Az ​inkvizíció története 2 csillagozás

I. R. Grigulevics: Az inkvizíció története

Sokan írták már a spanyol vagy a portugál inkvizícióról, boszorkányüldözésről, perekről, egy-egy részkérdésről. Az inkvizíció átfogó történetével azonban még kevesen próbálkoztak.
Grigulevics vállalkozott erre a feladatra. Válaszolni kíván könyvében arra a kérdésre, hogy egyáltalán miért jött létre az inkvizíció intézménye, hogyan épült ki és hogy működött az évszázadok során, milyen emberek voltak az invizítorok, illetve megbízóik – s miben hittek, milyen eszmékért szenvedtek, haltak meg áldozataik.
A mű tudományos kutatómunka eredménye, de ugyanakor mindenki számára érdekes olvasmány. Lapjain régi korok eszméivel, szenvedélyeivel, hőseivel ismerkedhet meg az olvasó. Olyan harccal, amelynek zaja még ma sem ült el teljesen.

>!
Kossuth, Budapest, 1972
200 oldal

Enciklopédia 14

Szereplők népszerűség szerint

Lucifer · Napóleon · Sátán · indián · varázsló


Most olvassa 1

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

>!
Lunemorte MP
I. R. Grigulevics: Az inkvizíció története

Az egyház és a pápa hiába kérhet bocsánatot a több ezer halottért és megnyomorított emberekért, erre nincs bocsánat. Erőszakos vallás a szeretet nevében, a szeretet mázában. Nem jutok szavakhoz…Nem értem, hogyan létezhet még ez a terrorszervezet…Tényleg nem. És ez alól a protestáns egyházak sem kivételek.
A többi mind benne van az idézeteimben. Ennyi.

3 hozzászólás
>!
Emerencia P
I. R. Grigulevics: Az inkvizíció története

A keresztény egyház erkölcsi és hitbeli tanításai hosszú évszázadok alatt terjedtek el az európai társadalmakban. A különböző vallási eszmék egyre nagyobb térhódítása arra sarkallta az egyházat ,hogy megvédje addig kivívott pozícióját,terjeszkedjen ,bármi áron.A politika , a vagyonszerzés, a hataloméhség , a hitbuzgóság, a fanatizmus,olykor a hírnévre való vágyakozás mind alappillérei voltak az inkvizíció intézményének.Az eleinte csak kiátkozással fenyegetőző egyház később komolyabb eszközöket vetett be a hit megtartásáért és másokba sulykolásáért.Aki nem volt velük az ellenük volt.Csírájában igyekeztek elfojtani azokat a kezdeményezéseket ,melyek arra buzdították a társadalmat,hogy a papság térjen vissza a szegénységi fogadalomhoz,a nőtlenséghez,és egyszerű ige hirdetőket kívántak.Bármi ,ami veszélybe sodorta az egyház hatalmát és vagyonát ,kimerítette az eretnekség fogalmát.
A könyv remekül elénk tárja ezeket a történelmi eseményeket .Azoknak ajánlanám , akik szeretik a részletes kutatómunkával felgöngyölített események feltárását.
A legújabb korban II. János Pál pápa volt az első római katolikus pápa, aki bocsánatot kért az inkvizíció kegyetlenségéért.Nemes gesztus volt tőle.


Népszerű idézetek

>!
Lunemorte MP

A bibliai Isten nemcsak hajthatatlanul kíméletlen, és mértéktelenül kegyetlen volt azokkal szemben, akik eltértek parancsolataitól vagy hibásan értelmezték „kifürkészhetetlen útjait”, hanem követőitől ugyanilyen magatartást, ugyanilyen kegyetlenséget és kíméletlenséget követelt minden hitehagyottal szemben, különösen azokban az esetekben, amikor ezek megkísérelték „elcsábítani” az igazhitűeket. „Ha testvéred, a te anyádnak fia, vagy a te fiad vagy leányod, vagy a kebleden levő feleség, vagy lelki-testi barátod – oktatta ki Isten az ő követőit az Ótestamentumban – titkon csalogat, mondván: nosza menjünk és tiszteljünk idegen isteneket, akiket nem ismertetek sem te, sem atyáid”. .. „Ne engedj néki és ne hallgass reá, ne nézz reá szánalommal, ne kíméld és ne rejtegesd őt; hanem megölvén megöljed őt; a te kezed legyen először rajta az ő megölésére, azután pedig az egész népnek keze."

Kapcsolódó szócikkek: Isten
1 hozzászólás
>!
Lunemorte MP

Az egyik első teológus, aki megindokolta az erőszak alkalmazásának szükségességét, egészen az eretnekek fizikai megsemmisítéséig, „az egyház doktora”, Ágoston (354-430) volt, a korai hűbériség legkiemelkedőbb keresztény teológusa. Az egyház szentté avatta, s mindmáig vitathatatlan teológiai tekintélyként tiszteli.

Kapcsolódó szócikkek: Szent Ágoston
2 hozzászólás
>!
Emerencia P

Az egyik első teológus, aki megindokolta az erőszak alkalmazásának szükségességét, egészen az eretnekek fizikai megsemmisítéséig, „az egyház doktora”, Ágoston (354-430) volt, a korai hűbériség legkiemelkedőbb keresztény teológusa. Az egyház szentté avatta, s mindmáig vitathatatlan teológiai tekintélyként tiszteli.
Ágoston fiatal korában a manicheizmus híve volt. Később megtagadta eretnek nézeteit, és erélyesen harcolni kezdett a donatisták, az ariánusok, a manicheusok, a pelagiánusok és más eretnekek ellen.
Arról, hogy miképp kell küzdeni ellenük, Ágoston nézetei három stádiumon mentek keresztül. Kezdetben mintegy a propaganda eszközeivel – teológiai polémiával – igyekezett meggyőzni a donatistákat és más hitehagyottakat. Aztán azt ajánlotta, hogy „korlátozott szigort” alkalmazzanak velük szemben, azaz mindenfajta megtorlást, kivéve a kínvallatást és a halálbüntetést. Végül Ágoston odáig jutott , hogy minden eszközt be kell vetni az eretnekek ellen, ideértve a kínvallatást és a halálbüntetést is. Ezzel teljes mértékben kiérdemelte az inkvizíció első ideológusának kétes dicsőségét.
Milyen érvei voltak „az egyház doktorának”? Kétféle érve volt: egyházi és világi. Az általunk is idézett bibliai szövegekre hivatkozva – „a hitehagyottakkal le kell számolni” – Ágoston az alábbi következtetéseket vonta le: A keresztény felebaráti szeretet nemcsak arra kötelez, hogy segítsünk a hitehagyottnak saját magát megmenteni, hanem arra is, hogy erre kényszerítsük őt, ha végzetes nézeteiről nem hajlandó önként lemondani.

39. oldal

>!
Emerencia P

III. Ince volt a negyedik keresztes hadjárat kezdeményezője, melynek résztvevői „a megváltó sírjának felszabadítása” helyett 1204-ben feldúlták a keresztény Bizáncot, kirabolták Konstantinápolyt. II. Ince még 1202-ben jóváhagyta a német lovagrend megalapítását, s áldását adta arra, hogy meghódítsa Lavóniát. 1215-ben pedig a német lovagokat a poroszok elleni keresztes hadjáratra szólította fel. Végül ő volt az, aki parancsot adott az albigensek elleni újabb keresztes hadjárat megszervezésére, megindítva ezzel ama hívők tömeges és szisztematikus megsemmisítésének folyamatát, akiknek vallási nézetei eltértek az egyház hivatalos doktrínáitól. Sok kutató éppen őt tekinti az inkvizíció megalapítójának.

57. oldal

>!
Lunemorte MP

A luciferisták kultuszát az inkvizítorok a következőképpen írták le. A szektába való felavatás állítólag azzal kezdődött, hogy a neofita varangyos békát csókolt fenéken. Ugyanilyen illetlen csókot adott a neofita a fekete szemű, hideg bőrű kísértet-embernek. Ez vagy maga Lucifer volt, vagy meghatalmazott képviselője, s előtte a neofita megtagadta a katolikus hitet. Ezután következetett a sátáni étkezés, amelyen a szekta tagjai a neofitával együtt vettek részt. Nem tudni honnan, óriási, kutya nagyságú macska került elő, s a jelenlevők ezt undorító csókkal üdvözölték. Aztán minden sötétbe borult, s elkezdődött az orgia.

Kapcsolódó szócikkek: Lucifer
1 hozzászólás
>!
Lunemorte MP

A boszorkányság vádjától és a kínvallatástól a gyermekek sem menekültek meg. 1628-ban Würzburgban kivégeztek két kislányt és két fiút, akik kínvallatás hatására beismerték, hogy „a Sátán zsinagógájához” tartoznak.

1 hozzászólás
>!
Lunemorte MP

A kivégzésben csak annyi volt a különbség, hogy azt a boszorkányt, aki beismerő vallomást tett, előbb lefejezték vagy megfojtották, s azután égették el; a „magát megmakacsoltat” pedig egyszerűen élve elégették vagy előzőleg megcsonkították, tüzes fogóval húsdarabokat téptek ki a testéből stb. Mindezen kegyetlenségeket nyilvánosan, nagy tömeg előtt, gyermekek jelenlétében hajtották végre, s a nézők kötelesek voltak helyeslésüket nyilvánítani.
A boszorkánypereket kísérő leírhatatlan kegyetlenkedésekért és vadállatiasságokért az inkvizícióval együtt a pápák és az egyházi zsinatok is felelősek, amelyek mindezeket a szörnyű bűncselekményeket szentesítették.

Kapcsolódó szócikkek: boszorkány · boszorkányper · egyház
>!
Lunemorte MP

A szent ítélőszék sok véres cselekedete továbbra is el van temetve a kutatók számára hozzáférhetetlen levéltárakban. Feldolgozásuk és közzétételük kétségtelenül kiszélesíti és pontosabbá teszi majd ismereteinket e terrorista egyházi intézmény tevékenységéről.

1 hozzászólás
>!
Lunemorte MP

Mert csodák, bármint állítják is ennek ellenkezőjét a régimódi teológusok, még az egyházban sem léteznek.


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Norman Cohn: Európa démonai
John Vermeulen: Gyönyörök kertje
Gustav Henningsen: A boszorkányok ügyvédje
Michael Baigent – Richard Leigh: Az inkvizíció
Bernard Cornwell: Vándor
Valerio Evangelisti: Égj, inkvizítor!
Jeanne Kalogridis: Az inkvizítor felesége
Umberto Eco: A rózsa neve
Havas Károly: Az inkvizició története
Philippa Gregory: A királynő bolondja