Az ​utolsó előtti pillanat 6 csillagozás

A közönyös paroxista
Jean Baudrillard: Az utolsó előtti pillanat

A „paroxütonosz” latin megfelelője a „pen-ultima”, vagyis az utolsó előtti szótag. A paroxizmus ezek szerint jelenthetné az utolsó előtti pillanatot, tehát nem a vég pillanatát, hanem a vég előtti legeslegutolsó pillanatot, amely után már nincs mit mondani többé.
A paroxistát a végletes jelenségek vonzzák, de nem hisz a vég illúziójában. Ö a vég immanenciájában él. A vég megfigyelőállomás neki, ahonnan mindenhová akadálytalanul elláthat; még azt is elérheti, hogy a vég beavatkozzék a dolgok lefolyásába. Akár a végen túlra is kerülhet, mintegy átugorva önnön árnyékát. Nem fanatikus, nem megtért és nem ördögűző, épp csak a paroxizmus erőszakossága és a közöny diszkrét bája sugárzik belőle. Épp a szélsőségek között egyensúlyoz ott, ahol a közöny végvidékén megcsillan rnég egy fénysugárnyi reménytelenség.

Beszélgetések Philippe Petit-vel

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Lassuló idő Magvető

>!
Magvető, Budapest, 2000
148 oldal · ISBN: 9631421848 · Fordította: Tótfalusi Ágnes

Kedvencelte 2

Most olvassa 1

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 10


Népszerű idézetek

Azazello>!

Engem a tárgynak a feketekamra sötétjében felhangzó sikolya izgat.

"a fénykép nagyon szép, de ezt nem kell kimondani..."

szenuszert>!

Már a 80-as évek óta nekrológ-korszakban élünk. A saját hullájával és a történelem hullájával birkózó szocializmus nekrójában. A mitterand-i nekróban, a csontritkulásos társadalom vérét szívó ghost-president nekrójában. A modernitás nagy szövegeinek és eszméinek agóniájában. A nagy intellektuel törzsfőnökök (Sartre, Barthes, Lacan, Foucault, Althusser, Deleuze, Debord) egész generációjának holokausztjában. Gondoljunk csak a dögevő megemlékezések tömegére (’68, a Francia Forradalom, Rimbaud, Nietzsche, Van Gogh, mit tudom én még ki, nem számolva a Heidegger-esetet, és a holokauszthoz és a háborúhoz kötődő nekroaktív megrázkódtatásokat)!

83. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Jean-Paul Sartre: Drámák I-II.
Roland Barthes: Beszédtöredékek a szerelemről
Albert Camus: Sziszüphosz mítosza
Pentelényi László – Zentay Nóra Fanni (szerk.): JLG / JLG
Pethő Ágnes: Múzsák tükre
Albert Camus: A lázadó ember
Jean-Luc Nancy: A portré tekintete
E. M. Cioran: Füzetek 1957–1972
Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen