A ​tiszta ész kritikája 15 csillagozás

Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája

Semmi ​kétség, minden megismerésünk a tapasztalattal kezdődik; hisz mi más késztetné munkára megismerőképességünket, ha nem az érzékeinkre ható tárgyak, melyek részint maguk váltanak ki képzeteket, részint értelmi tevékenységünket hozzák mozgásba, hogy e képzeteket egybevesse, összekapcsolja vagy szétválassza, és így az érzéki benyomások nyersanyagát feldolgozva létrehozza a tárgyakra vonatkozó ismereteket melyeket tapasztalatnak nevezünk. Így tehát az időben semmilyen tudásunk nem előzi meg a tapasztalatot, és minden ez utóbbival kezdődik. Ám jóllehet minden tudásunk a tapasztalattal veszi kezdetét, ebből még nem következik, hogy minden tudás a tapasztalatból ered. Mert nagyon is lehetséges, hogy maga a tapasztalati megismerés összetett valami legyen, hogy részint abból álljon, amit benyomások útján nyerünk, részint pedig abból, amit a tulajdon megismerőképességünk önmagából tesz hozzá (az érzéki benyomásokból csupán a késztetést merítve); csakhogy e kiegészítést nem… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1781

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Mesteriskola Atlantisz · Filozófia írók tára · Filozófiai irók tára Franklin-Társulat

>!
Atlantisz, Budapest, 2018
746 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639165719 · Fordította: Kis János, Papp Zoltán
>!
Atlantisz, Budapest, 2009
760 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789639165717 · Fordította: Kis János
>!
Atlantisz, Budapest, 2004
746 oldal · ISBN: 9639165719 · Fordította: Kis János

3 további kiadás


Enciklopédia 2

Szereplők népszerűség szerint

Platón


Kedvencelte 3

Most olvassa 5

Várólistára tette 55

Kívánságlistára tette 54


Kiemelt értékelések

kaporszakall>!
Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája

Egyetemista korom kezdetén még gyakran találkoztam Cs.Lacival, akit porbafingó apró kölyök korom óta ismertem, és nagy tekintély volt a szememben. Három évvel idősebb nálam: ez kissrácok esetében óriási távolság, mely, még ha idővel jelentősége apad is, de egyetemista korban még kitart. No, hogy szavamat ne vétsem, egyszer látom, hogy a HÉV-en (mellyel mindketten naponta ingáztunk az egyetemre) ott ül, és Kantot olvas (hogy melyik könyvét, azt már nem tudom). Én nagy álmélkodással megkérdeztem, mi a véleménye Kantról, meg a filozófusokról (ha egyetemi jegyzetet, gőz-víz táblázatot, vagy regényt olvas, az teljesen ok, node filozófiát…). Ő pedig tömören, alliterációval összegezte véleményét:
– Kant komplikált, Hegel hülye.

Ez az apró epizód jól bevésődött az emlékezetembe, és közben a második felét volt alkalmam megerősíteni: Hegel több agymenésén átkínlódtam magam, és tökéletesen egyetértek Laci véleményével. De Kant mindezidáig kimaradt nálam. S most, közel fél évszázad után úgy döntöttem, ellenőrzöm a fent idézett kijelentés első felét.

Ha lúd, legyen kövér – gondoltam, és a főművet vettem elő. Az is ösztökélt e döntésemben, hogy a hetvenes évek óta született egy korszerű fordítás, Kis János jóvoltából (amiért hálás köszönet), így nem kellett a muzeális értékű régi változattal hadakoznom.*

Vegyes érzésekkel teszem le ezt a vaskos kötetet. Ez Kant ismeretelmélete, melynek legfőbb állítása az, hogy az emberi elme rendelkezik tapasztalatok nélküli, veleszületett, a priori ismeretekkel, és az empirikus tények birtokában, és azokra alapozva további a priori, ha úgy tetszik, tisztán spekulatív, következtetések levonására is képes. Kant továbbá úgy véli, hogy a dolgok önmagukban nem megismerhetők, az emberi elme őket csupán, mint jelenségeket észleli, és tapasztalatait is e jelenségekről szerzi be. A Mester szerint a tér és az idő fogalmai a priori megvannak az emberi elmében, és ezekre alapozva (persze az empirikus tapasztalatokkal karöltve) tud az ész további (részben ugyancsak a priori) tudásra szert tenni. Kedvenc példája eme ismeretekre a matematika absztrakt világa. Kant ezt a fajta ismeretelméletet transzcendentális idealizmusnak nevezi (mely nem összekeverendő Berkeley püspök szubjektív idealizmusával!).

E diszciplína két nagy ága a transzcendentális analízis mely az a priori alapok segítségével levonható helyes következtetésekkkel foglalkozik (tehát ahol az ész nem lépi túl a megengedett határokat), illetve a transzcendentális dialektika, amely a zabolátlan spekuláció világa, ahol a ész túllép a számára természettől kiszabott korlátokon, és hibás (illetve igazságtartalmát tekintve nem eldönthető) következtetésekre jut. E céltalan spekulációk négy eldönthetetlen fő kérdésére Kant példákat is hoz a 366-393. oldalon: 1) – A világ térbeli és időbeli végessége vagy végtelensége 2) – Minden szubsztancia teszőlegesen kis részekre bontható / A szubsztancia monolit és nem lebontható 3) – Az okság nem determinál mindent, van szabad akarat / A világ determinisztikus, nincs szabad akarat 4) – Isten szükségszerű / Isten nem szükségszerű. Szellemesen vezeti le, egymással szembállítva, a pro és kontra érvelést.

Ismeretelméletének összegzése gyanánt, a kötet vége felé a szerző a morálfilozófia felé kanyarodik, amikor a megismerés három fő megoldandó kérdéseként a szabad akaratot, a lélek halhatatlanságát és Isten létezését jelöli meg; mindezt már a gyakorlati ész számára kialakítandó etika alapjául szánja. Legvégül némi – igen vázlatos – filozófiatörténet keretében elismeréssel szól Epikurosz, Locke, Hume illetve Leibniz munkásságáról.

Összefoglalva: kemény munka volt elolvasni, és én, mint javíthatatlan empirista, ráadásul nem is értek egyet Kanttal. Szerintem minden tudásunk és ismeretünk az érzékszervi tapasztalásból (és persze az ezekhez kapcsolódó gondolkozásból) ered, nincs semmiféle a priori tudásunk. A tér és az idő észlelését is meg kell az embernek tanulni. Tehát az én szememben Kant axiómái hibásak, s ő ezekre építi fel a rendszerét.

De.

Könnyű nekem több mint két évszázad után Kantot kritizálni, tarsolyomban a kognitív pszichológia, az evolúció, a relativitáselmélet, a kvantummechanika, meg a végtelen számosságú halmazok Cantor-féle elméletének eredményeivel. Kantnak csupán a newtoni mechanika és a matematika akkori tudása állott a rendelkezésére. S azt kell mondjam. ezzel a tudással remek munkát végzett.

Mai szemmel is lenyűgöző az a gondolati fegyelem, és szigorú logika, amivel a Mester ezt a művét felépítette. A definíciói pontosak, a következtetései szisztematikusak – így kell filozófiát írni. Egy bánatom van: Kant az előszóban mentegetőzik, amiért kevés példával szerelte fel a művet, de attól tartott, hogy példákkal is megspékelve a terjedelem már túllép az olvasók által tolerálható mértéken. Nos, én viszont úgy vélem – hogy kulináris hasonlattal éljek – hogy az így feltálalt anyag a cipőtalp keménységűre sütött bifsztekre emlékeztet, mely ugyan tartalmazza az összes tápláló fehérjét, csak éppen az embernek kipotyog a fél fogsora, mire megrágja; míg a példák a hús zamatos szaftját és a jóízű mártás élményét nyújthatták volna neki.

Hogy visszakanyarodjak a kiindulóponthoz: Cs. Laci megállapításával Kant esetében is egyetértek: tényleg komplikált. Épp ezért nem ajánlom a Molynép többségének, hogy nekigyürkőzzön. Egy jó összefoglaló Kant munkásságáról egy filozófiatörténetből szerintem a legtöbbünk számára megteszi. De ha egy filozófiaszakos hallgató kötelező olvasmányként kézbe kell hogy vegye, vigasztalja az a tudat, hogy egy értelmes szerző – bár nehezen emészthető, de – értékes művével kell megbirkóznia.

(Én mindenesetre szüleim lakásában elő fogom keresni egykori kedvenceim közül Bálint Ágnestől a Mi újság a Futrinka utcábant, hogy a Kant műve okozta izomlázat az agytekervényeimből kiűzzem…)

* El is gondolkoztam, hogy vajon Hegeltől való irtózásomat nem Szemere Samu archaikus fordításai okozhatták-e? De nem – Hegel förtelmes elmetorzszüleményei, öncélú zagyva fogalmai önmagukban is olyan rettenetesek, hogy szerintem a fordító esetleges ügyetlensége ezeken már nem sokat ronthatott.

2 hozzászólás
Andrea_Pusztai I>!
Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája

Imádom a transzcendentális esztétikát és az nem az, aminek hinnétek. Kant minden idők legnagyobb zsenije. Könyvtárakat töltöttek meg a magyarázataival és félremagyarázásával is, de bevallom, nemigen tudtak meggyőzni arról, hogy amit mond, alapvetésében nem áll meg. Azt hiszem, lehetnénk sokkal előrébb is, ha többen megértették volna a filozófiáját és nem ferdítik el intézményes szinten valami mássá téve, mint ami eredetileg volt. Csak olyanoknak ajánlom, akik véres szájú filozófusok, meredek a pálya, de olyan intellektuális kirándulás, amilyet még nem láttatok. A legjobb filozófiai munkák egyike ez a könyv, érdemes emészteni megrágni, kiélvezni. Nem könnyű érteni és lövésem se lenne hozzá, ha nem tanultam volna egyetemen évekig. Gyakorló filozófusoknak viszont kötelező.

Quator>!
Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája

A könyv nehézsége, hogy Kant nagyon szárazan, tárgyilagosan fogalmaz, nem egy könnyű olvasmány, viszont akit érdekel a tudat, az elolvashatja, hogyan gondolkozott erről Kant, ez a pedáns, precíz német, aki mindenféle elkalandozás, vagy idea nélkül leírja gondolatait. Bár írása számomra túl száraz, de tartalmilag sok helyen egyet értettem vele, és nem volt hátrányomra, hogy végigolvastam Kant e klasszikus művét, tiszteletre méltó az a tárgyilagosság, amivel Kant mondatról mondatra elemez, és leírja gondolatait, érzi az ember azt az erőt, és elkalandozás mentes szellemet, ami művéből árad. Pszichológiailag vizsgálva a művet találni benne olyan gondolatokat, amiket máig aktuálisnak érzek, illetve gondolok. Klasszikus.


Népszerű idézetek

Laurelin>!

Tartalom nélkül üres a gondolat, fogalom nélkül vak a szemlélet.

transzcendentális analitika

kaporszakall>!

A könnyű kis galamb, ahogy szabad szárnyalással szeli a levegőt, melynek ellenállását érzékeli, elképzelhetné, hogy légüres térben még jobban tudna repülni. Ugyanígy hagyta el Platón az érzéki világot, mert ez szűk korlátokat szab az értelemnek, túlmerészkedett e világon, az ideák szárnyain felemelkedvén a tiszta értelem üres terébe. Észre sem vette, hogy fáradozásaival nem nyitott utat, mert nem találkozott semmilyen ellenállással, mely mintegy támasztékul szolgált volna erőkifejtése számára, hogy az értelmet kimozdíthassa helyéről. De a spekulációkba bocsátkozó emberi ész rendesen erre a sorsra jut: amilyen hamar csak lehet, tető alá hozza építményét, és csak utólag vizsgálja meg, hogy vajon jól rakta-e le az alapját.

57. oldal, Bevezetés / I. A tiszta és az empirikus ismeretek különbségéről

Kapcsolódó szócikkek: Platón
3 hozzászólás
kaporszakall>!

Transzcendentálisnak nevezek minden ismeretet, mely nem magukkal a tárgyakkal foglalatoskodik, hanem a tárgyakra irányuló megismerésünk módjával, amennyiben ez a megismerés a priori lehetséges. Az ilyen fogalmak rendszerét nevezném transzcendentális filozófiának.

69. oldal, Bevezetés / VII. A tiszta ész kritikájának nevezett külön tudomány ideája és felosztása

1 hozzászólás
kaporszakall>!

Van-e kezdete a világnak, és térbeli kiterjedésének határa; létezik-e valahol – netán önnön gondolkodó énemben – valamiféle oszthatatlan és megsemmisíthetetlen egység, vagy minden, ami van, osztható és mulandó; szabad vagyok-e, midőn cselekszem, vagy a természet és a sors kormányoz engem is, miként a többi lényt; végezetül, van-e a világnak legelső oka, vagy minden vizsgálódásunknak meg kell állnia a természet dolgainál és ezek rendjénél, mint végső tárgynál – a matematikus örömest lemondana egész tudományáról, ha ezeket a kérdéseket megoldhatná, hiszen e tudomány az emberiség legfőbb és legsajátabb céljaira nézvést már nem nyújt segítséget. Magának a matematikának (az emberi ész büszkeségének) voltaképpeni méltósága azon alapul, hogy megtanítja az észt nagyban és kicsiben egyaránt felismerni a természet rendjét és szabályszerűségét, és föltárja előtte a természeti erők csodálatos egységét, méghozzá sokkal jobban, mint amennyire a közönséges tapasztalatra építő filozófiától várhatnók, s ily módon alkalmat és biztatást ad az ész minden tapasztalaton túl terjedő használatára, s az efféle kérdésekkel foglalatoskodó világbölcseletnek remek anyagot kínál, hogy az kutatásait – amennyire ezek természete lehetővé teszi – megfelelő szemléletekkel támassza alá.

394-395. oldal, A tiszta ész antinómiájának harmadik szakasza

3 hozzászólás
kaporszakall>!

(1) Ami megfelel a tapasztalat formai feltételeinek a szemlélet és a fogalmak vonatkozásában, az lehetséges.
(2) Ami összefügg a tapasztalat (az érzékelés) materiális feltételeivel, az valóságos.
(3) Aminek a valóságoshoz fűződő viszonyát a tapasztalat általános feltételei határozzák meg, az szükségszerűen van (létezik).

238. oldal, Az empirikus gondolkodás posztulátumairól általában

kaporszakall>!

Mivel meglehet, Hume volt a legleleményesebb valamennyi szkeptikus közül, és a szkeptikus módszer kétségkívül az ő révén ösztökélte legerősebben az ész alapos vizsgálatát, ezért megéri a fáradságot, hogy – amennyire feladatom megkívánja – bemutassam ezen éles elméjű és kiváló férfiú következtetéseinek menetét és tévelygéseit.
[…]
Szkeptikusunk nem tett különbséget e kétfajta ítélet között, – amit pedig meg kellett volna tennie –, és egyszerűen lehetetlennek nyilvánította a fogalmak önmagukból való gyarapítását és értelmünk (valamint eszünk) mintegy önelemzését, mely nem hagyatkozik a tapasztalat megtermékenyítő közrehatására. Ezért aztán kijelentette, hogy az értelem és az ész állítólagos a priori elvei mind puszta képzeletszülemények, és azt találta, hogy nem egyebek a tapasztalatból és annak törvényeiből származó szokásnál, tehát merőben empirikus – azaz önmagukban esetleges – szabályok, s a nekik tulajdonított általános és szükségszerű jelleg csupán vélekedés. Különös tételét alátámasztandó azonban Hume az ok és az okozat közötti viszony általánosan elismert tételére hivatkozott. Mivel semminemű értelmi képességünk nem vezethet át bennünket valamely dolog fogalmától egy másik dolog létezéséhez, amely létezés általános és szükségszerű módon adva lenne ama fogalom által, ezért Hume úgy vélte, ebből levonhatja azt a következtetést, hogy a tapasztalaton kívül semmi nincs, ami gyarapíthatná fogalmunkat, semmi nincs, ami feljogosíthatna rá, hogy ilyen ilyen önmagát a priori úton kibővítő ítéletet alkossunk.

600-601. oldal, Az önmagával meghasonlott tiszta ész nem lelhet nyugalmat a szkepticizmusban

Kapcsolódó szócikkek: David Hume
1 hozzászólás
kaporszakall>!

Már azzal is nagyon sokat nyertünk, ha sikerül egy sereg vizsgálódást egyetlen feladat formulája alá rendelnünk. Mert a feladat pontos meghatározásával nemcsak a saját dolgunkat könnyítjük meg, de mindenki másét is, aki ítéletet akar alkotni róla, hogy eleget tettünk-e célunknak, vagy sem. Nos hát, a tiszta ész voltaképpeni feladata a következő kérdésben foglaltatik: Hogyan lehetségesek szintetikus a priori ítéletek?

65. oldal, Bevezetés / VI. A tiszta ész általános feladata

kaporszakall>!

Immár nem csupán bejártuk a tiszta ész egész birodalmát, gondosan szemügyre véve valamennyi részét, hanem föl is mértük ezt a területet, és meghatároztuk rajta minden dolog helyét. Ám e térség: sziget, melyet maga a természet zár megváltoztathatatlan határok közé. Ez a sziget az igazság birodalma (csábító név); és hatalmas háborgó óceán övezi, a látszat tartománya, hol ködgomolyok és gyorsan olvadó jégtáblák új földek hamis ábrándképét keltik, és folyvást hiú reményekkel ámítják a felfedezésre vágyó, bolygó hajóst, kalandokba sodorják őt, melyekről soha nem tud lemondani, melyeket azonban végigvinni sem tud soha.

258. oldal, Min alapul a tárgyak összességének felosztása a phaenomena és a noumena osztályaira


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Montesquieu: A törvények szelleméről
Jean-Jacques Rousseau: A magányos sétáló álmodozásai
Jean-Jacques Rousseau: Egy magános sétáló álmodozásai
Voltaire: Candide vagy az optimizmus
Friedrich Schiller: Don Carlos
Per Olov Enquist: Az udvari orvos látogatása
Szinnyei Ferenc: Bacsányi János
Claudia Milani: Diderot
Denis Diderot: Esztétika, filozófia, politika
Boros Gábor (szerk.): Szeretet és gyűlölet, undor és gőg