Emlékállítás ​és emlékezési gyakorlat 0 csillagozás

A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron
Jakab Albert Zsolt: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat

„A ​20. század közepétől fokozatosan bontakozott ki az az antropológiai irányzat, amely rendre a figyelem középpontjába állította a folyó időhöz, a múlthoz és a múlt reprezentációjához, a történelemhez való viszonyulás típusait, az időtartamokat, a korszakok retorikáját, a történetiség rendjeit. Ezzel egyidőben erősödött fel az emlékezet, valamint az emlékezés rituális kereteinek, az emlékező embernek a vizsgálata. Jakab Albert Zsolt erre alapozta Kolozsvár és a város társadalmának kutatását, amikor a különböző forrásokból összegyűjtötte a város terében elhelyezett feliratok, emléktáblák és szobrok szövegét, rekonstruálta az emlékállítás rítusát, az emlékjelek életpályáját. Több mint fél évezred közel 800 emlékállításának adatait.

A szerző szándéka világos és jelentős. Egyetlen forrástípust használva azt követi nyomon, hogy a 15. század közepétől Kolozsváron hogyan statuálódik és alakul szociális cselekvéssé az emlékezés, milyen tartalmak megörökítésére és elevenen… (tovább)

>!
320 oldal · ISBN: 9789738439641

Hasonló könyvek címkék alapján

Tompa Andrea: Fejtől s lábtól
Kántor Lajos (szerk.): Kulcsok Kolozsvárhoz
Zágoni Balázs: Kolozsvár
Magyari Tivadar: A ragasztott ház
Liviu Stoica – Gheorghe Stoica – Gabriela Popa: Castele şi cetăţi din Transilvania: judeţul Cluj / Erdélyi kastélyok és várak: Kolozs megye
Katona Éva (szerk.): 111 vers Kolozsvárról
Kántor Lajos: Fellegek a város felett
István Lajos: Korond és környéke
Balázs Lajos: Amikor az ember nincs es ezen a világon