Színek ​és legendák 0 csillagozás

Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetéhez
Jánó Mihály: Színek és legendák

A szerző maga is a székelyföldi falfestmények jeles kutatója és megmentője, könyvében részletesen taglalja a 19. században indult kutatómunka legfontosabb állomásait, amelyeket olyan nevek fémjeleznek, mint Storno Ferenc, Rómer Flóris, Benkő Károly, Orbán Balázs, Huszka József, Nagy Géza, Nemes Ödön, ifjú Kelemen Lajos. És olyan helységek, mint Csíkmenaság, Sepsibesenyő, Gelence, Homoródszentmárton, Székelydálya, Derzs, Bögöz, Maksa stb.

>!
Pallas-Akadémia / Székely Nemzeti Múzeum, Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy, 2008
304 oldal · ISBN: 9789736652394

Hasonló könyvek címkék alapján

Lakatos-Balla Attila: Ipolyi Arnold püspök hagyatéka Nagyváradon
Jósika Miklós: A nagyszebeni királybíró
Bajor Andor: Abodi Nagy Béla
Kozma Mária: A jóság síró vágya
Banner Zoltán: Márton Árpád
Luffy Katalin (szerk.): Oka ezen írásnak… XVIII. századi erdélyi emlékírók
Pál Emese: Örmény katolikus templomi berendezések Erdélyben
Biró József: Erdélyi kastélyok
Tüdős S. Kinga: Erdélyi védőrendszerek a XV-XVIII. században
Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században