Atlas ​anatomiae 1 csillagozás

János Vajda: Atlas anatomiae

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Akadémiai, Budapest, 1989
798 oldal · ISBN: 9630552000

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

faulteto>!
János Vajda: Atlas anatomiae

Merem állítani hogy az egyik legjobb anatómiai atlasz amit valaha láttam, itt kiváló preparátumokon és illusztrációkon keresztül láthatjuk az emberi test részeit.

Minden Leendő Orvosnak és biológusnak ajánlom e könyvet.

Vajda János kitett magáért!


Népszerű idézetek

Szelén>!

Az anatómiai ábrázolás elvei az utóbbi közel négyszázötven évben – Anreas Vesalius „De corporis humani fabrica” c. művének megjelenése óta – nem sokat változtak. Csupán a nyomdai reprodukció lehetőségei, az anatómiai ismeretek fejlődése, a gyakorlati orvoslás követelményei és természetesen a kor művészi igényei (az utóbbiak a XIX. század elejéig jelentősen, később mind kevésbé) hoztak magukkal kisebb, de történelmi perspektívában mégis következetes fejlődést. A klasszikus anatómiai atlasz formája, mérete, anyagválasztásának módja a századforduló idejére megállapodottnak tűnt, és a II. világháború utáni új atlaszok sem tértek el lényegesen a klasszikus modelltől, a különböző szervrendszerek külön fejezetekben való tárgyalásától. Csupán a környéki érrendszer és idegek, valamint néhány erősen specializált érzékszerv esetében változtattak ezen az ábrázolásmódon (kivéve természetesen a határozottan tájanatómiai vagy gyakorlati sebészeti anatómiai műveket).
Az utóbbi 15-20 évben a gyengébb színkontraszttal bíró jelenségek színes fényképezésének és e fényképek nyomdai reprodukciójának fejlődése felvette az anatómiai szituációk és szerkezetek fotografikus ábrázolásának gondolatát. Ezt az ábrázolásmódot már eddig is sikerrel alkalmazták akkor, amikor valamely szerv vagy testüreg felszíne egyszerűen szabaddá tehető. Gyökeresen más a helyzet, ha a bemutatandó részleteket csak preparáció útján lehet láthatóvá tenni. Ez a hagyományos rajzi ábrázolással szemben mind a tetemanyag minőségével, mind a szerző és a technikai munkatársak preparatív képességeivel szemben különleges igényt támaszt. Meggyőződésem, hogy Vajda János kísérlete mindkét követelménynek kiemelkedő módon tesz eleget. Az atlasz szerzője bőségesen él a fotografikus ábrázolási technika ama előnyével, hogy ugyanannak az anatómiai szituációnak valamely fontosabb része külön kinagyítva közelebbről is bemutatható. Részletesen foglalkozik a modern orvoslásban különleges gyakorlati jelentőségű és az anatómia funkciós szemléletének elősegítésére alkalmas anatómiai szituációkkal, anélkül azonban, hogy elveszne az erősen specializált orvosi szakmák igényelte részletekben.

Előszó


Hasonló könyvek címkék alapján

Nagy József (szerk.): Orvosi latin szógyűjtemény
Donáth Tibor: Lexicon anatomiae
Szántó László – Molnár István: A belgyógyászati ügyelet abc-je
Nékám Lajos (szerk.): Corpus Iconum Morborum Cutaneorum
Földváry Miklós István – Szaszovszky Ágnes (szerk.): Graduale Strigoniense
Földváry Miklós István (szerk.): Proprium de Tempore post Epiphaniam (editio ad experimentum)
Nagy Ferenc – Tóth József: Latin nyelvkönyv a gimnáziumok I. osztálya számára
Fehér Bence: Latin nyelvkönyv a nyolcosztályos gimnázium III. osztálya számára
Banó István – Nagy Ferenc – Waczulik Margit: Latin nyelvkönyv
N. Horváth Margit – Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv III.