A ​számvetés megokolása / Az igázás szövétneke 5 csillagozás

Szánkhja-káriká / Jóga-szútra
Ísvarakrisna – Patandzsali: A számvetés megokolása / Az igázás szövétneke Ísvarakrisna – Patandzsali: A számvetés megokolása / Az igázás szövétneke

A számvetés és az igázás legbenső természetünk feltárását és uralmát jelenti. Ennek elhatározása akkor születik meg bennünk, ha már magunk mögött hagytuk a filozófiákat és a hétköznapi vallásosságot, ha szembe merünk nézni ama egyedüli és magasztos feladatunkkal, amit az Ember megismerésének neveznek.

>!
108 oldal · ISBN: 9630447711 · Fordította: Farkas Attila Márton, Tenigl-Takács László

Enciklopédia 3


Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 10


Kiemelt értékelések

Timár_Krisztina I>!
Ísvarakrisna – Patandzsali: A számvetés megokolása / Az igázás szövétneke

Azért szeretek klasszikus filozófiákat olvasni, mert sok későbbi mű előzményeit megtalálhatom bennük, ezáltal a későbbiek könnyebben érthetővé válnak. Ezt a könyvet is ebből a célból vettem elő. Mindkét művet, amelyek ebben a kötetben jelentek meg magyarul, Hamvas Béla ajánlja „A száz könyv” című művében.

Valószínűleg nem erre a fordításra gondolt.

Itt megtudhatjátok, hogy miért:
https://gyujtogeto-alkoto.blog.hu/2020/03/20/isvarakris…

3 hozzászólás
bratan P>!
Ísvarakrisna – Patandzsali: A számvetés megokolása / Az igázás szövétneke

Az ind tradíció két alapszövege – ezért nem csillagozom őket. (Szakrális szöveg.)

Mind a két szövegnél érdekesség, hogy szanszkrit jelölések nélkül, csupán magyarul próbálták visszaadni a szöveget. Hogy ez mennyire jó vagy rossz, azt mindenki ítélje meg maga, én a magam részéről inkább pozitívumnak tartottam most azt, hogy nem kell 60 karakteres szanszkrit kifejezéseken is átvergődnöm.

Ísvarakrisna szövege nagyon durva. Szerintem első olvasatra érthetetlen. Úgy saccolom, ha van időm a „molyolásra”, akkor nekem 1-2 évembe fog kerülni, míg ezt feldolgozom. Pedig valószínűleg ez a mű a legjobb kulcs ennek a darsanának/ortodox rendszernek a megismeréséhez. Remélem Ruzsa Ferenc szánkhja filozófiáról szóló műve segíteni fog.

Patandzsali Jóga-szútrája meg kötelező olvasmány lenne mindenkinek, aki használni akarja a „jóga” szót. Szerintem azok, akik – úgymond – jógáznak, és értő módon elolvasnák ezt a szöveget, a továbbiakban nem hívnák jógának azokat a nyújtó gyakorlatokat, amiket tornaként végeznek. Ugyanis az a fajta törekvő, önmegsemmisítő igázás (= jóga!) abszolúte nem fér össze a mai nyugatos individualizmusunkkal. Maga a szöveg épp annak a mélyen értésébe visz be, hogy miről szól a jóga. Nem légző és nyújtó gyakorlatok leírása, hanem az ind tradíció alapelemeinek a megismerését célzó mű.

Chöpp P>!
Ísvarakrisna – Patandzsali: A számvetés megokolása / Az igázás szövétneke

Úgy vagyok ezzel, mint az egyszeri lány: Olvastam is, meg nem is – igazából nagyon tagoltan és nagyon lassan, óvatosan közelítgetve –, értettem is, meg nem is, szerettem is, meg nem is – lásd a második tényálladékot. Szóval nem volt egyszerű. Át is küldtem nyomban jógaoktatómnak, mondván, Ő minden bizonnyal okosabb e témában, és többet is fog belőle érteni, mint jómagam. Meglátjuk. Vagy nem. Talán a második része kicsikét könnyebben érthető volt, vagy csak hozzáidomultam az olvasása közben.
Kezdők talán kissé egyszerűbb szövegekkel próbálkozzanak. (Ez rám is vonatkozott természetesen.)

tengshilun I>!
Ísvarakrisna – Patandzsali: A számvetés megokolása / Az igázás szövétneke

Alapművek, nem vitás. Már annak, aki érdekelt a keleti filozófiákban. A mai trendi jógák, önjelölt, ócska guruk, ügyes szemfényvesztők; álspirituális megélhetési mesterek korában ugyanazt a szerepet tölti be, mint megírásakor: mutatni az utat, az igázás útját, ha már minden más út illúzió, hagymáz.
S aki hívő keresztény, az se tegyen le róla, hogy elolvassa, mert Isvarakrisna, a Jóga-szútra megírója is az Urat szolgálja. Ahogy pedig Jézus mondta: „Mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű.” (MT. 11, 28-30)
Váljék ez a két mű az utat keresők világosságává!

AUM KRISNA

DrEmergencyGrooveHouse>!
Ísvarakrisna – Patandzsali: A számvetés megokolása / Az igázás szövétneke

Az alapanyag bár kifogástalan, ezt a fordítást nem érzem valami erősnek. Sok helyen mintha direkt óvni akarna a szanszkrit kifejezésektől, helyette magyar szavakat használ amit sok helyen erőltetettnek és fölöslegesen túlbonyolítottnak érzek. A kommentár bizonyos helyeken szükségtelen költőieskedik, egy-egy metaforára, szimbólumra leszűkítve az eredeti, gazdagabb jelentéseket. Bizonyos helyeken színesebbé akarja tenni az eredeti szöveget de az csak szürkébbé és felszínesebbé válik. Összességében azért így sem rossz…vannak dolgok amiket nehéz elrontani.

1 hozzászólás
Tmcat>!
Ísvarakrisna – Patandzsali: A számvetés megokolása / Az igázás szövétneke

Először is nagyon jó ötlet volt a fordítók és a szerkesztők részéről, hogy ezt a két kvintesszenciális ősi szent szöveget egy kötetbe helyezték. A két mű világlátása és filozófiai alapja szorosan összekapcsolódik egymással, sőt egymásra épül: míg a szánkhja inkább elméleti síkon vizsgálja a Valóság fogalmát, addig a jóga azt mutatja meg, milyen módszerekkel láthatja és ismerheti azt meg teljességgel az Ember. Mindkét mű fordítása igyekszik elkerülni az összetett szanszkrit kifejezéseket és helyette sajátosan magyaros, jellegzetesen Hamvas Béla-i kifejezéseket használ. Ez a hozzáállás az intellektuálisabb világlátású Szánkhja-káriká esetében remekül működik, ám a gyakorlatiasabb és misztikusabb Jóga-szútrák magyarázatát én kissé szűkszavúnak és egysíkúnak találtam. Utóbbi esetén szívesebben olvasnék egy autentikusabb és jobban bő lére eresztett hindu magyarázatot.


Népszerű idézetek

Chöpp P>!

Az elsődleges cél nem a magasabb létszintek elnyerése, hanem a megismerés beteljesedése, hogy az Ember önmagára eszméljen.

24. oldal

4 hozzászólás
Chöpp P>!

Csakis így, a valóság gyakorlása által születik meg a maradéktalan, tévedhetetlen, letisztult felismerés: „Nem én vagyok, nem az enyém, nem ez az Én!”

26. oldal

Chöpp P>!

A nyelv, ami a szavakból, azok közvetlen és átvitt jelentéséből, valamint a beszélő szándékából, irányultságából tevődik össze, valójában az alanynak a léthez való viszonyát tükrözi.

51. oldal

2 hozzászólás
Chöpp P>!

A tudat csak a megismerésben, a megismert dolgok által tükrözve létezhet.

18. oldal

Kapcsolódó szócikkek: tudat
Chöpp P>!

A tudat akkor tisztul le, ha szeretetet, türelmet, derűt és elnézést gyakorol az örömteli és szenvedésteli, helyesnek és helytelennek minősített tapasztalások iránt.

34. oldal

Chöpp P>!

Még a legmagasabb állapotokban is ott lappang az önösség csírája, a mástól való önmegkülönböztetés ösztöne. A „gőg” fogalma itt természetesen tágabban is értelmezhető, jelentheti a „magáról, mint az állapot élvezőjéről” való tudást is.

57. oldal

Chöpp P>!

Alapvető tévedésünk az, hogy a szenvedés okát a látott, tapasztalt világban véljük tudni, ezért megpróbáljuk a szenvedésteljes helyzeteket kikerülni. Ez az ügyeskedés azonban nem szüntetheti meg a szenvedés tényét.

6. oldal A szenvedésről

Kapcsolódó szócikkek: szenvedés
Chöpp P>!

A tapasztaló tudat bármekkorát hasít ki a megismeréssel a külső világból, ez mindig csak véges lehet.

10. oldal

Chöpp P>!

A teremtett világ nem önmagáért való, hanem hogy a tapasztaló alany általa önmagára ébredhessen.

11. oldal

Chöpp P>!

35 Az ártatlanságon alapulók környezetében megszűnik az ellenségeskedés.
36 Az igazságon alapulóknak a tettek gyümölcse felkínálkozik.
37 Az igénytelenségen alapulók minden értéket elérnek.
38 A tanítványságon alapulók bátorságot nyernek.
39 A nincstelenségben szilárdak ráeszmélnek arra, hogy mit is ér a születés.

44. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Arthur Koestler: India
Hari Prasad Shastri (szerk.): A halhatatlanság virágfüzére
Nacsinák Gergely András: Jóga a középkori Európában?
A. C. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda: A tökéletesség útja
Bakos Attila: Ég a Szívben
Srí H. V. L. Púndzsa: Az igazság oroszlánja
Takács László: A számkhja és a jóga
Bakos Attila: Asztro pszichológia
A. C. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda: Az odaadás nektárja
Srila Bhakti Szundar Góvinda – Dév-Gószvámi Mahárádzs: Dicsőség Isten szolgájának