Országgyűlés ​és parlamenti élet Magyarországon 0 csillagozás

1608-1918
Jean Bérenger – Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon

A ​politikai intézmények tekintetében Magyarország különleges esetnek tekinthető az európai történelemben. Miközben a korabeli Európára a rendi gyűlések leáldozása a jellemző, Anglia mellett egyedül Magyarországon marad fenn kétkamarás országgyűlés, és így a Habsburg Birodalmon belül ez az egyetlen állam, amely körmeszakadtáig és töretlenül ragaszkodik parlamentáris mivoltához. A „régi rendszer” országgyűlése egyszerre az uralkodó hatalmának ellensúlya, a köz- és magánjog forrása, a tisztségviselők és előkelőségek találkozóhelye és egyszersmind az eljövendő politikusok kiképző iskolája. Az 1848–1849-es, illetve a dualizmus kori országgyűlési rend tehát szilárd, évszázadokon át kiépített alapokra támaszkodott. Mindeközben a magyar parlamenti intézmény, a XIX. századi európai liberalizmus egyik bölcsője, nem volt képes megfelelni a demokrácia kihívásának. Elidegenítette a lakosság felét alkotó nem magyar nemzetiségeket, s a történeti Magyarországot elsodorta az 1914–1918-as háború… (tovább)

>!
Napvilág, Budapest, 2008
478 oldal · ISBN: 9789639350915 · Fordította: Bethlen Attila, Lajtai L. László, ifj. Benda Kálmán

Hasonló könyvek címkék alapján

Oborni Teréz: Erdélyi országgyűlések a 16-17. században
Pánczél Hegedűs János – Uhel Péter (szerk.): Királyságban gondolkodunk
Vargyas Zoltán (szerk.): Mit kezdjünk vele?
Hahner Péter: Államférfiak
Fischer Ferenc: A „háború utáni háború”
Miskolczy Ambrus: A Vasgárda (1927-1937)
Illés György: Fel, fel, vitézek!
Hanák Péter (szerk.): Hogyan éltek elődeink?
Szabó Géza: Ásatás Barguzinban
Oborni Teréz: Az ördöngös barát