Táplálékom ​a fény 2 csillagozás

Az új évezred táplálékforrása
Jasmuheen: Táplálékom a fény

1993 óta Jasmuheen a prána univerzális életerejéből táplálkozik. A könyv a kutatás részleteit és e különleges folyamat tapasztalatait tartalmazza. Egy forradalmi módját fedi fel az új évezred táplálkozásának. A fénytáplálkozás lehetőségeinek skálája hatalmas. Egy lehetséges megoldás a világ éhezésére. Hajdanában a létezés ilyen módja csak a szenteknek és bölcseknek adatott meg, ma mindenki számára lehetséges: köszönhetően az itt felvázolt módszereknek. A próféciák szerint ki fogjuk tudni fejleszteni a fénytáplálkozás gyakorlatát. Ez a könyv megmutatja, hogyan!

>!
182 oldal · ISBN: 3929512351

Kedvencelte 2

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

Raizo>!
Jasmuheen: Táplálékom a fény

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása

Érdekes könyv, ám a módszer nem nekem való. Ahhoz túlságosan szeretek enni. :D


Népszerű idézetek

Raizo>!

Minél hamarabb hangoljuk össze szabad akaratunkat az isteni akarattal, annál hamarabb találjuk meg azt, amit eddig kerestünk.

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása

Raizo>!

Értsétek meg, hogy az egyszerűség a kulcs. Értsétek meg, hogy a kulcs a szív egyszerűsége, az egymást feltétel nélkül szeretni tudás képessége.

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása

Raizo>!

A test egy biokomputer, az elme a prog­ramcsomag, az élet e kettőnek a nyomtatványa. Ha valakinek nem tetszik az élete vagy annak bármilyen része, írja újra a programot. A jó minőségű gon­dolkodás jó minőségű életet hoz magával, a korlátlan gondolkodás korlát­lan élettel jár.

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása

Raizo>!

Amikor valaki Istent választja az illúzió helyett, akkor ez mérhetetlenül nagy hatást gyakorol az emberiségre és a bolygóra, és hatalmas gyógyító ereje van. Minden egyes alkalommal, amikor egy lény felemeli a rezgés­számát, ennek hatása a világegyetem legtávolabbi határáig gyűrűzik.

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása

Raizo>!

Fontos felismernünk, hogy eleinte minden úttörő egyedül van. Ezt jelen­ti az úttörő szerep: merni másfélének lenni, bátran kitaposni egy új ösvényt; elfogadni a merész lépéseidre válaszként kapott gúnyolódást és elítélést; tudni azt, hogy a tudatlanság félelmet szül és hogy a nyugat számára ez egy olyan út, egy olyan felfogás, amelyről sokan még soha nem tanultak, még csak nem is hallottak róla.

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása

Raizo>!

Ha elfogadjuk azt a modern fizika által megállapított tényt, hogy az energiát nem lehet a semmiből teremteni vagy megsemmisíteni, ezenkívül szüntelenül változtat­ja a formáját, és ha az embereket dinamikus energiarendszereknek tekint­jük, akkor arra a logikus következtetésre jutunk, hogy a reinkarnáció egy­szerűen magyarázatot ad az energia megsemmisíthetetlenségére. Mi­közben a fizikai testünk leépülhet és meghalhat, az az energia, amely alkot­ja és fenntartja, egyszerűen alakot változtat és továbbmegy.

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása

Raizo>!

Mint Annalee Skarin írja „Te vagy az Isten" c. könyvében: „Tanuld meg irányítani a rezgéseket a gondolataiddal, és kezedben fogod tartani az örök élet kulcsait." Az anyagon átáradó örök energia az összes földi szubsztan­ciában megtalálható. A keringő elektronokat tartalmazó atomokban lévő életerő sem több, sem kevesebb, mint lassú, súlyos, halálos tapinthatóságig összesűrűsödött rezgés. Irányítsd a rezgéseket és végül megkapod az anyag és anyagi energia feletti irányító erőt, vagyis az örök élethez szolgáló kul­csokat. Mivel az energia élet, és az élet, a fény, a szeretet és az energia örök elemek és gondolkodással keltett rezgések.

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása

Raizo>!

Ez a tanulás és megmérettetés összefügg a spirituális lényként való fejlődésünkkel, és az elsajátítandó leckék általában olyan megfoghatatlan dolgokkal kapcsolatosak, mint az empátia, szeretet, együttérzés, szolgálat stb. Általában véve ez egy olyan időszak, amikor a sűrű, anyagi síkon zajló kapcsolatokba és életbe nyerünk betekintést. Az egy másik történet, hogy mi, az isteni szikrák miért a Földet választottuk az élet iskolájának színteréül.

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása

Raizo>!

Kutatásaimnak ebben az időszakában értettem meg, hogy a négy alsóbb testünk – a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális – egy négyhúros gitárhoz hasonlítható. Amikor mindegyik test vagy energiamező össze van hangol­va, életünk harmonikusan árad, ha bármelyik „lehangolódik", az élet kelle­metlenebbé válik. Arra is ráébredtem, hogy szabad akaratunkon múlik, tudatosan összhangba hozzuk-e magunkat vagy sem. Ha testeinket energiarendszerekként fogjuk fel, választhatunk, hogy felhangolt hangszerek aka­runk-e lenni és kívánságunk szerint alakítjuk-e az életünket, ahelyett, hogy életünk eseményeit véletlenszerűen hagyjuk megtörténni.

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása

Garbitsch>!

Tőlünk függ, milyen „üzemanyagot” választunk fizikai testünk működtetéséhez, és mit teszünk vele karbantartásáért. Bánhatunk járművünkkel úgy, mint egy Porschéval, hogy a legtöbbet hozzuk ki belőle, vagy mint egy tragaccsal – miénk a döntés.

21. oldal – 2. fejezet – A rezonanciák megértése és a velük való munka (Egészség-vár alapítvány, 2000)

Jasmuheen: Táplálékom a fény Az új évezred táplálékforrása


Hasonló könyvek címkék alapján

Scott Shaw: Zen-kapu a belső békességhez
Jacsó Teodóra: Tükörben a boldogságom
Livia Kohn (szerk.): Taoista gyakorlatok
Shauna Niequist: Tökéletes helyett teljes élet
Mark D. Mincolla: Csodák útja
Rüdiger Dahlke: A tudatos böjtölés kézikönyve
Őszentsége, a XIV. Dalai Láma – Desmond Tutu – Douglas Carlton Abrams: Az öröm könyve
James Martin: Jezsuita spiritualitás
Alan W. Watts: A zen útja
Őszentsége a XIV. Dalai Láma: Út a nyugalomhoz