Illik Péter (szerk.)

Széljegyzetek ​Magyarország történetéhez 0 csillagozás

Illik Péter (szerk.): Széljegyzetek Magyarország történetéhez

Sokféle kérdés kap helyet a kötetben: hogyan küzdenek az Árpád-házi királyok Halicsért? Milyen diplomaták voltak Bornemisza Ferenc és János? Hogyan „vegetált” egy háború sújtotta 17. századi uradalom? Mi történt a Monarchia flottájával 1918-ban és hogyan határozta ez meg Horthy Miklós pályáját? Mit kell tudni a fiumei torpedógyártásról? Milyen problémákat vet fel József Ágost főherceg naplója? Milyen tevékenységet folytatott Teleki Pál a Moszul Bizottságban? Milyen hasonlóságokat mutat Szécsy János és Bibó István múltszemlélete, és végül hogyan tudta meg- és túlélni a szocialista Magyarország mindennapjait egy Horthy-korszakbéli katonatiszt?

>!
Unicus Műhely, Budapest, 2016
260 oldal · ISBN: 9786155084294

Hasonló könyvek címkék alapján

Thassy Jenő: Veszélyes vidék
Balogh-Ebner Márton – György Sándor – Hajnáczky Tamás (szerk.): Nem mindennapi történelem
Gali Máté: Berzeviczy Albert
Szécsi Noémi – Géra Eleonóra: A budapesti úrinő magánélete
Püski Levente: A Horthy-korszak 1920–1941
Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért
B. Szabó János – Sudár Balázs: Az Árpád-ház nyomában
Kristó Gyula (szerk.): Korai magyar történeti lexikon (9-14. század)
Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában
Romsics Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció