Új ​idők 9 csillagozás

L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója
Ida Jessen: Új idők Ida Jessen: Új idők

Egy fiatal tanítónő és egy idős körzeti orvos huszonhárom éven át tartó házassága adja az alapot az utóbbi évek dán irodalmának egyik csúcsteljesítményéhez. A fiatalon megözvegyült Lilly Hoy bensőséges vallomásai fékezhetetlen hullámokban árasztják el az olvasót. A hullámokat csak a halk elmélkedések törik meg. Bagge doktor tükörnaplóján az élet örök fénye csillan meg, azonban halálos betegségének néma elfojtása által bejegyzéseire halovány nyugtalanság telepszik. Egy biztos, vannak pillanatok, amikor nem szabad szentimentálisnak lenni.
A két történet úgy illeszkedik egymáshoz, mint a tenger és az égbolt. Közös, mégis elváló tapasztalatuk témája az idő, a kényszerített vagy természetes, a lassú vagy hirtelen, de mindig elkerülhetetlen változás. Közösen emlékeznek és felejtenek, ezzel figyelmeztetve a jelen és a még ismeretlen jövő megállíthatatlan múlttá válására. Ida Jessen tükörregénye a kortárs európai realizmus gyöngyszeme.

Eredeti megjelenés éve: 2015

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Typotex Világirodalom Typotex

>!
Typotex, Budapest, 2019
314 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634930426 · Fordította: Soós Anita
>!
Typotex, Budapest, 2019
314 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634930426 · Fordította: Soós Anita
>!
Typotex, Budapest, 2019
316 oldal · ISBN: 9789634930426 · Fordította: Soós Anita

Enciklopédia 4


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 21

Kívánságlistára tette 19


Kiemelt értékelések

giggs85 P>!
Ida Jessen: Új idők

Ida Jessen: Új idők L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója

Furcsa, hogy rövid időn belül immár a második olyan regénybe futok bele, amelynek két felét tetszőleges sorrendben lehet olvasni, hisz a dán Ida Jessen frissen megjelent kötetének történetei a könyv két elején kezdődnek (furcsa így leírni, de remélem, mindenki érti: bármelyik felől kezdek bele, mindkét felől az első oldaltól indulunk), és ezek középen találkoznak. Hogy hol, melyikkel is kezdjem, sokat nem gondolkoztam. Pénzfeldobás döntött, így először a Bagge doktor anagrammái címet viselő részbe fogtam bele.

A címszereplő Bagge doktor egy vidéki, idősödő körzeti orvos az 1920-as évek Dániájában, akit rögtön az első oldalon felkérnek a gyógyítással kapcsolatos emlékei megírására egy készülő antológia számára. Bár ehhez különösebb kedve nincs, mégis belevág (az olvasó tulajdonképpen ezt az általa lejegyzett szöveget olvashatja), hogy beszéljen a mindennapjairól, újabb vagy régebbi történeteket meséljen a praxisával kapcsolatban, ám a dolognak hirtelen nem várt tétje lesz: az orvos rájön, hogy súlyos, valószínűleg halálos beteg.

Bagge doktor modern ember, és már csak a hivatásából is adódóan tisztában van azzal, hogy mi a halál, és azzal is, hogy nem csak rövidesen itt a vég, de nem fogja várni semmiféle Paradicsom szárnyas puttókkal és csobogó patakokkal. Mit tehet ilyenkor az ember? Számot vet, leltárt készít, és megpróbál rájönni arra, hogy mi volt igazán fontos az életében. Így veszik át az orvosi anekdoták helyét a személyes élmények, és bár elbeszélőnk bő húsz éve házasságban él, úgy tűnik nem az asszonyhoz fűzte a legszorosabb és legmeghatározóbb kapcsolat (sőt, a nő csak, mint inkább egy szerencsétlen és elhanyagolható árnyalak tűnik fel néha-néha az orvos látómezejének perifériáján), hanem a rideg és szeretettelen apjához.

A mű ezen része egy fájdalmas számvetés (mely sokszor kimondottan csapongó, és nehezebben követhető, hála a betegség okozta kínok miatt beinjekciózott morfiumnak), egy olyan ember írása, aki soha nem tudta kifejezni az érzelmeit. Egy olyan emberé, aki lelki téren nem sokat adott a feleségének, aki mindig is a maga világában élt, de egy olyané is, aki sosem volt szándékosan gonosz: magát feláldozva rengeteget dolgozott a közösségért, bevezette ezt az elmaradott térséget a huszadik századba, és számtalan ember köszönheti neki az életét vagy az egészségét.

A regény másik fele, mely az Új idők címet viseli, az asszony nézőpontját (egészen pontosan naplóbejegyzéseit) tárja elénk, és nagyjából ott folytatódik, ahol az első abbamaradt: a doktor halálával. Mit tehet ilyenkor egy asszony az élete derekén? Ő is számvetést készít. Ezekben először megpróbál dűlőre jutni, hogy mi is volt a kettejük házassága, az elmúlt huszonhárom év, a férfi ridegségével, távolságtartásával és közönyével. Na meg persze azzal is, hogy mi volt az ő szerepe feleségként, nőként és emberként.

Aztán adódik a kérdés: mi legyen ezután, hogyan, merre tovább? És amint igyekszik ezeket megválaszolni, nemcsak feljegyzi eléggé eseménytelen mindennapjait, de visszaemlékszik arra az időszakra is, amikor fiatal tanítónőként nagy tervekkel vágott bele az életbe, és még ragyogó szemmel tekintett a jövőbe. Miközben visszatekint a házassága előtti időszakra, rájövünk, hogy ennek a nőnek az élete is van olyan érdekes és fontos, mint a sokakon segítő doktoré.

Ida Jessen regénye nemcsak két különböző, rendkívül árnyaltan megrajzolt ember realista számvetése (mint ilyen, közel tökéletes), de egy új kor hajnalának története is, hiszen nem nehéz felfedezni Bagge rideg, szabálykövető apjának mentalitásában a régi kor szellemét, vagy a frissen megözvegyült Lilly tétova lépteiben az öntudatra ébredő nőket, akik teret követeltek maguknak majd’ száz évvel ezelőtt. Röviden, az Új idők / Bagge doktor anagrammái egy csavaroktól mentes, könnyen olvasható és érthető, ám kimondottan komoly témákat is boncolgató, realista alkotás, amely reményeim szerint az olvasók szélesebb körét is meg fogja nyerni magának.

2 hozzászólás
Nikolett_Kapocsi P>!
Ida Jessen: Új idők

Ida Jessen: Új idők L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója

Különös szerkesztésű, „kettő az egyben” könyv, ami úgy tartalmaz két történetet, hogy választásunk szerint bármelyikkel kezdhetjük az olvasást. Eléggé szabálykövető ember lévén én Bagge doktor anagrammáival kezdtem az olvasást, hiszen időben ez a történet játszódik előbb . Aztán utánaolvasva rájöttem, hogy az eredeti, dán megjelenés pont fordított sorrendben történt. Két napló töredékein keresztül ismerhetjük meg egy házasság történetét az idős orvos és a nála jóval fiatalabb tanítónő szemszögéből nézve. A naplótöredékek sorozatából kibontakozó házasság és a két élettörténet lényegét pont az elhallgatások, a soha ki nem mondott szavak jelentik. Férj és feleség érzései és gondolatai, melyeket soha nem vallottak meg egymásnak és még maguknak is szinte csak félve mernek leírni. Férj és feleség ugyanazt az életet meséli el, de annyira eltérő a kettejük nézőpontja, hogy már-már két teljesen különböző történetnek tűnik. Az idős Bagge doktor visszaemlékezése tulajdonképpen az egész életével való számvetés, a szakmai múltjának és életútjának végső értékelése és egyben a közelgő halál elfogadása. A sokszor ide-oda csapongó elbeszélések során bepillantást nyerhetünk a fiatal orvos mindennapjaiba, a 20. század elejének higiéniás viszonyaiba, a vidéki Dánia nehézségekkel, nélkülözéssel teli életébe. A másik történetben Lily a fiatal, művelt és öntudatos tanárnő már a független, önálló és erős nő életútja bontakozik ki előttünk, aki már nem csak a férje árnyékában létezik és a találkozásuk előtt is képes volt a saját lábán megállni. Az új idők azonban főként Lily gyászának bemutatása, a naplóbejegyzései révén sikerül feldolgoznia a férje halálát és ezáltal megnyílik a lehetőség számára az élet folytatására. Ahogy sikerül lezárnia lelkében a férje elvesztésének fájdalmát úgy találnak rá az új idők, új lehetőségek és az új szerelem. Örülök, hogy ebben a sorrendben olvastam a két történetet, de érdekes kísérlet lenne fordított sorrendben is elolvasni, mert biztosan teljesen más olvasmányélményt tartogatna.

korne1>!
Ida Jessen: Új idők

Ida Jessen: Új idők L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója

Fontos: Bagge doktorral kell kezdeni, akárki akármi mond… Persze, szerencsém volt, mert aki a másikkal kezdte kicsit zavartan élte meg az olvasást és jelezte – házasság. Ebben a könyvben ezt nem jelzik egymásnak, vagy nem ez én nyelvemen. Egymás mellett hálában, szépen, de üresen is sokszor. Kötelességtudat, megfelelni akarás, önreflekszió helytelen optikában, viselkedészavar, korba ültetve kortalanul. Hányan így, de mégsem ilyen szépen élnek. Szóval, szótlanul.


Népszerű idézetek

giggs85 P>!

Apám velem hal. Ez megijeszt. Senki más nem emlékszik rá, csak az én emlékeimben él.

103. oldal

Ida Jessen: Új idők L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója

giggs85 P>!

De több életünk is van, nekem legalább négy volt.

109. oldal

Ida Jessen: Új idők L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója

Nikolett_Kapocsi P>!

Nem, őszintén szólva nem hiszem el, hogy meg kell halnom. Nem vagyok ostoba, tudom, hogy egyszer meghalok. De nem hiszem el.

14. oldal Bagge doktor anagrammái

Ida Jessen: Új idők L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója

Kapcsolódó szócikkek: halál
Nikolett_Kapocsi P>!

A korral bizonyos fokú naivitás is jár. Mintha az ember nem bírná el a tudást, ezért elsimítja, és közben maga is kisimul. Azt, hogy elsimulnak az ellentétek, csak magunknak köszönhetjük. Az idősek keveset beszélnek, nem mintha nem tudnának. Csak nincs hozzá kedvük.

139. oldal Új idők

Ida Jessen: Új idők L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója

Kapcsolódó szócikkek: időskor · öregség
giggs85 P>!

Rasmus Laursen, aki pedagógiát tanított nekünk, azt mondta: „nem változtathatjátok meg a világot, és ha azt hiszitek, hogy világ igazodik majd hozzátok, akkor tévedtek.”

94. oldal

Ida Jessen: Új idők L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója

Nikolett_Kapocsi P>!

Bocsáss meg nekik, mert tudják, mit tesznek. Szerinte Jézusnak ezt kellett volna mondania.

178. oldal Új idők

Ida Jessen: Új idők L. Høy szabadiskolai tanítónő naplója

Kapcsolódó szócikkek: megbocsátás

Hasonló könyvek címkék alapján

Jodi Picoult: Tizenkilenc perc
Colleen Hoover: Slammed – Szívcsapás
Gill Sims: Hát persze, hogy iszom!!!
Guillaume Musso: Holnap
Knud Romer: Aki pislog, fél a haláltól
Dorthe Nors: Tükör, index, kuplung
L. J. Wesley: Egy űrállomás-takarító naplója – A teljes történet
Kertész Imre: A végső kocsma
Paul Auster: Láthatatlan
Janette Oke: Ha szólít a szív