A ​Rossz transzparenciája 5 csillagozás

Esszé a szélsőséges jelenségekről
Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája

Jean Baudrillard a posztmodern filozófia képviselője, akit a magyar közönség eddig A tárgyak rendszere és Amerika című könyve alapján ismerkedett. Ez a kötete a posztmodern jegyében íródott, s olyan „szélsőséges” témákkal foglakozik – rendkívül olvasmányosan –, mint az AIDS, a számítógépvírusok, a xerox vagy a terrorizmus.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Tartóshullám könyvek

>!
Balassi, Budapest, 1997
146 oldal · ISBN: 9635061196 · Fordította: Klimó Ágnes, Tímár Katalin

Kedvencelte 3

Várólistára tette 14

Kívánságlistára tette 26


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Azt hisszük, hogy a technikával bevesszük a világot. Csakhogy a technikával a világ kényszeríti ránk magát, és ez a fordított helyzet nem csekély meglepetést okoz.

130. oldal A radikális egzotizmus

Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

Lunemorte P>!

Világunkban már nem a növekedés, hanem a kinövések világa. A burjánzás társadalmában élünk, olyan valamiében, amely egyre csak növekszik, s már nem mérhető saját céljaihoz, amely önnön meghatározásra való tekintet nélkül fejlődik, amelynek az okozatai az okok megszűntével sokasodnak, és amely rendszerek nem várt elakadásához, kóros túlfejlődés, túlzott működőképesség és telítődés folytán fellépő működési zavarhoz vezet. Mindez leginkább a rákos metasztázishoz hasonlítható: a szervezet működésének játékszabálya hatástalanná válik, s így egy adott sejtcsoport érvényre juttathatja ellenállhatatlan és gyilkos életképességét, ellenszegülhet genetikai parancsoknak, és szaporodhat a végtelenségig.

32. oldal Transzökonómia

Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

Lunemorte P>!

Fölösleges a tömegeket pozitív véleménynyilvánításra vagy kritikai szándékuk kifejezésére ösztönözni, mert ilyesmijük nincs: csupán differenciálatlan erejük van, az elutasítás ereje.

65. oldal Vonzás és taszítás

Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

noee_mii>!

A „jog az élethez” minden jámbor lelket megindít, mígnem a halál jogához vezet, és itt nyilvánvalóvá válik az egész képtelensége. Mert végül is meghalni – ahogy élni is – az ember sorsa, (jó vagy rossz) végzete, nem valamiféle jog.

Miért nem követeljük meg annak a „jogát”, hogy férfiak vagy nők legyünk? És annak miért nem, hogy Oroszlán, Vízöntő vagy Rák jegyűek legyünk? Dehát mit jelent férfinak és nőnek lenni, ha jogunk van hozzá? Az izgalmas éppen az, hogy az élet az egyik vagy a másik oldalra helyezett bennünket, és a mi dolgunk játszani.

77. oldal Dehát hová tűnt a Rossz?

Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

Lunemorte P>!

Ez a társadalom azt érte el a kommunikációval, hogy allergiás lesz önmagára.

105. oldal Az Azonos pokla

Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

Lunemorte P>!

Senkitől sem lehet elvárni, hogy viselje a saját élete felelősségét. Ez a keresztény és modern gondolat hiú és arrogáns gondolat. Ráadásul tarthatatlan utópia. Azt kívánná az egyéntől, hogy saját identitásának, akaratának, felelősségének, vágyának a rabszolgája legyen.

140. oldal Az akaratok elhajlása

Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

Lunemorte P>!

A Másik az, aki lehetővé teszi számomra, hogy ne ismételjem magam a végtelenségig.

147. oldal A Tárgy mint idegen vonzerő

Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

Lunemorte P>!

Ha a művészet voltaképpen csupán utópia volt, vagyis olyasmi, ami semmilyen módon nem valósítható meg, akkor ez az utópia ma teljes egészében megvalósult: a média, az informatika, a videó révén mindenkiből potenciális alkotó lett.

19. oldal Transzesztétika

Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

Lunemorte P>!

… a terror nem annyira az erőszakkal és a balesettel, mint inkább a bizonytalansággal és az eltántorítással fenyeget… a valóság elve ellen elkövetett merénylet súlyosabb vétség, mint a valóságos agresszió.

40-41. oldal A szupravezető események

Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

noee_mii>!

Minden ideáját vesztett dolog olyan, mint az árnyékát vesztett ember – megőrül, és őrültségének áldozata lesz.

12. oldal, Az orgia után

Jean Baudrillard: A Rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről


Hasonló könyvek címkék alapján

Montaigne: Esszék
Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása
Guy Debord: Kommentárok a spektákulum társadalmához
Michel Foucault: A fantasztikus könyvtár
Roland Barthes: Válogatott írások
Henri Bergson: A gondolkodás és a mozgó
Montaigne – André Gide: A tapasztalásról
E. M. Cioran: Történelem és utópia
Lukács László – Puskás Attila (szerk.): Karácsony titka
Simone de Beauvoir: A második nem