Idézetek 3

Diosz P>!

Nézze, magával az a baj, hogy túlságosan elméleti ember. Olyannak látja a dolgokat, amilyennek lenniük kellene, én pedig, a gyakorlati ember, olyannak látom, amilyenek valójában.

Halálos ítélet

pwz IP>!

Nekünk nincs hova mennünk. Csak ez az ajándék-világunk maradt. Zsákutcában vagyunk. Az élet rendeltetése a küzdelem, és ezt elvettétek tőlünk. Az élet már nem érdekel minket. Nincsenek utódaink – és ezt önként vállaltuk. Ez a módszerünk arra, hogy letérjünk az általatok megszabott útról.

100-101. oldal, Zsákutca, (IV) (Szukits, 1998)

ppayter>!

Ralph korának tipikus amerikai polgára volt. És a kor elvárásainak megfelelően meglehetősen rút is. Állának robusztus izomzata jól illett hatalmas, csontos állcsontjához. Orra ívelt és széles volt, amitől apró, fekete szemei szétfelé bandzsítottak. Vaskos nyaka szinte átmenet nélkül csatlakozott széles vállához, spatulaszerűen lapos ujjain hosszú, görbe körmök díszelegtek.
Amikor felegyenesedett, vastag, püffedt lábaival majdnem métereseket lépkedett. Ült vagy állt: a teste vagy negyed tonnát nyomott. Mindezek ellenére homlokának íve arra engedett következtetni, hogy agyának kapacitása nem maradt el az átlagostól. Lapátkezeivel igen finoman bánt a ceruzával, miközben terjedelmes felsőtestével szinte befedte az egész asztalt.
Tény, hogy a felesége és amerikai barátai szemében jóvágású fickónak számított.
Mindez az idő-tengely mentén nagymérvű elmozdulásra engedett következtetni.

Nincs kapcsolat