Háborúk, ​járványok, technikák 55 csillagozás

A társadalmak fátumai
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

A „háborúk járványok technikák” a világtörténelem alapvető kérdésére keresi a választ: „miért az európai civilizáció hódította meg a világot, miért nem másként történt ez?” Így is fogalmazhatunk: Miért Pisaro maroknyi csapata győzte le Atahualpa inka fejedelmet és hatalmas hadseregét, miért nem ő kényszerítette térdre I. Károly spanyol királyt (és egyben Német-Római császárt)? Vagy ahogy az új-guineai Yali – a szerző barátja – vetette fel: Miért van az, hogy ti fehérek olyan sok árut termeltetek és hoztatok Új-Guineába, míg nekünk feketéknek, oly kevés saját árunk van? A provokatív kérdésekre rendhagyó, nagyívű válasz születik, nemcsak a történelem, hanem a földrajz, a biológia, a régészet, a nyelvészet, a járványtan és antropológia, valamint a tudomány- és technikatörténet alapján, mintegy 13 ezer éves időskálán mozogva új összefüggések rajzolódtak ki.

Eredeti mű: Jared Diamond: Guns, Germs and Steel

Eredeti megjelenés éve: 1997

>!
Typotex, Budapest, 2015
488 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632796918 · Fordította: Födő Sándor, Vassy Zoltán
>!
Typotex, Budapest, 2010
488 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632790787 · Fordította: Födő Sándor, Vassy Zoltán
>!
Typotex, Budapest, 2007
480 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789639132894 · Fordította: Födő Sándor, Vassy Zoltán

1 további kiadás


Enciklopédia 1


Kedvencelte 14

Most olvassa 12

Várólistára tette 87

Kívánságlistára tette 99

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

>!
vargarockzsolt P
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

Tudományos történelem

A tudomány nem objektív, hanem kegyetlen, és az emberi értékek iránt észrevehető gyűlöletet táplál – állította a zseniális gondolkodó Hamvas Béla a múlt század hatvanas éveiben, egy kultúrfilozófiai tanulmányában.

Gyáni Gábor akadémikus történész szerint a múlt ugyan objektív, de a róla való beszéd óhatatlanul relatív, fikció, csupán narratív struktúra, amely az elbeszélő történész szemszögéből, tehát elfogultan, előítéletek által meghatározottan viszonyul tárgyához.

Jared Diamond amerikai evolúcióbiológus szerint a tudomány különböző ágai – például az evolúciós biológia, a régészet, a nyelvészet, a kultúrantropológia – alkalmas eszközök a múlt megismerésére, a nagyobb történelmi folyamatok ok-okozati összefüggéseinek feltárására.

Be kell vallanom, számomra, aki olyan földhözragadt vagyok, mint a sár, e három megközelítés közül Diamond nézőpontja a legszimpatikusabb.

A lenyűgöző műveltségű szerző tudományos ismeretterjesztő műve – Carl Sagan alaposságát, humorát és humanizmusát idézve – mutatja be az emberiség elmúlt párezer évének történetét. Azt, hogy a különböző földrajzi és biológiai adottságok hogyan határozták meg a különböző emberi civilizációk, kultúrák, népek sorsát.
A tudományos, racionális nézőpont néhol ugyan kissé didaktikussá teszi a stílust – az állításokat bizonyítani kell, sokszor korábbi részekre visszautalva –, viszont a hatalmas mennyiségű információhalmaz összességében jól elrendezett, átlátható. Különösen hasznosnak találtam a leegyszerűsített térképeket, és az összefoglaló táblázatokat.

Diamond engem meggyőzött. Próbáltam keresni olyan forrásokat, amelyek forrásainak hitelességét kétségbe vonják, gondolatmeneteinek logikáját vagy következtetéseinek helyességét cáfolják, de ilyet – magyarul – nem találtam.
Művének olvasása közben olyan érzésem volt, mint amikor az evolúcióról szóló igényesebb könyvek (Dawkins, Dennett) kerülnek a kezembe: állandó aha élmény, hogy amit a szerző állít, mennyire kézenfekvő, és az apró részletek mennyire illeszkednek az egész koncepcióba.

Talán egyetlen terület volt, ahol kicsit részletesebb kifejtést, példák, események, bizonyítékok további és alaposabb sorolását hiányoltam: az emberi közösségek szerveződési szintjeinek – csapat, törzs, fejedelemség, állam – bemutatásakor.

Ez a könyv számomra azt bizonyítja, hogy – az evolúciós biológia, az evolúciós pszichológia és az evolúciós nyelvészet után – itt az evolúciós történelem, amely méltó válasznak tűnik egyrészt a sokszor áltudományos posztmodernek nevezett „történetírás”-ra, amely – akarva, akaratlanul – relativizálta a tényeket, és megkérdőjelezte az objektív történettudományt; másrészt a humanista hagyományokat folytatva az egységes – azonos fajhoz tartozó, egyenlő képességekkel rendelkező – emberiség létét bizonyítva határozottan cáfolja a rasszista ideológiák tudományos alapját, és szellemi muníciót adhat mindazoknak, akik az öröklött – vagyoni és szellemi – kiváltságok etikus voltát megkérdőjelezik.

4 hozzászólás
>!
ÁrnyékVirág P
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, akit érdekel a történelem, és annak idején az őrületbe kergette a töritanárját a kérdéseivel: De miért pont ott alakult ki a civilizáció? Miért a lovat háziasították, és nem a zebrát? Miért maradtak egyes ausztáliai civilizációk kőkorszaki szinten napjainkig?
Nem könnyű dologra vállalkozott a szerző – nevezetesen arra, hogy a világtörténelem alakulásának kulcskérdéseire keressen választ multidiszciplináris megközelítéssel. De sikerült neki.
Nem is gondolnánk, hogy mennyi kérdésre kaphatunk választ, ha a történelem megértéséhez a földrajzot, geológiát, mikrobiológiát, sőt, akár a nyelvészetet hívjuk segítségül.
Térkép használata olvasás közben erősen ajánlott.
Kicsit sajnáltam, hogy nem volt több kép és ábra a könyvben, de nem vontam le csillagot ezért. Talán majd egy következő, bővített kiadásban.

8 hozzászólás
>!
Eta IP
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

Miért is mi „nyertünk”? Ez a gondolat már bennem is többször felmerült. Különösen akkor, amikor a mai napig buta idegengyűlölettel, a saját problémák mögül ki nem látó, magába sosem néző, de azért másoknál magát különbnek látó szemlélettel találkozom.
Hát tessék, itt a válasz. És bár tudom, hogy Diamond nem vallásos, de mivel ő is idézte Szent Pált ebben a könyvben, én is hadd tegyek így: „Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4,7)
Nahát. :-)

>!
Video
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

A történelem természettudományosításával utat nyit egy új tudományág felé. Mindenképp ajánlott könyv.

>!
sdani
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

Jó kis könyv. Nem egy könnyű olvasmány, de a terjedelem és a részletesség szükséges, ha megfelelő rálátást kívánunk törénelmünk alakulásának gyökereire.

Negatívumként meg kell említsem, hogy nagyon nem tetszik az író túlzott politikai korrektsége, amit valószínűleg az amerikai fehér emberek bűntudata táplál: kifejti, hogy mennyire hibás az a nézőpont, miszerint a civilizált nyugati ember alsóbbrendűnek tartja a gyűjtögető népeket, majd ugyanilyen béna, mondvacsinált okora hivatkozva azt ecseteli, hogy valójában mi vagyunk kevésbé intelligensek. :-D Amire mondanám, hogy OKé, elhiszem ha mondjuk valami értelmes bizonyítékot hozna, de nem… pont ugyanolyan érveket használ, mint a nyogati „rasszisták”. Emiatt majdnem abbahagytam a könyvet úgy 5o oldalnál, de szerencsére ez csak a bevezetőre jellemző, a könyv nagyobbik részét tárgyilagosnak és tényszerűnek találtam, a következtetéseit pedig logikusnak.

Összeségében nagyon jó könyv.

>!
danlin 
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

Összetett, alapos, szerteágazó munka, szellemes, logikus stílussal előadva. Diamond több tudományág adatait összevetette, több évig dolgozott ezen a könyvön, és ez látszik is, hihetetlen tudásanyagot halmozott össze, és ezeket rendszerbe rendezve, áttekintve érvelve adta vissza. Olyan könyvet alkotott, amit többször szeretnék kézbe venni, beleolvasni egy-egy fejezetébe.

>!
kulcsi
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

Tudjátok, hogy a zebrát miért nem sikerült soha háziasítani? Milyen szerepe játszott az árnyékszék a növények termesztésében? Miért Eurázsiában tértek át először a vadászó-gyűjtögető életmódról az ásóbotos földművelésre? Hogy lehet, hogy Amerika meghódításakor az őslakósok 98%-át elvitte a himlő, míg az európai bevándorlók részben immunisak voltak a betegségre? Mi köze van ehhez a háziállatoknak? Hogy lehet, hogy Pizzaro konkvisztádor 200 emberével legyőzte a 80.000 főből álló inka sereget? Mi a legfontosabb tényező, ami lehetővé tette a mai, nyugati társadalmak világi dominanciáját?
Íme csak néhány kérdés, melyről elmélkedhetünk a könyv olvasása közben. :)

Diamond szerint a földrajzi adottságok miatt alakult úgy, hogy az eurázsiai népek gyorsabban fejlődtek, és ezáltal a világ többi részét is maguk alá gyűrték. Ha egy kicsit is érdekel a történelem, feltétlenül el kell olvasnod!

>!
PetiPapp
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

Természettudományos alapokon nyugvó történelemfelfogás, melynek a funkcionális szempont ad iránytűt? Akár paradigmaváltás is lehet belőle. Lélegzetelállító olvasmány, minden történelemrajongónak kötelező!

>!
Korvusz
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

Diamond érthetően és magával ragadó stílusban végigvezet civilizációnk lényeges állomásain, és közben bizonyítja következtetéseit. Lényeges és mégis szinte egyáltalán nem hangsúlyozott összefüggésekre világít rá. Szerintem zseniális.

>!
balazs
Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák

A mű alapkérdése: miért fejlődött eltérő ütemben az emberi civilizáció a Föld különböző pontjain? A szerző egy természettudós szemüvegén át vizsgálja a történelmet, háborúk és törvénykönyvek helyett a különböző kontinensek háziasítható állatfajait, nemesíthető növényeit , és úgy általában a földrajzi környezetet elemzi. Számomra ez egy teljesen új nézőpont volt, és nagyon logikusnak találom azt a rendszert amivel a szerző a civilizációk születésének körülményeit magyarázza. Elgondolkodtató és élvezetes mű.


Népszerű idézetek

>!
vargarockzsolt P

Himlő, kanyaró, influenza, tífusz, bubópestis és egyéb Európában honos fertőző betegségek döntő szerepet játszottak az európai hódításokban azzal, hogy megtizedelték más földrészek lakóit. Például a spanyolok első, sikertelen támadása után egy himlőjárvány söpört végig az aztékokon is, és megölte Cuitláhuac azték császárt, aki csupán rövid időre követte a trónon Montezumát. Az európaiak által behurcolt kanyaró Amerika-szerte törzsről törzsre terjedt, magukat az európaiakat is megelőzve, és becslések szerint a Kolumbusz előtti amerikai őslakos populáció 95%-át elpusztította, így tűntek el a legnépesebb és legjobban szervezett észak-amerikai bennszülött társadalmak is, a Mississippi-környéki törzsek, még mielőtt az európaiak létrehozták volna első településeiket a Mississippi mentén.

75. oldal

Kapcsolódó szócikkek: betegség
4 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Carl Sagan: Az éden sárkányai
Fritjof Capra: Az élet szövedéke
Ruby Wax: Használati utasítás az emberhez
Carl Sagan: Korok és démonok
Walter B. Gibson: Csodák könyve, avagy vigyázat, csalók!
Hubert Mania: Láncreakció
Paul Strathern: Crick és Watson
Brian Greene: Az elegáns univerzum
James Burke: Kapcsolatok
Barabási Albert-László: Behálózva