A ​tegnap világa 2 csillagozás

Magyarországi városok a századfordulón írásban és képben
Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
318 oldal · ISBN: 9638185066

Kedvencelte 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 6


Kiemelt értékelések

olvasóbarát P>!
Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa

Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa Magyarországi városok a századfordulón írásban és képben

Tipikusan olyan kötet, amelyet többször kézbe kell venni, lapozgatni, olvasgatni és a képeket nézegetni. Csak korabeli képeket mutat be az album, nincsenek benne a modern kor „zavaró” tényezői, a más korokból származó emberek és autók. A képek és idézetek, korhűek és jellemzőek a korra. Sajnos elég sok település hiányzik, nekem például Tata. 68 település képviseli a választékot, az alábbi elrendezésben: Budapest, Dunántúl, A Duna bal partja, A Tisza jobb partja, Duna-Tisza köze, Maros-Duna köze, Tisza-Maros köze, Erdély.
Azért maradtak ki az albumból települések, mert „a sok-sok átnézett múzeumi gyűjteményben nem akadt – vagy nem volt reprodukálásra alkalmas minőségű- kép a hajdani és a mai Magyarország sok városáról, tájáról, súlyos problémáiról.” Jórészt a jelkép értékű színterek képei maradtak fenn, amelyek fényárban úsznak. Szigorú válogatás érvényesült a szöveges részeknél is: csak korabeli föld- és néprajzi értékű leírások, szociográfiai riportok kerülhettek be, szépirodalom nem képviseli a településeket, a szubjektivitás elkerülése céljából.

Roadway07 I>!
Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa

Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa Magyarországi városok a századfordulón írásban és képben

Oh, hogy mennyi minden változik 100 év alatt! Mivel ennek a kornak megrögzött rajongója vagyok, ezért óriási élvezettel lapoztam végig a könyvet, gyönyörködve a történelmi Magyarország városainak fotóiban. Egyszerűen imádtam, és szinte hihetetlen, hogy párszáz forintért hozzájutottam ehhez a könyvhöz patika állapotban. Örülök, hogy rátaláltam egy magyar krimi lábjegyzetei között erre a csodás könyvre. Mindemellett a könyv korabeli újságcikkeket, városleírásokat hoz a képek mellé, ezzel bemutatva az adott település történetét.


Népszerű idézetek

olvasóbarát P>!

Szeged nevét az egész világon ismerik. Ezt a hírességet drágán fizette meg a város. A Tisza, mely már sokszor nagy károkat okozott Szegednek, 1879 tavaszán átszakította védőgátakat, s néhány óra alatt romhalmazt csinált a virágzó városból. […]
Az elmenekült családok visszatértek a romok közé, s a király biztatásában, az állam támogatásában megerősödött lakosság néhány év alatt új várost teremtett a romokon, világvároshoz méltó széles és pompás utcákat és körutakat vont a városon keresztül, s modern palotákat emelt a roskadozó régi házak helyén.
(Magyarország, 1909. 100. oldal)

206. oldal

Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa Magyarországi városok a századfordulón írásban és képben

olvasóbarát P>!

A történeti nevezetességű városnak – hol egykor a Thökölyek, Rákócziak, Lórántffyak, Zrínyiek oly gyakran és örömest tartózkodtak – régi hatalmát, fényét ma már csak romok hirdetik. Körfalai ugyan -bár erősen romladozva – még állanak, meglévő hét bástyája közül öt meglehetősen épségben van, sáncai, előfalai is, valamint a főtéren a XV – XVI. századból való házai, ősrégi főtemploma, remek reneszánsz-gót stílű városháza nagyjából még most is egyik középkori város festői képét mutatják.
[…]
(Vasárnapi Újság 1901. 557. oldal)
Bártfa

164. oldal

Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa Magyarországi városok a századfordulón írásban és képben

olvasóbarát P>!

Rögtön megfogott a fotográfiák tárgyszerű, a szövegek meseszerű varázsa. Szinte érezhetően megérintett, megsimogatott a múlt. Azt hiszem, olvasótársaim sem lesznek másképpen vele: őket is, a fényre, a képre, a múlt világának üzenetére érzékenyeket is alkalmasint hasonló varázs keríti hatalmába.

Fény-képek Magyarország városairól
Hanák Péter

5. oldal

Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa Magyarországi városok a századfordulón írásban és képben

Roadway07 I>!

Ahol a nagy magyar Alföld rónasága a Sajó-völgy hullámos halmaitól határolva végső gyűrűzetét tolja a Bükk előhegyei felé: fekszik a Szinva-patak két oldalán – részben halmokra települve – Miskolc városa.
Alsó, vagyis keleti része – a Szinva-völgynek a Sajó völgyében való kitorkolásában – lapályos; a város közepe nem férvén el a szűkre szorult Szinva-völgyben – részben az Avas, Tetemvár, Bábonyibérc és Bedegvölgy partos lejtőin foglal helyet, míg nyugati része az újból kiszélesedő Szinva-völgy fennsíkján terjeszkedik.

150. oldal

Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: A tegnap világa Magyarországi városok a századfordulón írásban és képben


Hasonló könyvek címkék alapján

Branczik Márta – Demeter Zsuzsanna: Budapesti építkezések állomásai
Legát Tibor – Sándor Dávid (szerk.): Elfelejtett Budapest / Forgotten Budapest
Mosberger József – Nagy Benedek (szerk.): Egy szobor születése
Raj Tamás: Budapest – A Dohány utcai zsinagóga
Szablyár Péter: Toronymagasan
Kárpáti János: Az egri vár „titkos” föld alatti világa
Szigetvári György: Mai séta a régi Kaposváron
Gerő László: Magyar városképek
Horváth M. Ferenc (szerk.): Vác
Czellár Katalin: Sopron