Matróz ​lóháton 7 csillagozás

Jack London életrajza
Irving Stone: Matróz lóháton Irving Stone: Matróz lóháton Irving Stone: Matróz lóháton

A népszerű amerikai író, Irving Stone Matróz lóháton című műve Jack Londonról szól. A szerző alapos tanulmányok után fogott hozzá a nagy amerikai író érdekes életének megrajzolásához. Jack London élete különösen izgalmas. A „törvénytelen” gyermek, aki rikkancsként, gyári munkásként tengeti életét, aki az országúton csavarog, tengerészként bolyong a tengereken, megjárja a börtönt is, majd pedig még egészen fiatalon Amerika egyik legünnepeltebb, legnagyobb írójává emelkedik, kastélyban lakik, saját hajóján járja be a déltengeri szigetvilágot – mindez igen vonzó téma író és olvasó számára egyaránt.
Irving Stone sokoldalúan jellemzi Jack London írói, politikai fejlődését, és megmutatja, hogy a nagy író élete miért torkollott az öngyilkosságba.

Eredeti megjelenés éve: 1938

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Jack London életműsorozat

>!
Kossuth, Budapest, 2016
368 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789630983532 · Fordította: Radó György
>!
Gondolat, Budapest, 1965
304 oldal · Fordította: Radó György

Enciklopédia 1


Kedvencelte 1

Várólistára tette 13

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

>!
robinson P
Irving Stone: Matróz lóháton

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

Gyerekkori nosztalgiaolvasás, tisztelgés. Lenyűgöző mennyiségű kaland, alig negyven évbe sűrítve. Centauri-hatás.
http://gaboolvas.blogspot.hu/2016/05/matroz-lohaton.html

>!
Bazil P
Irving Stone: Matróz lóháton

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

Mikor nagyjából a könyv harmadánál jártam, visszalapoztam a címoldalra, leellenőrizni, hogy ez tényleg Jack London életrajza? Mert kalandregénynek jobban elment volna!
Aztán, ahogy haladtunk előre az időben, ez a javíthatatlan, romantikus kalandor kissé megkomolyodott, és idővel megállapodott, megházasodott, és amolyan nyárspolgári életet kezdett élni, leszámítva azt persze, hogy közben remek elbeszélések tucatjait ontotta magából, majd később a regényeket is hasonló színvonalon – és sorozatban – gyártotta.
Persze nem sokáig tartott ez az idillikusnak mondható állapot, mert főhősünk nem tudta önmagát legyőzni, és kiütközött szilaj ír vére, botrányt botrányra halmozott (ami a könyvek eladási számait csak növelte), és harcos szocialistaként hadat üzent a kapitalizmusnak, a vallásnak, a szemforgató, álszent tömegeknek.
Mindössze negyven évet élt. De legalább két életnyi elmesélni valót zsúfolt bele.
És mennyi mindent elmesélt nekünk!

>!
morin5
Irving Stone: Matróz lóháton

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

Jack London a negyven éve alatt több százat élt: volt kényszerkalóz, felfedező, csavargó, kemény öklű aranyásó, véresszájú szocialista, autodidakta tudóskezdemény, pazarló földbirtokos és világhírű író. Egyedülálló munkabírásáról, szárnyaló sikereiről és csökönyösségéből fakadó kudarcairól Irving Stone klasszikus kalandregényt prezentál – leginkább a 30-50 évvel ezelőtti, tátott szájú tizenévesek részére. (Aki nem tartozik a kategóriába, magára vessen.)
Kis hiányérzettel fejeztem be a könyvet, Jack kalandhős maradt, Stone pedig – óvatosságból vagy tiszteletből – nem merte a regényén rajta hagyni a keze nyomát. De ha az olvasó feltalálja magát, és kever hozzá néhány London novellát a javából, úgy már határozottan feljavul az élmény.


Népszerű idézetek

>!
robinson P

– Tudod, Lize, én negyven éves koromig nem is fogok megnősülni. Nagy lakásom lesz, és az egyik szobámat egészen meg fogom tölteni könyvekkel.

29. oldal

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

Kapcsolódó szócikkek: 40. születésnap / negyven éves
>!
robinson P

Gyöngéden szerette a természetet minden szépségéért, de mindenekfölött az erejéért szerette, azért a félelmetes hatalomért, amely mellett eltörpül minden emberi.

91. oldal

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

>!
Raesade

E tapasztalatok alapján mondta később Jack, hogy a kutyának dobott csont nem könyörületesség; a könyörületesség az, amikor megosztjuk a csontot a kutyával, noha mi magunk is épp olyan éhesek vagyunk, mint a kutya.

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

>!
Bazil P

Nos hát, még néhány nap és az Északi Odüsszeia megjelenik; attól kezdve sem az Atlantic Monthly, sem az amerikai regény nem lesz többé jámbor és halott. Elhatározta, hogy azt teszi az irodalomért saját hazájában, amit Gorkij orosz földön, Maupassant a franciáknál, Kipling Angliában: kiragadja a felső tízezer Henry James nevét viselő szalonjából és elviszi a konyhába, a néptömegekhez, ahol tán egy kicsit átveszi majd a konyhaszagot, de mindenesetre életszagú lesz.

144. oldal (Kossuth, 2016)

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

>!
robinson P

Ugyanitt történt az is, hogy a fiú felfedezte életének igazi szenvedélyét. Azt, amit valójában Chaney professzortól örökölt, azt a talizmánját, amely sohasem hagyta cserben, amely célt és irányt adott életének: a könyvek szeretetét.

28. oldal

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

>!
Fánki

Írói munkásságával évi hetvenöt ezer dollárt keresett, költeni pedig százezret költött. Minden talpalatnyi birtokát agyonterhelte jelzáloggal, megterhelte kölcsönnel még a jövőjét is. Elizával minden hónap elsején leült az ebédlője sarkában álló asztalhoz; izgatottan dugták össze fejüket, bújták elszámolási könyvüket és keservesen töprengtek, miként manipuláljanak pénzükkel, hogy kötelezettségeiknek eleget tehessenek. Egyszer már olyan szorult helyzetbe került, hogy Elizának ötszáz dolláros jelzálogkölcsönt kellett oaklandi házára felvennie; csak így tudtak takarmányt vásárolni állataiknak. Keletre írt leveleiben folyton csak pénzt kunyerál. „Legyen szíves, küldje el a 2000 dollárt, amellyel még tartozik elbeszéléseimért, szükségem van rá, mert most építtetem fel Kalifornia első kőfalú silóját…” "Fizessen nekem további 5000 dollárt a könyv kiadásának jogáért, mert tejgazdaságomnak új épületet kell emeltetnem…" „Sürgős szükségem van 1200 dollárra egy kőzúzógép beszerzéséhez…” "Küldjön azonnal 1500 dollárt, mert lecsapoló berendezést kell készíttetnem cserépből, hogy legjobb minőségű talajomat megóvjam az árvizektől…" „Ha ezt a novellasorozatomat előre leköti, lehetővé teszi számomra, hogy megvegyem a szomszédos, négyszáz holdas Freund-birtokot, igen olcsón, 4500 dollárért.” Keleti kiadóit alaposan kioktatta a tudományos színvonalú mezőgazdaság problémáiról, ezek azonban olykor szinte üvöltöttek kétségbeesésükben: „Mr London, mi egyszerűen képtelenek vagyunk önt hozzásegíteni, hogy egy új sertéscsaládot vásároljon”, vagy „Egyáltalán nem éreztük úgy, mintha mi volnánk felelősekaz ön földjeinek gyomtalanításáért!” Az egyik kiadó meg éppenséggel annyi vakmerőséget tanúsított, hogy kijelentette: „Nem baj, ha egy írónak farmja van, csak ne akarjon farmerkedni!” Halogatás, szekatúrák, viták, izgatott , sőt olykor dühös táviratözön árán – de végül is mindig megszerezte a pénzt, érkeztek az ezrek, hogy ne is egy, hanem két kősilót emeltessen a szemestakarmány tárolására; hogy felépíttesse tejgazdaságát; hogy megvegye azt a kőzúzógépet; hogy mérföldszámra fektessen le öntözőcsöveket; hogy megvehesse a Freund-birtokot, ami által ingatlanainak területe ezerötszáz holdra nőtt; hogy kétezer-ötszáz dolláros cseréptetőt húzasson a Farkas-lak fölé, amelynek költségei hetvenezer dollárra emelkedtek, holott még sok munkálat hátra volt…
Minél gyorsabban folytak be jövedelmei, annál gyorsabban el is tűntek Eliza kezén (gyakran akarata ellenére), mert Jacknek a több pénz azt jelentette, hogy több embert szegődtethet, több földet tehet művelhetővé, gyarapíthatja állatállományát, öntöző- és lecsapoló berendezéseit. Adóssága sosem volt kevesebb huszonötezer dollárnál, de gyakran az ötvenezret is meghaladta.
A munkásokon kívül, kiknek ellátása most őreá hárult, ott élt a nyakán az egész siserehad: rokonai és rokonainak rokonsága, barátai és azok barátai, vendégek, alamizsnát igénylők, ráakaszkodók, s minden rendű és rangú ingyenélők. A bőkezűség éppoly természetes volt számára, mint az, hogy lélegzik. Nem akadt Amerikában olyan csavargó, aki ne tudta volna, hogy egykori sorstársainak leghíresebbikénél mindig számíthat ebédre, italra, ágyra; legtöbbjük fel is vette útitervébe a Beauty Ranch meglátogatását. Jim Tully, aki ugyanúgy, mint Jack, csavargóból, a Nagy Út vándorából lett ismert íróvá, meséli, hogy amikor egy este Los Angelesben „egy ürge” az éjjeli szállás árát „tarhálta” Jacktől, az író egy arany ötdollárost nyomott a fickó markába. Johnny Heinhold elbeszélése szerint egyszer Jack bement az „Utolsó alkalom” nevű bárba, rendelt egy teli palack whiskyt, egyetlen pohárral fogyasztott belőle, majd egy arany ötdollárost tett le a pultra ezekkel a szavakkal:
– Johnnykám, mondd meg a fiúknak, hogy Jack London járt nálad, igyanak az egészségére.

317-318

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

>!
robinson P

Jack London sohasem látta az apját.

8. oldal

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

>!
robinson P

Miss Coolbrith azonban hamar megtudta, hogy Jacket leginkább a kalandos könyvek, az útleírások, tengeri utazások és felfedezések vonzzák: el is látta ilyen könyvekkel bőségesen.

32. oldal

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

>!
Fánki

«Midőn a filozófia egy álló hónapon át duruzsolja az ember fülébe, mit kell tennie, akkor az ember hirtelen azt mondja: »nekem így tetszik«, s a filozófiának már se híre, se hamva. Ez a »nekem így tetszik« az oka annak, hogy az iszákos iszik, s a bértanú darócinget visel, ezért keresi az egyik ember a hírnevet, a másik az aranyat, a harmadik a szerelmet, a negyedik az Istent.»

291

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza

>!
Fánki

«Tudom, Joan, korodhoz képest súlyos választás elé állítalak, és fennáll a lehetősége annak is, hogy vasárnap este közölt javaslatomra vonatkozóan tévesen úgy döntesz, hogy csak egy szűk világ kicsiny szereplője leszel. Azért esnél ebbe a tévedésbe, mert az anyádra hallgatsz, aki valóban a világ egy piciny zugában, szűk helyecske piciny szereplője, és aki egy másik nővel szemben érzett asszonyi féltékenységében a te jövődet is feláldozta. Én a világ nagyszerű dolgait kínálom neked, a nagyszerű emberek életét, tudását, gondolatait, tetteit.»
Most több szorongó, könyörgő levél következett. Joan sokáig hallgatott. Végül, apja ismételt sürgetésére, egyoldalas választ küldött, s ebben megírta; tökéletesen meg van elégedve környezetével, nem óhajtja megváltoztatni, sosem fogja elhagyni az anyját, és sértőnek érzi azt, amit Jack az ő forrón szeretett édeasanyjáról írt. Kérte, ne kényszerítse több ilyen szörnyű levél megírására. Ez a befejezés valójában végső búcsút jelentett.

346-347

Irving Stone: Matróz lóháton Jack London életrajza


Hasonló könyvek címkék alapján

Bernard Malamud: A lakók
Charmian Kittredge London: Jack London élete
Caroline Kepnes: Te
Art Spiegelman: A teljes Maus
Richard P. Feynman: „Tréfál, Feynman úr?”
Deborah Heiligman: A fiú, aki imádta a matekot
Jeannette Walls: Az üvegpalota
François Truffaut: Hitchcock
Andre Agassi: Open
Laura Hillenbrand: Rendíthetetlen