Iulius ​Caesar feljegyzései 4 csillagozás

A gall háborúról / A polgárháborúról
Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései

A ​gall háborúról és a polgárháborúról készült Feljegyzések szerzője, Caius Iulius Caesar a világtörténelem egyik legizgalmasabb és legellentmondásosabb egyénisége. Róma történetének fordulópontján kortársait megelőző politikai éleslátással felismerte az államformaváltás elkerülhetetlenségét – de nem számolt azzal, hogy a hagyományos köztársasági rend díszleteinek átformálása sérti az ősi római szabadság-illúziót. Ezért a figyelmetlenségéért sújtott le rá a huszonhárom tőrdöfés, és ezért maradt zseniális tervének megvalósítása a tehetségtelenebb utódra – Augustusra.

A Feljegyzések, a memoár-irodalomnak ez az évezredeken át utánzott mintaképe Caesar galliai hadjáratának és Cn. Pompeius ellen vívott küzdelmének hűvösen tárgyilagos naplója. „Caesarnak az a képessége, hogy könnyűszerrel tudott győzni, felismerhető írásmódján is” – írta róla Herder. Valóban, a Feljegyzések nem összekapkodott hadijelentések gyűjteménye, hanem művészi igényességgel, könnyed egyszerűséggel… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Bibliotheca Classica

>!
Magyar Helikon, Budapest, 1974
446 oldal · ISBN: 9632071123 · Fordította: Szepessy Tibor, Ürögdi György
>!
Magyar Helikon, Budapest, 1974
446 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632071042 · Fordította: Szepessy Tibor, Ürögdi György

Enciklopédia 35

Szereplők népszerűség szerint

Julius Caesar · Pompeius · Quintus Tullius Cicero


Kedvencelte 1

Most olvassa 3

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

>!
Katherine_Grey
Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

„És ekkor Caesar helyesen döntött. Merészen és bátran cselekedett, így győzelmet aratott” – írja – Caesar… Különös helyzet, amikor valaki megírja a saját diadalait, de egyes szám harmadik személyű látszólagos objektivitással… Még ha tudom is, hogy valójában jelentős részeket nem a nagy politikus fogalmazott, mégis, valahogyan ő a szerzője számomra minden sornak. Különös találkozás valakivel, akit 2055 éve meggyilkoltak..

2 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
Sli SP

Ha nem alakul minden kedvezően, a szerencsét iparkodással kell előmozdítani.

355. oldal, Feljegyzések a polgárháborúról - Harmadik könyv (Magyar Helikon, 1974)

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

Kapcsolódó szócikkek: Julius Caesar · szerencse
4 hozzászólás
>!
Sli SP

(…) általános emberi tulajdonság, hogy szívesen elhisszük, amire vágyunk.

71. oldal, Feljegyzések a gall háborúról - Harmadik könyv (Magyar Helikon, 1974)

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

Kapcsolódó szócikkek: emberi természet
1 hozzászólás
>!
Sli SP

A druidák általában nem mennek háborúba, és nem fizetnek adót; honfitársaiktól eltérően, fel vannak mentve a katonáskodás és egyéb kötelezettségek alól. A nagy kiváltságok csábítására sokan önként szegődnek el a druidákhoz tanítványnak, másokat szüleik és rokonaik küldenek hozzájuk. Állítólag tekintélyes számú verset kell megtanulniuk kívülről, s ezért jó néhányan húsz éven keresztül folytatják tanulmányaikat. A tananyag írásba foglalását bűnnek tekintik, míg minden más dologban, például a magán- és közszámadásoknál a görög nyelvet alkalmazzák. Ezt a szokást szerintem két okból honosították meg: nem akarták, hogy tanításuk a nép között is elterjedjen, s hogy a tanulók írott szövegek birtokában elhanyagolják emlékezőtehetségüket; mert csaknem általános jelenség, hogy az írásra hagyatkozásnak tanulásnál az emlékezet és a szorgalom látja kárát. Tanításuk fő tétele az, hogy a lélek nem pusztul el, hanem a halál után egyik emberből a másikba költözik, s ez a tanítás – hittel vallják – a bátorság leghatásosabb serkentője: megszünteti a halálfélelmet.

138-139. oldal, Feljegyzések a gall háborúról - Hatodik könyv (Magyar Helikon, 1974)

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

Kapcsolódó szócikkek: druida · emlékezet · gallok · halálfélelem · lélekvándorlás · tanítás · tanulás
>!
Sli SP

Caesar előbb a maga paripáját vezettette el, majd a tisztjeiét is, hogy valamennyien egyenlő részt vállaljanak a csata veszélyeiből, és a menekülésnek még a reményét is elvegye; aztán övéit buzdítva jelt adott az ütközet megkezdésére.

21. oldal, Feljegyzések a gall háborúról - Első könyv (Magyar Helikon, 1974)

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

Kapcsolódó szócikkek: csata · Julius Caesar · · menekülés
1 hozzászólás
>!
Sli SP

Caesar tudta, mennyire elnéző embernek ismeri mindenki, tehát nem kellett attól tartania, hogy az esetleges szigorúbb büntetésből kegyetlen természetére következtetnének.

235. oldal, Feljegyzések a gall háborúról - Nyolcadik könyv (Magyar Helikon, 1974)

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

Kapcsolódó szócikkek: Julius Caesar
>!
Sli SP

Az egyes törzsek számára az a legnagyobb dicsőség, ha a körülöttük elterülő vidéket széles sávon ember nem lakta pusztasággá változtatják. Szerintük a vitézség legbiztosabb jele, hogy a földjükről elűzött szomszédos törzsek más vidékre vándorolnak, s a közelükben senki nem mer lakni (…)

142. oldal, Feljegyzések a gall háborúról - Hatodik könyv (Magyar Helikon, 1974)

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

Kapcsolódó szócikkek: germánok
>!
Sli SP

A legnagyobb dicsőséget az aratja övéi között, aki leghosszabb ideig megtartóztatja magát a szerelemtől, mert úgy vélik, hogy ezáltal az ember magasabbra nő, erősebb és inasabb lesz; azt viszont a legszégyenletesebb dolgok közé sorolják, ha valakinek húszéves kora előtt dolga volt nővel (…)

141. oldal, Feljegyzések a gall háborúról - Hatodik könyv (Magyar Helikon, 1974)

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

Kapcsolódó szócikkek: germánok
>!
Sli SP

A temetések a gallok műveltségi színvonalához képest pompásak és költségesek: amiről feltételezik, hogy a halottnak életében kedves volt, azt mind a máglyára hordják, így az állatait is, sőt, az igazán nagyszabású temetéseken nem is olyan régen még legkedveltebb szolgáikat és clienseiket is a halottal együtt égették el.

141. oldal, Feljegyzések a gall háborúról - Hatodik könyv (Magyar Helikon, 1974)

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

Kapcsolódó szócikkek: gallok · halott · temetés
>!
Sli SP

A nősülő férfiak számba veszik vagyonukat, s egy részét, mely értékben megfelel a feleségüktől hozományként kapott pénzösszegnek, a hozományhoz csapják. Ezt a pénzösszeget közösen kezelik, a belőle folyó hasznot félrerakják, aztán az özvegyen maradó fél az évek folyamán felgyűlt haszonnal együtt mindkettőjük részét megkapja.

140. oldal, Feljegyzések a gall háborúról - Hatodik könyv (Magyar Helikon, 1974)

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

Kapcsolódó szócikkek: gallok · házasság · pénz
>!
Sli SP

Követeket kell Pompeiushoz küldeni, hogy a békéről tárgyaljanak, és őt az sem riasztja el, amit Pompeius nemrég a senatusban mondott: aki máshoz követet küld, az elismeri a másik fensőbbségét, és elárulja a maga félelmét. Ez gyenge és alacsony gondolkodásra vall. Ő azonban, ahogy tetteivel igyekezett másokat felülmúlni, ugyanúgy akar kiemelkedni igazsággal és méltányossággal.

263. oldal, Feljegyzések a polgárháborúról - Első könyv (Magyar Helikon, 1974)

Iulius Caesar: Iulius Caesar feljegyzései A gall háborúról / A polgárháborúról

Kapcsolódó szócikkek: Julius Caesar · Pompeius

Hasonló könyvek címkék alapján

Julius Caesar: A gall háború
Gaius Suetonius Tranquillus: Suetonius összes művei
Gaius Suetonius Tranquillus: A Caesarok élete
Marcus Tullius Cicero: Marcus Tullius Cicero válogatott művei
Caius Sallustius Crispus: C. Sallustius Crispus összes művei
M. Terentius Varro: A mezőgazdaságról
Marcus Tullius Cicero: Philippicák Marcus Antonius ellen
Marcus Tullius Cicero: Cicero összes retorikaelméleti művei
Marcus Tullius Cicero: Négy védőbeszéd
Marcus Tullius Cicero: Cicero Catilina elleni első beszéde