon, és bizonyos címek láttán felbecsültük, milyen kincseket tartalmazhatnak. Egy olyan címet felfedezve, mint A kerékpár hatása a jó erkölcsökre, már biztos lehet benne, hogy csemegét talált.

192. oldal

ppeva P>!

(Eco) amikor a tökéletes nyelv kereséséről szóló könyvemen dolgoztam, számos bolond nyelvészre bukkantam. A legszórakoztatóbbak a nacionalisták voltak közöttük, akik szerint Ádám éppen az ő országuk nyelvét beszélte. Guillaume Postel szerint a kelták Noé leszármazottai voltak. Némely spanyolok a kasztíliai nyelvet Tubaltól, Jáfet fiától eredeztették. Goropius Becanus szerint valamennyi nyelv egyetlen ősnyelvtől ered, amely nem más, mint az antwerpeni tájszólás. Abraham Milius is azt állította, hogy a héber nyelvből származik a teuton, az antwerpeni dialektus legtisztább formája. Ricolt báró azt állította, hogy az emberiség bölcsőjében kizárólag a flamand nyelvet beszélték. A 17. századi Georg Stirnhielm De linguarum origine praefatio című munkájában kimutatta, hogy minden ismert nyelv őse a gót, amelyet ő a régi norvéggal azonosított. Egy svéd tudós, Olaus Rudbeck háromezer oldalas Atlantica sive Mannheim vera Japheti posterorum sedes ac patriá-jában azt bizonygatta, hogy a svéd volt Ádám nyelve. Rudbeck kortársa, Andreas Kempe meg is írta ezeknek az elméleteknek a paródiáját, amelyben Isten svédül beszélt, Ádám dánul, míg Évát egy francia nyelvű kígyó csábította bűnre. Ezután jött Antoine de Rivarol, aki ugyan nem állította, hogy a francia volt az ősnyelv, de azt igen, hogy ez a legracionálisabb nyelv, mert az angol túlságosan bonyolult, a német túlságosan darabos, az olasz túlságosan zavaros, és így tovább.
Így jutunk el Heideggerig, aki szerint a filozófiát csak görögül és németül lehet művelni: Descartes és Locke gebedjenek meg.

173. oldal

1 hozzászólás
ppeva P>!

(Eco) Minden gyűjtő álma, hogy egy napon rátalál egy idős hölgyre, akinek egy régi szekrényben még van egy Gutenberg-bibliája. A hölgy kilencvenöt éves, és beteg. A gyűjtő kétszázezer eurót kínál neki ezért a régi könyvért, amely a hölgy számára egy vagyont jelent, s amelyből gond nélkül töltheti hátralévő éveit. No de felmerül a kérdés: ha egyszer megvette, mihez kezd ezzel a Bibliával? Vagy nem szól róla senkinek, de az olyan, mintha az ember egyedül nézne egy vígjátékot: ki nevet olyankor? Vagy pedig elkezdi mesélni, de azzal egyszersmind riadóztatja a világ minden tolvaját. Esetleg letétbe helyezheti a városházán, biztos helyen, ahol annyiszor megtekintheti barátaival együtt, ahányszor akarja. Na de nem kelhet fel az éjszaka közepén, hogy megérintse, hogy megsimogassa. Akkor pedig mit számít, hogy van-e az embernek egy Gutenberg-bibliája, vagy nincs?

155-156. oldal

ppeva P>!

(Carrière) Ha Kafkát Cervantes előtt olvasom, Kafka rajtam keresztül és tudatom nélkül befolyásolja a Don Quijote olvasatát. Ugyanígy teljes életutunk, személyes tapasztalataink, a kor, amelyben élünk, a hírek, amelyek eljutnak hozzánk, minden, még otthoni gondjaink vagy gyerekeink problémái is befolyásolják olvasatunkat a régi művekről.

148. oldal

ppeva P>!

(Carrière) Hány Hemingway született Paraguayban? Lehet, hogy születésükkor megvolt a lehetőségük, hogy hasonlóan eredeti és erőteljes művet alkossanak, de nem tették meg. Nem tudták megtenni. Mert nem tudta írni. Vagy mert nem volt kiadó, akit érdekeltek volna az írásaik. Talán még azt sem tudták, hogy tudhatnának írni, hogy írókká válhatnának.

145. oldal

ppeva P>!

(Carrière) A prekolumbiánus világ szolgál számunkra a legrettenetesebb példával egy „írás”, egy nyelv, egy kifejezési forma, egy irodalom, azaz egy gondolkodásmód teljes elpusztítására irányuló kísérletre, mintha ezek a legyőzött népek nem érdemelték volna meg, hogy emlékezzenek rájuk. Yucatánban egész kódexhegyek égtek el a keresztény tálibok parancsára.

142. oldal

ppeva P>!

(Carrière) Olykor felteszem magamnak a kérdést, hogy vajon a mai politikai elitben – amelyet olyan emberek képviselnek, mint Berlusconi és Sarkozy, akik minden lehetséges alkalommal elbüszkélkednek vele hogy nem olvasnak – nem él-e egyfajta nosztalgia ama szép idők iránt, amikor a szemtelenkedőket máglyára küldhették s a hatalom teljességgel prózai volt. Elnökünk, úgy tűnik, ellenszenvvel tekint a Clèves hercegnő-re. Sietős emberként nem értékeli az effajta olvasmányt, ahogy ezt zavarbaejtő makacssággal még hangsúlyozza is. Képzeljük hozzá az összes többi szerzőt, aki ott lehet Madame de Lafayett-tel együtt a haszontalan olvasmányok nagy szakadékában.

97-98. oldal

ppeva P>!

(Eco) A modern, mondjuk így, „polgári” regény Angliában született meg, sajátos gazdasági körülmények között. A szerzők ezeket a regényeket a kereskedők és tengerészek feleségei számár írták, akiknek férje értelemszerűen folyton úton volt, de akik tudtak olvasni, és sok szabad idővel is rendelkeztek. S egyszersmind a szobalányoknak is, hiszen mindkettőnek egyformán volt gyertyája az éjjeli olvasáshoz. A polgári regény a kereskedőgazdaság kontextusában született meg, s elsősorban nőkhöz szólt.

91-92. oldal

Kapcsolódó szócikkek: regény
Boglárka_Madar P>!

[U. E.] Több választ is ismerek arra a tipikus kérdésre, amelyet egy új vendég tesz fel az impozáns házikönyvtár láttán: „És mindet olvasta?” Egyik barátom azt szokta válaszolni: „Még sokkal többet, kérem, még sokkal többet.”
    Én két választ tartogatok ilyen esetre. Az egyik az: „Nem. Ezek csak azok a könyvek, amelyeket a jövő hétre el kell olvasnom. Amit elolvastam, az már az egyetemen van.” A másik válasz: „Egyiket sem olvastam még. Különben minek őrizgetném őket?”

235-236. oldal, Mindaz, amit nem olvastunk (Európa, 2010)

15 hozzászólás