Alserbach ​százados háborús zárszámadása 3 csillagozás

Jaroslav Hašek: Alserbach százados háborús zárszámadása

Június 16-án reggel Alserbach százados úr kótyagos fejjel kimászott a fedezékből.
A lövészárokban jó szokása szerint rákezdte: – Kutyák, disznók, disznó, kutya, disznó, kutya…
Hirtelen azonban elhallgatott.
Hangja búsan és idegenül csendült a szokatlan csöndben. A nap már magasan állt, de a lövészárokban furcsa némaság honolt. Alserbach százados tévedhetetlen hadászati érzékével hamarosan megállapította, hogy a lövészárok üres. Szerteszét puskák, szuronyok, borjúk, köpenyek hevertek, és amerre csak a szem ellátott, mindenfelé ki nem lőtt töltények borították a földet. A lövészárok partját letaposták, és a százados úgy érezte, hogy itt valami nincs rendben.
Az egyik vastraverz mögött halottmereven feküdt Frank káplár, aki életében olyan tehetségesen rugdosta a katonákat…

Tartalomjegyzék

>!
Zrínyi Katonai, Budapest, 1986
356 oldal · puhatáblás · ISBN: 9633268818 · Fordította: Tóth Tibor, Bába Iván, Hubik István, Körtvélyessy Klára

Most olvassa 1

Várólistára tette 1


Kiemelt értékelések

>!
regulat 
Jaroslav Hašek: Alserbach százados háborús zárszámadása

Hol máshol találnának egymásra az Osztrák-Magyar Monarchia egymást szerető népei, mint a cs. kir. hadseregben?
Hašek e kötetben összegyűjtött, humoros írásai, szatírái ezt a szeretet mutatják meg.
Keretbe a két első Švejk kisregény zárja az írásokat, a második, ugyan kuriózum, de – lássuk be – gyenge. Kuriózum, hiszen ez a később megjelenő nagyregény első vázlata verziója, mint az a kötetet záró jegyzetből kiderül.
Ezt leszámítva Hašek többi írása remek karikatúrája a háborúzó, a háborúra készülő Monarchiának

>!
Zrínyi Katonai, Budapest, 1986
356 oldal · puhatáblás · ISBN: 9633268818 · Fordította: Tóth Tibor, Bába Iván, Hubik István, Körtvélyessy Klára

Népszerű idézetek

>!
regulat 

– Egyszer Sopronban láttam egy cigány akasztását – mesélte az építész. – Az aztán kapálódzott!
– A cigány az már olyan nyugtalan fajta – legyintett az üveggyáros, és szivarra gyújtott.

226. oldal - Idill a borozóban

>!
regulat 

Ha batalionsraportra kell menni, hát gyerünk, készséggel és szeretettel. Ettől senkit se tántoríthat el semmi, különösen nem Švejket, a derék katonát, aki tudja, hogy a parancs szent dolog, olyasvalami, mint amikor a misszionáriusok áramot eresztettek a négerekbe, és azt mondták nekik, hogy ez a jóisten. Attól kezdve a négerek ugyanúgy hittek a jóistenben, ahogy Švejk a parancs erejében.

299., oldal - Švejk, a derék katona, fogságban - XI.

>!
regulat 

Órákig beszélt Švejknek arról, hogy meg kell teremteni Grossösterreichet, bekebelezve Szerbiát, Montenegrót, s onnan Németországgal együtt Konstantinápolyon át eljutva Kisázsiába egészen a Perzsa öbölig és az ázsiai Távol-Keletig.
Érdekes, hogy ha ezeket a nézeteket Vilmos császár és csatlósa, Károly osztrák császár osztja, akkor ezt imperialista politikának hívjuk, ha pedig a nyomorult tiroli bolond, akkor őrültségnek tartjuk.

285. oldal - Švejk, a derék katona, fogság - IX


Hasonló könyvek címkék alapján

Markó György – Schmidt Mária (szerk.): Európai testvérháború 1914–1918
Tüskés Tibor: Párhuzamos történelem
Vécsey Olivér: A Horthy-család története
Baczoni Tamás – Kiss Gábor – Sallay Gergely Pál – Számvéber Norbert: Halálfejes katonák
Farkas János: Bakanapló, 1881–1918
Vladimír Páral: Vihar a lombikban
Karel Čapek: Egy tisztes polgár meghurcoltatása és más történetek a média természetéről
Jiří Šotola: A pofon
Tertinszky Edit (szerk.): Emberi gyarlóságok
Karel Čapek: Abszolútum-gyár