Jakab András (szerk.) · Urbán László (szerk.)

Hegymenet 11 csillagozás

Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon
Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet

„Megvan, ​és itt olvasható a bizonyíték arra, hogy a magyar elit képes szembenézni az ország problémáival, sőt kiutakat is képes megjelölni. Ez a kötet tematikáját tekintve igen nyomasztó is lehetett volna – ehelyett számomra az utóbbi idők leglelkesítőbb olvasmánya lett: a középgeneráció üzenete a magyar fiataloknak arról, hogy érdemes itthon maradni. Egy társadalomtudományi hátterű vízió az ország helyzetéről és jövőjéről, amely a közvéleménynek és a döntéshozóknak is igen hasznos lehet.”

Chikán Attila, közgazdász, akadémikus

„Magyarország mai helyzetében fontos az állapotfelmérés és önképünk tisztázása. A tudomány megteszi a magáét, ez a stílusában és megközelítésmódjában is sokszínű kötet viszont inkább a nagyközönségnek szól, s a közérdekű kérdések széles körét öleli föl a népesedéstől a bankrendszerig, az oktatástól a külpolitikáig és így tovább. Az ország sorsát meghatározó súlyos kérdések megértéséhez és megoldásához akarnak segítséget nyújtani a… (tovább)

>!
Osiris, Budapest, 2017
468 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632762869

Enciklopédia 1


Most olvassa 9

Várólistára tette 24

Kívánságlistára tette 19


Kiemelt értékelések

Kuszma>!
Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

Minden további nélkül adhatnék csillagos ötöst, figyelembe véve, hogy a könyv maga egy esemény: talán a legátfogóbb, legszakmaibb tanulmánykötet, ami a NER szépséghibáit veszi górcső alá az alig észrevehető mitesszerektől egészen a nyilvánvaló sántaságig. De adhatnék jóval kevesebb csillagot is, mert (mint minden tanulmánykötetben) itt is megférnek egymás mellett fantasztikus és feledhető darabok – Tölgyessy, Orbán Krisztián és Lantos Gabriella írásait* például szent lelkesültséggel olvastam, más tételek viszont meglehetősen sótlannak tűntek. És hát nyilván nem is mindegyik téma érdekelt egyformán – a bürokrácia adminisztratív költségeinek csökkentéséről például bizonyosan muszáj beszélni egy teljességre törekvő tanulmánykötetben, de mit csináljak, engem nem hozott lázba. Ugyanakkor – Isten látja lelkem! – azért csak átrágtam magam azon is, ami amúgy teljesen észszerűtlen stratégia egy effajta munka esetében. Ezt a könyvet ugyanis simán fe kell rakni a polcra, és ha valamit nem értünk a napi politikai eseményekből, elő kell venni, és a hozzá kapcsolódó szöveget el kell olvasni, hátha tisztább lesz a kép.

Két dolog még ajkaimra kívánkozik a könyv kapcsán:
1.) Ez a kötet megjelenése idején a sikerlistákon is eltöltött pár hetet, ami, ha figyelembe vesszük szakszöveg voltát, egészen hihetetlen dolog. Nem mondhatjuk tehát, hogy ne lett volna feltűnő jelenség. Ugyanakkor a kötet 23 tanulmányából egyre sem érkezett az érintettek – a kormányoldal – felől érdemi reakció, holott célja éppen az volt, hogy vitát kezdeményezzen. Ha erről az oldalról nézzük, tragikus, hogy a szerzők írásaikat mintha egy kútba dobálták volna bele. De pont ez a kötet egyik fő tanulsága. Mert ez a 23 tanulmány a NER 23 hibájára, hiányosságára vagy fejlesztendő aspektusára mutat rá, de van egy 24. hiba is, mind közül a legnagyobb, amire a kötet utóélete világít rá: hogy a NER -t marhára nem érdeklik a saját hibái.
2.) A kötet megjelenését némi botrány kísérte: az Akadémia ugyanis nem vett részt a kötet finanszírozásában (a kötet szerkesztői szerint a politikai légkörre hivatkozva), aminek következtében az Osiris (köszönjük, Gyurgyák János!) volt kénytelen kiadni azt. (Ennek fényében külön öröm, hogy valószínűleg a Hegymenet volt az Osiris utóbbi 10 évének legjobban fogyó könyve, ami nyilván nagy elégedettséggel töltötte el a cég pénzügyeseit.) Ugyanakkor az egyik legnagyobb meglepetésem éppen az volt, hogy a kötet legalább kétharmada feltűnően kerüli (amennyire lehet, persze) a probléma felvázolása során a politikai áthallásokat – egyszerűen körülír egy hibát, és javasatot tesz a hiba orvoslására. És ezt egy intézmény olyan dolognak érzékeli, amit egy adott politikai rendszerben kockázatos volna támogatni. Amiről nekem meg az jut eszembe, hogy a diktatúra nem akkor kezdődik, amikor a vezető lecsukatja az első renitens állampolgárt – hanem amikor az intézmények megpróbálják önként kitalálni, mire gondol a vezér, hogyan okozhatnának neki örömet, vagy hogyan törölhetnék le homlokáról a bút.

Amúgy meg ezúton kívánnék mindenkinek boldog március 15-ét! Remélem, mindenki kirakta éjjelre a csizmácskáját az ablakba, hogy Petőfi bácsinak legyen mibe tenni az ajándékot. Vagy a virgácsot, persze.

* Orbán és Lantos szövegei megjelentek már a kötet előtt mintegy ízelítőként a neten: https://moly.hu/linkek/59037 ill. https://moly.hu/linkek/66537 és https://moly.hu/linkek/66538, Tölgyessy szövegét nem találtam meg.

83 hozzászólás
sarruken>!
Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

Mindenkinek el kellene olvasnia, akit erdekel, hogy merre tart Magyarország. De olyannyira kevesen teszik, hogy par honapja 500 forintra leakciozva lattam :(


Népszerű idézetek

Kuszma>!

ERZSIKE NÉNI UTAZZON 30 KILOMÉTERT VAGY TÓTH DOKTOR 1300-AT?

A címben leírt dilemma valóságos és a válasz megkerülhetetlen. Az egészségügy ma egy olyan, a szocializmusból örökölt csődtömeg, amellyel akkor is kell kezdeni valamit, ha ehhez pillanatnyilag senkinek sincs bátorsága. Ezért a változatlanság is válasz a fenti kérdésre, méghozzá az évtizedek óta hallott válasz: Erzsike néni csak ne utazzon sehova, kapja meg helyben az ismert doktortól a megszokott ellátást. Sajnos azonban ez ma már nem lehetséges, mert pont e változatlanság miatt Tóth doktor már nem rendel Erzsike néni lakhelyén, sőt már Budapesten sem rendel, hanem Hannoverben dolgozik. És senki más sem akar ott dolgozni, ahol Erzsike néni lakik, mert ott lerobbant a kis kórház, nincs benne műszer, még egy köszönni hajlandó ápolónő sincs, mert ő meg Brightonban van.
Tehát a változatlanság maga a változás, a megállíthatatlan erózió.

401. oldal, Lantos Gabriella: Erzsike néni utazzon 30 kilométert vagy Tóth doktor 1300-at?

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

1 hozzászólás
Kuszma>!

Az ellenőrizhető tényállások és az ezekre épülő racionális okfejtés tette lehetővé, hogy létezzen egybefüggő polgári nyilvánosság. Az észszerű érvelés játékszabályainak elfogadása teremtette meg a kölcsönös kommunikáció előfeltételeit. Ennek metódusait tiszteletben tartva lehetséges egyáltalán a nagyon különböző gondolkodású állampolgárok között is a politikai véleménycsere. A ráció használata ennyiben olyan volt, mint a gazdaságban a pénz. Kicserélhetővé tette az igencsak ütköző gondolatokat. Ha viszont a nyilvánosságban inkább érzelemteli minősítések hangzanak el, akkor azokra csupán hasonlóképpen lehet reagálni. A kölcsönös érzelemnyilvánítások egyszerűen megölik az egységes kommunikációs teret. Általuk a véleménycsere a hasonlókat gondoló emberek csoportjaira szűkül. Befelé érvényes gondolatokat megfogalmazó, kívülről viszont alig követhető fekete lyukakban folyik a diszkusszió. Ez pedig a legbiztosabb út a nyilvánosság egészének általános elbutulásához.

20. oldal, Tölgyessy Péter: Kompország reményei

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

8 hozzászólás
Kuszma>!

A modernizációs igény felmerülése, a modernizációs programok megfogalmazása, majd a sikertelen vagy felemás modernizációk végigkísérték Magyarország elmúlt másfél évszázadának történetét. Ezeknek az elvetélt vagy csak részlegesen sikeres felzárkózásoknak az eredménye a duális társadalmi és gazdasági szerkezet kialakulása és rögzülése, a hagyományos, elmaradott, és az új, korszerű szinte kapcsolatok nélküli egymás mellett élése. És az ebből adódó rossz gazdasági teljesítmény és a gyenge lábakon álló demokrácia. A felemás módon modernizálódott országban a mindenkori politika gátlástalanul kihasználta a két pólus ellentétét. A felszínen ez népi-urbánus ellentétként, a haza vagy haladás ellentéteként jelent meg. A nemzeti értékek védelmét ígérő politikai irányzatok erre hivatkozással verték és verik vissza a modernizációs kísérleteket és konzerválják (vagy egyenesen újraépítik) a hierarchikus társadalmi és az elavult gazdasági szerkezetet.

259-260. oldal, Mellár Tamás: Nincsenek bombabiztos receptek

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

2 hozzászólás
Kuszma>!

Egyes nézetek szerint a populista politikusok az ügyeket és problémákat jellemzően nem megoldják, csak cserélgetik. Egy jó költségvetési rendszer abban segít, hogy a problémákat minél jobban megoldjuk. Talán ezért sem szeretik a populista politikusok a jó költségvetési rendszereket.

267. oldal, Romhányi Balázs: A köztársaság vagy a bolondok hajója,

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

Kuszma>!

A sokkot, amely 2009-ben a fent említett értékvizsgálatunk nyomán az érdeklődő közéleti szereplőket érte, nem az okozta, hogy másoktól nagyon eltérőek volnánk, hanem épp ellenkezőleg: az, hogy pont olyanok vagyunk, mint a környezetünk. Csak hát nem ott vagyunk, ahova képzeljük magunkat (mondjuk Németalföldön), hanem ott, ahova születtünk (a Balkántól csak kicsit északra, Csehországtól és Szlovéniától keletre, Ukrajnának meg éppen a szomszédságában…). Tulajdonképpen az elitünkön belül is az tesz különbséget, hogy mindezt a kellemetlen tényt 1. afféle diszkomfortélményként élik-e meg és hazájukat reformokra érett és érdemes helyként fogják fel, esetleg 2. azon keseregnek, hogy „máshova kellett volna születni”, netán el is mennek, vagy 3. úgy ítélik meg, hogy „beleállnak”, élnek a lehetőséggel, és annak ideológusaként vagy a lokális politikai konstelláció szószólójaként lépnek fel.

43. oldal, Tóth István György: Turánbánya?

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

2 hozzászólás
apple_pie>!

Az ókori görög városállamok hatalmi szerkezeteit osztályozva már Arisztotelész pontosan érzékelte: a demokrácia törékeny berendezkedés. Könnyen fordulhat vezetői hatalmi ambícióit követve önmaga alapjai ellen. Az egzisztenciájukban bizonytalan emberek döntései értelmi alapon egyszerűen manipulálhatók. Autonóm akaratú, szerteágazó társadalmi középrétegek nélkül nehezen elképzelhető az általános népuralom kiegyensúlyozott létezése. Most pedig éppen a jövőjében bizakodó társadalmi közép ingott meg. 1945 után a világháború és a nagy gazdasági világválság bizonytalanságából felemelkedő Nyugat jóléti államaiban néhány évtized alatt az emberek háromnegyede emelkedhetett ki a történelmi proletárlét szegénységéből. Jelenleg viszont a folyamatos gyarapodás lehetősége helyett a képzetlenebb alsó középosztály hatalmas csoportjai ragadhatnak meg szüleik már elért életnívója alatt.

17. oldal; Tölgyessy Péter: Kompország reményei

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

apple_pie>!

Az ellenőrizhető tényállítások és az ezekre építő racionális okfejtés tette lehetővé, hogy létezzen egybefüggő polgári nyilvánosság. Az észszerű érvelés játékszabályainak elfogadása teremtette meg a kölcsönös kommunikáció előfeltételeit. Ennek metódusait tiszteletben tartva lehetséges egyáltalán a nagyon különböző gondolkodású állampolgárok között is a politikai véleménycsere. A ráció használata ennyiben olyan volt, mint a gazdaságban a pénz. Kicserélhetővé tette az igencsak ütköző gondolatokat. Ha viszont a nyilvánosságban inkább érzelemteli minősítések hangzanak el, akkor azokra csupán hasonlóképpen lehet reagálni. A kölcsönös érzelemnyilvánítások egyszerűen megölik az egységes kommunikációs teret. Általuk a véleménycsere a hasonlókat gondoló emberek csoportjaira szűkül. Befelé érvényes gondolatokat megfogalmazó, kívülről viszont alig követhető fekete lyukakban folyik a diszkusszió. Ez pedig a legbiztosabb út a nyilvánosság egészének általános elbutulásához. Racionális érvelés már csak az egyébként is hasonló álláspontok megvitatásakor létezhet. Az eltérő vélekedések viszont egymás között már inkább az erő nyelvén, mind durvább állításokkal érintkeznek. Kölcsönös indulatnyilvánításokkal váltják fel az okadatolt argumentációt. Az egyéni okosság és a meggyőző kifejező erő mindjobban a másik tábor vélekedéseit szétzúzni kívánó minősítésekbe fordul. Az egyes fekete lyukakon belül az látszik a legbátrabbnak, aki a legkeményebben beszél a nem annyira megértendő, mint inkább legyűrendő külvilágról. A nyilvánosság alapvetően demokratikus hozzáférhetősége ezzel igencsak messzire vitt a vitatkozó demokráciák kommunikációs ideáljától. Ezzel jelentősen hozzájárult a parlamentális berendezkedések mostani egyensúlyvesztéséhez.

20-21. oldal; Tölgyessy Péter: Kompország reményei

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

apple_pie>!

Szilárd, középre tartó politikai váltógazdaságok a centrumországokon kívül tartósan alig léteznek. Az országok többségében jobbára egyközpontú hatalmi szerkezetek elnyomó és manipulatív gépezetei tartják fenn az államot egybetartó elemi rendet. Az eredetileg hazájuk nyugatos átalakítását képzelő „ifjútörök” mozgalmak országuk periférikus helyzetének valóságába ütközve gyakran fordulnak keleties parancsuralomba. Ezek olykor a világpiacra nyitott céltudatos modernizációs diktatúrák, de erős belső kontrollhatalmak híján gyakrabban inkább mégis korrupt zsarnokságok, amelyek hatalmi eszközeikkel is megerősítik a társadalom szélsőséges polarizáltságát és az általános szegénység fennmaradását. Ha már a társadalom többsége számára nem lehetséges a gazdasági felemelkedés, a berendezkedő hatalmi elit önmaga és az ország legfelső tizenöt százaléka számára mégiscsak elérhetővé teszi a sikeres országok fogyasztási nívóját. Időnként a népesség aktívabb hányadát is részelteti hatalmi újraelosztása előnyeiből, viszont a nemzeti közösség többségét jelentő igazi szegényeket módszeresen megtartja elesettségükben.

22. oldal; Tölgyessy Péter: Kompország reményei

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

apple_pie>!

A volt Szovjetunió utódállamainak többségében a társadalom elemi rendjét végül a nyugatos pluralizmust tagadó autoriter rezsimek állították helyre. Irányított kapitalizmusukkal államosították és ezzel rendszerük részévé tették az országukban megszüntethetetlennek látszó korrupciót, megzabolázták a gazdaság korábban nagyra nőtt hatalmasságait. A hosszú ideje sikertelen társadalmaknak erőteljes nemzeti mítoszokat, bűnbakokat és hatásos ellenségképet adtak. Megállították a gazdasági romlást, a politikai fordulat éveihez képest kiszámíthatóbbá tették az emberek életét. A zavaros idők káosza után megkísérelték a főhatalom eszközeivel felülről integrált társadalom otthonosságának helyreállítását. Mindezzel összes belső ellentétük ellenére messze elfogadottabbak és főleg stabilabbak, mint a térségükben rövid életű versengő plurális demokráciák voltak.

14. oldal; Tölgyessy Péter: Kompország reményei

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon

apple_pie>!

Az internet világa egyszerre a hétköznapi gondolkodás győzelmét hozta vissza a Nyugatnak a felvilágosodás kora óta erőteljes valóság- és ténytisztelete fölött. Az észszerű okfejtés elveszítette korábbi eredendő tekintélyét. A legszélesebb közönség jelentékeny hányada számára nem a valóságos történés számít ténybeli igazságnak, hanem inkább az, ami egybevág előzetes beállítódásaival. Bármilyen állítás remélheti tényként való tömeges elfogadását, amennyiben egy nagyobb közösség számára elhihető. Ezzel a tényleges történések és az általánosító előítéletek egymással elvileg össze nem egyeztethetó megállapításai egyetlen mozgósító erejű, érzelemteli ítéletté keveredhetnek. Ezek durván moderálatlan kimondása a leghatékonyabb módja az alapvetően egyetértő közegben a helyeslés elnyerésének.
     A korábbi piaci polgári racionalitáselvárás a demokratizálódott új kommunikációs térben elveszítette korábbi uralkodó szerepét. A globális kapitalizmus igazságai egyébként is sokak számára elviselhetetlenek. Így azután a politikai siker minden eddiginél inkább múlik a mediánszavazók elfogultságainak intuitív felhasználásán. A politikai felemelkedés leggyorsabb útjának nem a régi racionalitásigény kielégítése, hanem az állampolgári hitek és remények mozgósítása látszik. Ezzel a vágyakhoz kötött hihető hazugság inkább számít tömegesen elfogadott igazságnak, mint a nem kedvelt tényleges valóság.

20. oldal; Tölgyessy Péter: Kompország reményei

Jakab András – Urbán László (szerk.): Hegymenet Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon


Hasonló könyvek címkék alapján

Domokos Endre János: Iránytű I.
Barcsi Tamás – Szabó Gábor (szerk.): 68 kísértése
György Péter – Turai Hedvig (szerk.): A művészet katonái
Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék
Gazsó L. Ferenc – Zelei Miklós: Őrjítő mandragóra
Bódy Gábor: Végtelen kép
Sándor Tibor: Őrségváltás
A. Gergely András (szerk.): 19. századi magyar történelem 1790–1918
Bayer Zsolt: Hol a pofátlanság határa? II.
Reményi Péter (szerk.): Állam- és nemzetépítés a Nyugat-Balkánon